Vertalen / Translate

Prof. Henketstraat en Ernst Casimirstraat

De 36 eengezinswoningen in de Prof. Henketstraat en Ernst Casimirstraat zijn eind jaren 50 gebouwd en dus al zo’n 60 jaar oud. De eisen die we nu aan woningen stellen zijn anders dan toen. Vidomes denkt daarom na over de toekomst van dit complex.

Uitgevoerde activiteiten
Sinds december 2017 zijn we in gesprek met de Klankbordgroep, een vertegenwoordiging van de bewoners. We hebben met hen de verschillende mogelijke scenario’s, variërend van een eenvoudige opknap- en renovatiebeurt, tot aan verduurzamen tot nul-op-de-meter en sloop en nieuwe woningen bouwen besproken.

Huidige status
Onlangs nam het bestuur van Vidomes het besluit om het plan voor een onderhoudsbeurt met duurzaamheidsmaatregelen verder uit te werken. Met dit plan lossen we de onderhoudsproblemen die er zijn op en bereiden we de woningen voor op een toekomst zonder gas. Dat doen we door ze nu vooral goed te isoleren en de mechanische ventilatie aan te passen.

Wanneer starten de werkzaamheden?
Naar verwachting in de 2e helft van 2020.

Meer informatie
Heeft u vragen? Stel deze gerust op www.vidomes.nl/contact. Dit kan ook via Facebook, Twitter en WhatsApp op 06 132 759 72. Belt u liever? Neem dan contact met ons op via 088 - 845 66 00.

Aanbod
Huur
Plaats
Delft
Soort
In onderzoek
Status
Haalbaarheidsonderzoek