Energietoeslag

Door de stijgende energieprijzen betalen we allemaal meer voor onze gas- en elektriciteitsrekening. Vooral mensen met een laag inkomen komen hierdoor in de problemen. De overheid helpt deze groep mensen met een energietoeslag van € 1300,-.

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is een bedrag van € 1300,- dat mensen met een laag inkomen krijgen van de overheid. Dit geld is bedoeld voor het betalen van de rekeningen voor gas en elektriciteit.

Goed om te weten: de energietoeslag hoeft u niet terug te betalen. Ook heeft de toeslag geen invloed op uw uitkering. Die verandert er niet door. Ook uw huur-, zorg- of kinderopvangtoeslagen blijven hetzelfde.

Eenmalige energietoeslag per 1 juli 2022 verhoogd van € 800,- naar € 1300,-

De eenmalige energietoeslag is in juli 2022 verhoogd van € 800,- naar € 1300,-. Heeft u al een deel van het geld ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt de aanvullende € 500,- automatisch. Heeft u een aanvraag gedaan maar nog niets gehoord? Dan hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen.

Wilt u meer weten over de energietoeslag?

Kijk dan op deze website van de Rijksoverheid of van uw gemeente.

Veel gevraagd over Energietoeslag

Wanneer heb ik recht op de energietoeslag?

Algemeen

U heeft recht op de energietoeslag als uw inkomen rond het sociaal minimum ligt. Voor de juiste bedragen ga naar de website van het UWV

Goed om te weten: in gemeentes die de grens leggen bij 120% van het sociaal minimum, is het bedrag dat u maximaal mag verdienen lager dan in gemeentes die de grens op 130% van het sociaal minimum leggen.

Ik verdien net iets meer dan het sociaal minimum. Heb ik recht op de energietoeslag?

Algemeen

Of u recht heeft op de energietoeslag hangt af van uw gemeente. De meeste gemeentes geven de energietoeslag aan mensen die niet meer verdienen dan 120% van het sociaal minimum. Dit komt overeen met de richtlijnen van de overheid. Er zijn ook gemeentes die minder streng zijn. Zij geven de energietoeslag als u tot 130% van het sociaal minimum verdient.

Het sociaal minimum
Het sociaal minimum is het bedrag dat mensen nodig hebben om te leven. Mensen die huurtoeslag of zorgtoeslag krijgen, hebben vaak een inkomen dat op of net boven het sociaal minimum ligt. Het maakt daarbij niet uit of dit inkomen vanuit een uitkering of vanuit werk is. Dit sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. De hoogte hangt af van leeftijd en de leefsituatie. Zo is het sociaal minimum voor mensen die alleen wonen anders dan voor mensen die getrouwd zijn.

Ik heb een bijstandsuitkering, IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering. Kan ik energietoeslag aanvragen?

Algemeen

Als u één van deze uitkeringen heeft, dan hoeft u de toeslag niet zelf aan te vragen. U krijgt de €1300,- dan automatisch op uw bankrekening gestort. Gebruik de energietoeslag alleen om uw maandelijkse energiekosten mee te betalen! Heeft u de energietoeslag nog niet ontvangen? Neem dan contact op met uw gemeente.

Ik heb geen bijstandsuitkering, IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering, maar ik verdien minder dan 120% of 130% van het sociaal minimum. Kan ik energietoeslag aanvragen?

Algemeen

Neem hiervoor contact op met uw gemeente. Uw gemeente kan u vertellen of u de energietoeslag automatisch ontvangt of dat u de toeslag bij de gemeente moet aanvragen.

Ik twijfel of ik recht heb op de energietoeslag. Wat moet ik doen?

Algemeen

Vraag deze toeslag dan toch aan bij uw gemeente. U hoort dan vanzelf of u hier wel of niet voor in aanmerking komt.

Waarom stijgen de kosten voor gas, energie, olie en boodschappen?

Algemeen

Dit heeft verschillende oorzaken. De belangrijkste is de verminderde gaslevering door Rusland aan Europa. Hierdoor zijn de gasprijzen enorm gestegen met als gevolg dat ook de olie- en energieprijzen hoger werden. En daardoor zijn ook de prijzen van veel producten, bijvoorbeeld uw boodschappen, flink gestegen.

