Jacob Gilleshof

Delft

Het Jacob Gilleshof in Delft is eind jaren ’50 gebouwd en dus al zo’n 60 jaar oud. De eisen die we tegenwoordig aan woningen stellen, zijn anders dan toen. Samen met de bewoners denkt Vidomes na over de toekomst van dit complex.

Als start vonden in april 2018 verkennende gesprekken plaats met de bewoners. In juni was het eerste overleg met de Klankbordgroep, een vertegenwoordiging van de bewoners. Tijdens deze gesprekken kwam heel duidelijk naar voren dat bewoners de voorkeur geven aan onderhoud- en renovatie.

Huidige status
De komende periode werkt Vidomes het plan voor onderhoud- en renovatie verder uit, inclusief een kostenplaatje. Hiermee toetsen we of het haalbaar is, of er aanvullende bezuinigingen nodig zijn óf dat sloop/nieuwbouw toch een optie wordt.

Wanneer weten we meer?
We verwachten begin 2019 de richting te kunnen bepalen voor de toekomst van het Jacob Gilleshof. Uiteraard betrekken we de Klankbordgroep hierbij en informeren we de bewoners over het besluit.

Meer informatie
Heeft u vragen? Stel deze gerust op www.vidomes.nl/contact. Dit kan ook via Facebook, Twitter en WhatsApp op 06 132 759 72. Belt u liever? Neem dan contact met ons op via 088 - 845 66 00.

Aanbod
Huur
Plaats
Delft
Soort
In onderzoek
Status
Planvorming