Vertalen / Translate

Samenwerkingspartners

Elk jaar maken wij afspraken met gemeenten, huurdersraad, SHH en andere corporaties over wat wij de komende jaren gaan doen binnen de betreffende gemeente. Dit doen wij zowel op regionaal als lokaal niveau. We noemen dit prestatieafspraken.

Prestatieafspraken per gemeente
In de prestatieafspraken staat bijvoorbeeld welke woningen Vidomes en de andere corporaties gaan bouwen. En voor welke doelgroepen er wordt gebouwd. Ook worden afspraken gemaakt over de kwaliteit en betaalbaarheid van woningen. U kunt de prestatieafspraken die wij met de gemeenten hebben gemaakt inzien.

Gemeentelijke woonbiedingen
Elk jaar brengen we een bod uit aan onze werkgemeenten over onze plannen voor de komende 5 jaar. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • de betaalbaarheid van onze woningen
  • onze plannen met de woningvoorraad
  • de verduurzaming
  • buurten en complexen die extra aandacht vragen