Over naar Vidomes

Op 30 december 2022 neemt Vidomes 974 woningen over van woningcorporatie DUWO. DUWO is een woningcorporatie die zich richt op het huisvesten van studenten. Vidomes richt zich vooral op de verhuur van woningen aan ‘reguliere huurders’ - dus níet aan studenten. De woningen passen dus beter bij Vidomes dan bij DUWO. Daarom deze overdracht.

Huurt u tot 30 december van DUWO en wordt Vidomes uw nieuwe verhuurder?

Dan kunnen we ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen en antwoorden. Deze vullen wij continu aan. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op via Mijn Vidomes (vanaf 30 december) of vidomes.nl/contact. Dit kan ook via Facebook en WhatsApp op 06 13 27 59 72. Belt u liever? Neem dan contact met ons op via 088 845 66 00.

Veel gevraagd over Over naar Vidomes

Ik heb een vraag over de overdracht naar Vidomes. Bij wie kan ik terecht?

Algemeen

U kunt met uw vragen tot 30 december bij DUWO terecht. Kijk altijd eerst even op vidomes.nl/overnaarvidomes. Hier vindt u een aantal vragen & antwoorden. Deze lijst met vragen vullen wij continu aan. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan vanaf 30 december contact op via vidomes.nl/contact. Dit kan ook via Facebook en WhatsApp op 06 13 27 59 72. Belt u liever? Neem dan contact met ons op via 088 845 66 00.

Hoeveel woningen neemt DUWO van Vidomes over?

Algemeen

DUWO neemt op 30 december 2022 107 woningen over van Vidomes. Hier wonen voornamelijk studenten in. Omdat DUWO studentenhuisvester is, passen deze 107 woningen beter bij DUWO dan bij Vidomes.

Hoeveel woningen neemt Vidomes over van DUWO?

Algemeen

Vidomes neemt op 30 december 2022 974 woningen over van DUWO. Dit zijn vooral woningen waar reguliere huurders in wonen. Dus juist géén jongeren of studenten. Daarom passen deze huurders beter bij Vidomes dan bij DUWO.

Mijn woning wordt overgenomen door Vidomes. Heeft de overname gevolgen voor de huurprijs?

Algemeen

Uw huidige huurcontract nemen wij van DUWO over. Daarin verandert niets. Uw huurbedrag blijft gelijk.

Ik heb een inboedelverzekering via DUWO. Hoe werkt dit bij Vidomes?

Algemeen

In de servicekosten van de studentenwoning in Tanthof was een onderdeel opgenomen voor de inboedelverzekering en een bijdrage aan de huurdersvereniging. Vidomes neemt deze onderdelen niet over. Dit betekent dat u vanaf 30 december geen inboedelverzekering meer heeft! Wij adviseren u dan ook om zelf een inboedelverzekering af te sluiten bij uw verzekeringsmaatschappij. Doe dit met ingangsdatum 30 december.

Hoe zit het met de afrekening voor de servicekosten?

Algemeen

Naast de maandelijkse huur betaalt u elke maand een voorschot voor de servicekosten. De afrekening over het jaar 2022 krijgt u in mei van uw oude verhuurder. In 2022 huurde u immers nog bij die corporatie.

Heeft Vidomes ook een huurdersvereniging waar ik lid van kan worden?

Algemeen

Nee, Vidomes heeft geen huurdersvereniging om lid van te worden. Wél is in veel complexen een bewonerscommissie actief. Als deze er nog niet is, is er ook van alles mogelijk. Zonder kosten. Meer informatie vindt u op de pagina Bewonerscommissies. Ook heeft Vidomes een Huurdersraad die namens alle huurders met Vidomes overlegt en de belangen van de huurders behartigt.

Mijn woning wordt overgenomen door Vidomes. Heeft de overname gevolgen voor mijn energierekening?

Algemeen

Wordt uw woning door middel van een collectieve CV-ketel verwarmd? Dan betaalt u hiervoor een maandelijks voorschot. Deze voorschotbedragen voor energie blijven op dit moment gelijk. Helaas stijgen de energielasten voor iedereen - dit staat los van de overdracht. In 2023 vindt over het jaar 2022 de jaarlijkse verrekening plaats met de werkelijk gemaakte kosten. Afhankelijk van de prijsontwikkelingen op de energiemarkt kunnen we de voorschotten in juli 2023 aanpassen.

