Samenwerkingspartners

Elk jaar maken we prestatieafspraken met de gemeenten, huurdersorganisaties en collega-corporaties over sociaal wonen. In 2021 staan het bouwen van sociale huurwoningen, verduurzaming van bestaande woningen, de huisvesting van bijzondere doelgroepen en de leefbaarheid in de wijken centraal.

We zijn blij en trots dat de afspraken via een goede samenwerking goed tot stand zijn gekomen. Samen maken we het verschil voor onze huurders.

Stap voor stap naar prestatieafspraken

Het proces om te komen tot afspraken begint elk jaar in juli als we woonbiedingen uitbrengen aan onze werkgemeenten en huurdersorganisaties. In de biedingen geven wij aan wat belangrijk voor ons is, welke bijdrage wij daarin kunnen leveren en wat wij verwachten van elke gemeente. Na diverse onderhandelingen komen de prestatieafspraken over onderwerpen als nieuwbouw, duurzaamheid, leefbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid uiteindelijk tot stand.

Rijswijk: nog geen nadere afspraken

Met de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer zijn de prestatieafspraken 2021 ondertekend. In de gemeente Rijswijk is het niet gelukt om tot nieuwe prestatieafspraken te komen. Gelukkig kunnen we daar terugvallen op meerjarige prestatieafspraken uit het verleden.

Enkele hoofdpunten uit de prestatieafspraken per gemeente:

Zoetermeer

 • Uitvoeren nieuwbouwprogramma
 • Bevorderen doorstroom woningmarkt
 • Woon-zorgvisie opstellen voor zowel ‘Langer thuis’ (senioren) en ‘Weer thuis’ (overige groepen) via het uitvoeringsprogramma
 • Flexwoningen realiseren voor spoedzoekers, kwetsbare mensen en Zoetermeerse jongeren
 • Uitvoeren energietransitie
 • Integrale gebiedsvisie opstellen voor Meerzicht

Delft

 • Warmtenet Voorhof-Buitenhof: gaan we van het aardgas af?
 • Buurtenplan opstellen om leefbaarheid in buurten te verhogen
 • De Woon-zorgvisie ‘Langer en weer thuis’  meer (concrete) handen en voeten geven

Leidschendam-Voorburg

 • Vaststellen Woon-zorgvisie, onder meer met nadere afspraken over ‘Langer en weer thuis’
 • Versnelling ontwikkeling van sociale en middeldure woningen, waar mogelijk
 • Hechtere samenwerking op het onderwerp leefbaarheid: extra gezamenlijke inzet op versterkingsprogramma voor de wijken De Heuvel en Prinsenhof