In Nederland wekken we de meeste stroom nog altijd op met gascentrales. En als het verbruik snel stijgt (zoals na de coronacrisis) en er niet veel wind en zon is dan hebben de centrales veel gas nodig. En dat gas is nu juist heel erg duur.

Dankzij de energietransitie komt stroom in Nederland op jaarbasis inmiddels voor ongeveer een kwart uit duurzame bronnen. Maar dat is nog niet genoeg om de stroomtarieven los te koppelen van de (stijgende) prijzen van fossiele brandstoffen. Ook de manier waarop internationaal stroomprijzen worden vastgesteld zorgt voor een sterke koppeling met de gasprijs. De extreme stijging van de gasprijzen werkt dus ook door in flink hogere stroomtarieven.

Hoe helpt de overheid mij met mijn energierekening in 2023?

Algemeen

De overheid helpt u met meerdere regelingen die allemaal op 1 januari 2023 ingaan. Alle regelingen zijn uitgelegd op de website van de Rijksoverheid . We vatten de regelingen voor u samen:

Regeling 1: Prijsplafond voor gas en elektra voor huishoudens met een eigen gas- en energiecontract

Voor gas betekent dit een prijsplafond (maximumprijs) van € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1200 kuub per jaar. Voor elke kuub gas boven de 1200 betaalt u het tarief zoals vermeld in uw contract met de energieleverancier. Deze prijs is in veel gevallen hoger dan € 1,45.

Voor elektriciteit betekent dit een prijsplafond (maximumprijs) van € 0,40 per kWh tot een verbruik van 2900 kWh per jaar. Verbruikt u meer dan 2900 kWH per jaar? Dan betaalt u voor elke kWh boven de 2900 kWh het tarief zoals staat vermeld in uw energiecontract.

Goed om te weten: Heeft u nog een vast contract met een lager tarief? Dan betaalt u het lagere tarief dat in uw contract van uw energieleverancier staat.

Regeling 2: Prijsplafond voor huishoudens met een eigen contract en die zijn aangesloten op een warmtenet

Voor deze huishoudens is het tarief gekoppeld aan het prijsplafond voor gas. Dit is € 47,39 per gigajoule warmte. Tot welk verbruik het prijsplafond voor warmtenetten geldt en hoe dit wordt uitgevoerd wordt nog verder uitgewerkt door het kabinet.  

Regeling 3: Prijsplafond voor huishoudens met blokverwarming

U profiteert tot 1 januari 2024 nog van een voordelig tarief omdat het contract dat Vidomes met Eneco heeft afgesloten op die datum eindigt. Dit contract geldt niet voor huurders met blokverwarming in VvE-complexen en voor huurders die wonen in het complex aan de Isaac da Costalaan.

Goed om te weten: Het kabinet onderzoekt op dit moment hoe huishoudens die gebruik maken van blokverwarming (meerdere huishoudens op 1 aansluiting) financieel ondersteund kunnen worden. Bekijk op de website van de Rijksoverheid hoe deze regeling er vanaf 1 januari 2023 uitziet.

In november en december 2022 geldt een korting op de energierekening van € 190,-. Hoe wordt deze korting verwerkt en heb ik daar recht op?

Algemeen

Iedereen met een kleinverbruiksaansluiting voor elektriciteit (bijvoorbeeld woningen) krijgt in november en december 2022 een korting op de energierekening van € 190,-. Op de website van uw energieleverancier leest u hoe de korting van € 190,- wordt verrekend.

Goed om te weten: De korting geldt niet voor garageboxen met een aparte aansluiting en eigen energiecontract. Heeft u achter uw meter nog een aparte meter voor bijvoorbeeld een elektrische auto? Dan krijgt u dit bedrag alleen voor uw hoofdaansluiting.

Ik heb, samen met andere huurders, een gezamenlijke aansluiting voor elektriciteit (collectief energiecontract) en betaal alle energiekosten (gas en individuele elektra) aan Vidomes. Heb ik dan recht op de korting van € 190,- in november en december?

Algemeen

Nee, dan heeft u in november en december geen recht op deze korting. De overheid geeft aan dat dit jaar niet vast te stellen is of en hoeveel huishoudens er achter een grootverbruikaansluiting zitten.

In de loop van 2023 profiteert u wel van het prijsplafond. Als deze regeling ingaat dan maakt het kabinet waarschijnlijk een bedrag over aan woningcorporaties om de energiekosten voor de blokverwarming met huurders te verrekenen. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van de Rijksoverheid.