Heeft u in uw woning een individuele CV-ketel? Dan koopt u zelf de energie in. De overdracht van de woning aan Vidomes heeft geen invloed op uw energierekening.

Mijn woning wordt overgenomen door Vidomes. Hoe moet ik mijn huur betalen vanaf 30 december?

Algemeen

  • Betaalt u met automatische incasso?
    Dat is fijn, want dan hoeft u niets te doen! U zult zien dat DUWO over de maand december 29 dagen van de huur afschrijft, en Vidomes 2 dagen. Vanaf januari 2023 schrijft Vidomes uw volledige huur automatisch af.
  • Betaalt u niet via automatische incasso?
    Dan betaalt u de huur van de maand december eenmalig in twee delen: 29 dagen aan DUWO en 2 dagen aan Vidomes. U ontvangt rond 25 november een factuur van Vidomes voor 30 en 31 december. Deze factuur krijgt u per e-mail of per post. In de factuur staat hoe u gemakkelijk betaalt.  Van DUWO krijgt u een factuur voor 29 dagen.

Let op: als u bij DUWO met een maandelijkse opdracht betaalt, zet dit dan uiterlijk op 30 november stop. U betaalt de huur over de maand december dan op de manier zoals wij hierboven uitleggen.

Mijn woning wordt overgenomen door Vidomes. Ik wil via automatische incasso betalen. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Met automatische incasso heeft u geen omkijken naar de betaling van uw huur. Vidomes schrijft de huur altijd af op de 1e werkdag van de maand. Het machtigingsformulier om automatische incasso per 1 januari 2023 te regelen, vindt u op de pagina Automatische incasso. Let op: u kunt dit regelen vanaf 30 december omdat u vanaf dat moment huurder bent van Vidomes.

Waarom is de overdracht niet op 1 januari gepland?

Algemeen

Om de eenvoudige reden dat zowel 31 december als 1 januari in het weekend vallen.

Ik weet nu al dat ik mijn huur snel na 30 december opzeg. Hoe regel ik dit?

Algemeen

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina Huur opzeggen op onze website.

Als ik een reparatieverzoek heb lopen: wie pakt dit vanaf 30 december dan op?

Algemeen

Heeft u dit reparatieverzoek vóór 30 december ingediend? Dan regelt uw oude verhuurder dit nog met u.

Neemt de nieuwe verhuurder mijn serviceabonnement over?

Algemeen

Ja, uw nieuwe verhuurder neemt dit over. Hier hoeft u zelf niets voor te regelen.

Mijn woning wordt overgenomen door Vidomes en nu wil ik graag een serviceabonnement afsluiten. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Een goed idee! Meer informatie en een aanvraagformulier vindt u op de pagina Serviceabonnement op onze website. 

Wat gebeurt er met de woningen in mijn woongebouw als studenten verhuizen?

Algemeen

DUWO is een woningcorporatie die zich richt op het huisvesten van studenten. Vidomes richt zich vooral op de verhuur van woningen aan ‘reguliere huurders’ – dus níet aan studenten. Als een studentenwoning vrijkomt aan de Cesar Franck-/Lisztstraat of in de Tanthof, zal Vidomes deze waarschijnlijk niet meer aan studenten verhuren. Na verloop van tijd wonen er dus steeds minder studenten in uw gebouw.

Knapt Vidomes mijn woning na de overname op?

Algemeen

Er gaat zeker onderhoud plaatsvinden. Wanneer en wat dit precies zal zijn, is nu nog niet bekend. Zodra we meer weten, hoort u van ons.

Wie is vanaf 30 december mijn eerste aanspreekpunt in de wijk?

Algemeen

Dat is nu nog niet bekend. Begin 2023 organiseert Vidomes kennismakingsbijeenkomsten. Dan hoort u meer hierover en kunt u kennismaken met uw nieuwe contactpersonen. 

Hoe regel ik mijn zaken met Vidomes vanaf 30 december het gemakkelijkst?

Algemeen

Regel uw zaken simpel en snel via Mijn Vidomes. Een beveiligde online plek waar uw persoonlijke gegevens staan, en u van alles kunt regelen op een moment dat het ú uitkomt. Meer informatie vindt u op de pagina Over Mijn Vidomes. Dit kan vanaf half januari. We houden u op de hoogte.

Ik wil graag kennismaken met Vidomes. Kan dat?

Algemeen

Jazeker! Begin 2023 organiseren we kennismakingsbijeenkomsten voor onze nieuwe bewoners. Meer informatie volgt.