Privacybeleid

Vidomes doet er alles aan om uw privacy te beschermen. In ons privacybeleid leest u welke gegevens Vidomes van u verzamelt en met welk doel.

Vidomes is als stichting de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Vidomes verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Het is belangrijk dat u, in het kader van het woongenot, vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doet Vidomes er alles aan om uw privacy te beschermen.

De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Vidomes handelt binnen de kaders van de wet en maakt daarvoor onder andere gebruik van de privacy documenten die beschikbaar zijn gesteld door Aedes. Aedes is de landelijke brancheorganisatie van woningcorporaties in Nederland.

In ons privacybeleid leest u welke gegevens Vidomes van u verzamelt en met welk doel.