Iemand komt inwonen

Komt uw partner bij u wonen, omdat u gaat samenwonen of trouwen? Of trekt iemand bij u in om een andere reden? Geef dit altijd aan ons door. Vul het formulier 'Melding inwoning' in en stuur deze op naar:

Vidomes
Postbus 390
2600 AJ Delft.

Degene die bij u komt inwonen, zetten wij als medebewoner in onze administratie. Let op: een medebewoner is géén medehuurder. Een medehuurder heeft rechten en plichten die in de huurovereenkomst staan. Een medebewoner heeft deze rechten en plichten niet.

Hoe kan een medebewoner medehuurder worden?

Een medebewoner kan alleen medehuurder worden als:

  • u langer dan twee jaar bij uw partner in huis woont,
  • u met hem of haar een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft,
  • u de volledige huur kunt betalen.

Maak voor aanmelding gebruik van het aanvraagformulier medehuurderschap. Bent u bij het tekenen van de huurovereenkomst getrouwd, samenwonend of geregistreerd partner? Dan bent u automatisch samen huurder.

Wat is een medebewoner?

Een medebewoner is géén medehuurder. Een medehuurder heeft rechten en plichten die in de huurovereenkomst staan. Een medebewoner heeft deze rechten en plichten niet.

Moet ik het Vidomes melden als er iemand tijdelijk bij mij komt inwonen?

Ja. Laat ons dit weten via het formulier Melden inwoning. Degene die bij u komt inwonen kan geen aanspraak maken op de huurovereenkomst. U blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor uw woning en wat er in de woning gebeurt.

Mijn partner en ik gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aan. Hoe pas ik mijn huurovereenkomst hierop aan?

Laat ons dit weten via het formulier 'Melding inwoning'. Uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner wordt automatisch medehuurder. Dit betekent dat u allebei dezelfde rechten en plichten heeft. U vindt deze in de huurovereenkomst. Stuur bij het meldingsformulier uw huwelijksakte/trouwboekje of stukken geregistreerd partnerschap mee.

Ik ben een inwonend kind en mijn vader / moeder is overleden. De huurovereenkomst staat op zijn / haar naam. Wat kan ik doen?

Gecondoleerd met het overlijden van uw ouder. Wij willen de situatie graag in een persoonlijk gesprek met u bespreken. Neemt u contact met ons op?

Ik heb toestemming voor inwoning van jullie. Kan ik huurder worden als de hoofdbewoner vertrekt of overlijdt?

Nee, u heeft als inwonende dan geen recht om in de woning te blijven.

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag