Zonnepanelen De Leyens

In Zoetermeer hebben wij een mooi aanbod voor zonnepanelen gedaan aan de bewoners in de straten Lessingzijde, Shawzijde, Ibsenzijde, Pinterzijde, Shakespearezijde, Sartrezijde en Rostandzijde.

Met zonnepanelen op het dak wekt u zelf groene energie op: goed voor het milieu, uw portemonnee én de toekomst. Bewoners van eengezinswoningen in de wijk De Leyens in Zoetermeer, hebben in 2019 een aantrekkelijk aanbod van ons ontvangen voor zonnepanelen. Het gaat om de straten Lessingzijde, Shawzijde, Ibsenzijde, Pinterzijde, Shakespearezijde, Sartrezijde en Rostandzijde.

Samen bijdragen aan duurzaamheid
Met zonnepanelen dragen we samen een steentje bij aan duurzaamheid. Bovendien zorgen zonnepanelen voor een lagere energierekening. Dat vindt Vidomes belangrijk, we streven naar zo laag mogelijke woonlasten voor u als huurder. Daarom zijn zonnepanelen nu ook voor huurders betaalbaar. De hoge aanschafkosten nemen wij namelijk voor onze rekening. Met ons aanbod hoeft u als huurder zelf niets te investeren.

Afgerond eind januari 2021
Dit project is afgerond. We  hebben op 153 woningen zonnepanelen gelegd. 67% van de bewoners deed mee. De laatste woning is in januari 2021 opgeleverd.

Video werkzaamheden
Als proef hebben we op een woning in de Sartrezijde al zonnepanelen geplaatst. Van de werkzaamheden hebben we een video gemaakt.

Heeft u vragen?
Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen over ons aanbod aan bewoners. Heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via vidomes.nl/contact. Dit kan ook via Facebook, of WhatsApp op 06 132 759 72. Belt u liever? Neem dan contact met ons op via 088 - 845 66 00. 

Aanbod
Huur
Plaats
Zoetermeer
Soort
Duurzaamheidsmaatregelen
Status
Gerealiseerd
Ontwikkelaar
Vidomes
Aannemer
Klimaatgarant Solar
Realisatie
januari 2021

Veelgestelde vragen

Een slimme meter of een oude meter?

Heeft u een slimme meter?
Dan wordt de stroom die uw zonnepanelen produceren en de stroom die u van het elektriciteitsnet afneemt bijgehouden. Op jaarbasis verrekent uw energieleverancier dit 1 op 1 via uw energierekening. Dit heet ‘salderen’. In het bijzondere geval dat u op jaarbasis méér energie heeft opgewekt dan u verbruikt, krijgt u voor de extra geleverde stroom een aparte terugleververgoeding. De tarieven hiervoor verschillen per energieleverancier.

Heeft u een oude meter met draaischijf zonder teruglooprem?
Bij deze meters draait de teller terug als er geen teruglooprem op zit. Ook met deze meter wordt de zonnestroom 1 op 1 verrekend met uw verbruik. Als u op jaarbasis méér energie heeft opgewekt dan u verbruikt, heeft u een negatieve meterstand. Sommige energieleveranciers geven aan dat zij dit niet goed kunnen verwerken.

Wat is het advies?
Op internet verschillen de meningen of het beter is om een oude meter te vervangen voor een slimme meter of niet. Het argument vóór een geschikte oude meter met draaischijf (zonder teruglooprem) is dat die automatisch 'saldeert'. Verandert de huidige regeling voor het salderen in de toekomst, dan hebben consumenten met dit soort meters daar geen nadeel van. 

Aan de andere kant is een belangrijk argument om een oude meter wél te vervangen door een slimme meter, omdat een oude meter niet altijd goed terugdraait. Deze is namelijk niet geijkt voor terugdraaien en kan een teruglooprem hebben.

Daarnaast wordt vergroening van de energievoorziening beter mogelijk met een slimme meter. Netbeheerders krijgen dankzij slimme meters meer inzicht in hoeveel energie op welk moment nodig is in Nederland. Die informatie is noodzakelijk om energievraag en -aanbod beter te kunnen afstemmen. Als de vraag naar energie beter te sturen is, zijn wind- en zonne-energie optimaal te gebruiken. En zal duurzame energie in de nabije toekomst beter kunnen worden benut.

Is een slimme meter verplicht?

Als uw huidige meter niet geschikt is voor het meten van de teruggeleverde zonnestroom, dan neemt de netbeheerder zelf contact met u op om gratis een slimme meter te installeren. Dit is niet verplicht.

Hoe kan ik zien wat de zonnepanelen hebben opgewekt in een bepaald jaar?

De hoeveelheid opgewekte zonnestroom is af te lezen op de omvormer zelf. Of u volgt de prestaties van de zonnepanelen eenvoudig online op uw tablet of pc of via een app op uw smartphone. U kunt dan zien hoeveel stroom u per dag, maand of jaar opwekt.

Hoe lang gaan de zonnepanelen mee?

De panelen hebben een verwachte levensduur van circa 25 jaar. Als de zonnepanelen in de toekomst niet meer passen in het beleid, dan heeft Vidomes het recht om de panelen te verwijderen. In dat geval vervalt de aanvulling op de huurovereenkomst en de betalingsverplichting van de huurder.

Hoe ziet de aanvulling zonnepanelen op de huurovereenkomst er uit?

Als u akkoord gaat met het aanbod voor zonnepanelen, ontvangt u een aanvulling op uw huurovereenkomst. Als u akkoord bent, vult u deze in en ondertekent u deze overeenkomst. Hierin staat omschreven hoeveel panelen u heeft, wat de kosten zijn en wat de rechten en plichten van u als huurder en Vidomes als verhuurder zijn.

Ik heb geen internet. Wat betekent dit voor de monitoring?

Als u geen internet heeft, kunt u op de omvormer zien of het systeem werkt (groen lampje). Ook is de actuele opbrengst af te lezen op een display op de omvormer.

Ook kunt u de opbrengst van de zonnepanelen bekijken op de extra kWh-meter in de meterkast bij de groep van de zonnepanelen. Op deze kWh-meter staat de totale hoeveelheid opgewekte energie van de zonnepanelen.

Kan de bliksem inslaan in zonnepanelen?

Zonnepanelen trekken geen bliksem aan. Net als bij andere huishoudelijke apparaten is het mogelijk dat een omvormer defect raakt door blikseminslag.

Kan Vidomes of de installateur ook zien of mijn zonnepanelen goed werken?

Ja, de installateur kan de werking van de zonnepanelen op afstand inzien en een storing signaleren (en deze daardoor sneller oplossen). Maar dit kan alleen als u de monitoringsgegevens van de omvormer deelt met de installateur.

Wij adviseren u daarom om in te stemmen met het delen van de inloggegevens voor de (online) monitoring. In de huurovereenkomst kunt u akkoord geven om de opbrengstgegevens met de installateur en Vidomes te delen. (We voldoen hiermee aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.) Voorwaarde is dat u zelf zorgt voor een goed werkende internetverbinding.

Als huurder blijft u zelf verantwoordelijk voor de controle op de juiste werking van de zonnepanelen.

Kunnen de servicekosten nog verhoogd worden?

Nee, dit is een vast bedrag per maand. Gedurende de looptijd van de huurovereenkomst van de zonnepanelen wordt dit bedrag niet geïndexeerd.

Maakt de omvormer geluid?

De omvormer maakt nauwelijks geluid (minder dan 25 decibel), slechts een klein tikje bij het aan- en afslaan. ’s Nachts is de omvormer niet actief, omdat de omvormer alleen werkt als de zonnepanelen stroom opwekken.

Met wie neem ik contact op bij een storing?

Bij storingen of vragen over de prestaties van de zonnepanelen kunt u contact met ons opnemen via vidomes.nl/contact. Na uw melding van een storing neemt de installateur binnen 3 werkdagen contact met u op. De storing wordt uiterlijk binnen 20 dagen opgelost.

Moet er ook nog een speciale aansluiting in de meterkast worden geïnstalleerd?

Ja, het zonne-energiesysteem moet worden aangesloten op de meterkast. Vidomes vervangt vooraf de oude groepenkasten met draaistoppen. De nieuwe groepenkast wordt voorzien van een extra groep speciaal voor de zonnepanelen. U betaalt hier niets extra voor. 

Moet ik de zonnepanelen schoonmaken of doet Vidomes dat?

Als huurder mag u de panelen niet zelf schoonmaken, want dit geeft risico op schade. Zonnepanelen zijn nagenoeg onderhoudsvrij en hoeven over het algemeen niet te worden schoongemaakt omdat ze vanzelf schoonspoelen bij een regenbui. Als tijdens de periodieke inspectie blijkt dat schoonmaken toch nodig is, dan wast de installateur de panelen.

Moet ik mijn voorschotbedrag aanpassen?

Om direct voordeel te hebben van de besparing op uw energierekening kunt u ervoor kiezen om het voorschot te verlagen. Dit kunt u doen met de te verwachte besparing of in ieder geval met de bijdrage die u betaalt via de servicekosten.

Voor welke energieleverancier moet ik kiezen? Krijg ik bij de een meer geld terug?

Het maakt niet uit bij welke energieleverancier u zit. U hoeft niet te veranderen van energieleverancier als u zonnepanelen neemt en u bent ook vrij om over te stappen. Zolang u meer verbruikt dan u opwekt, is het nog steeds verstandig om de energieleverancier te kiezen met het laagste tarief. U krijgt van uw leverancier voor de teruggeleverde stroom hetzelfde bedrag terug als de verbruikte stroom.

Wat betaalt de energieleverancier voor de teruggeleverde stroom?

Alle energieleveranciers zijn verplicht om duurzame energie onbeperkt te salderen (ofwel: de geleverde energie te verrekenen met de afgenomen energie).

Wat gebeurt er in 2023, als de salderingsregeling verandert?

Vanaf 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. Uitgangspunt voor Vidomes blijft dat zonnepanelen voor onze huurders aantrekkelijk moeten blijven.

Wat gebeurt er met de opgewekte elektriciteit als ik niet thuis ben en het zonnig is?

Op het moment dat uw zonnepanelen meer energie opwekken dan u zelf op dat moment gebruikt, dan wordt die energie automatisch teruggeleverd aan het openbaar elektriciteitsnet. De hoeveelheid teruggeleverde stroom wordt eens per jaar op uw energienota verrekend met de door u verbruikte stroom. Dit heet salderen.

Wat zijn de uitgangspunten en voorwaarden van de garantieregeling?

Vidomes geeft de garantie dat de besparing op uw energierekening door de zonnepanelen in de toekomst altijd hoger zal zijn dan de vergoeding die u voor de zonnepanelen betaalt. De uitgangspunten en voorwaarden voor deze garantieregeling staan in de huurovereenkomst. Bekijk een voorbeeld van de huurovereenkomst (pdf).

Werken de zonnepanelen onder alle (weers)omstandigheden?

Bij helder, zonnig weer in de zomer is de elektriciteitsopbrengst het hoogst. Maar een zonnepaneel werkt ook als het bewolkt is. De zonnepanelen werken namelijk op direct en indirect (diffuus) zonlicht. Ook als het vriest en de panelen niet besneeuwd zijn, doen de zonnepanelen keurig hun werk. Als er nauwelijks of geen licht op de panelen valt, produceren ze geen stroom. Als het donker is werken ze dus niet.

Wie controleert of mijn zonne-energiesysteem goed werkt?

U bent zelf verantwoordelijk om de werking van het systeem te controleren. Dit kunt u op meerdere manieren doen:

  • Kijken of het groene lampje op de omvormer brandt.
    Of
  • De bruto-opbrengst van de bijgeplaatste kWh-meter in de meterkast uitlezen.
    Of
  • De werking van de zonnepanelen volgen via een app of op een pc door de wifi/internet-verbinding van de omvormer te gebruiken. Hiervoor heeft u een (eigen) goed werkende internetverbinding nodig. Via de website van de omvormer kunt u een e-mail ontvangen in het geval van een storing. Dit is een service via de fabrikant van de omvormer, Vidomes biedt hiervoor geen ondersteuning.

Voor hoeveel zonnepanelen moet/ kan ik kiezen?

Vidomes doet u een persoonlijk aanbod op basis van ruimte op het dak en uw elektriciteitsverbruik. Om financieel voordeel te kunnen garanderen adviseren wij om het aantal zonnepanelen af te stemmen op uw verbruik. Uw verbruik vindt u op de jaarafrekening van uw energieleverancier.

Hoe bereken ik het voordeel dat is behaald met mijn zonnepanelen?

We hebben voor u een berekening gemaakt zodat u gemakkelijk het voordeel kunt berekenen. U vindt het op de pagina: berekenen voordeel zonnepanelen.

Hebben zonnepanelen invloed op de woningwaardering?

Ja, zonnepanelen hebben invloed op de woningwaardering. Dat komt omdat ze onderdeel zijn van de energieprestatie van de woning (Energielabel of Energie-index). Dat Energielabel heeft een groot aandeel in de puntentelling voor de woningwaardering.

U betaalt de huur van de zonnepanelen al via de servicekosten. Wij willen voorkomen dat u via de woningwaardering extra huur gaat betalen. Daarom hebben we voor iedere woning vastgesteld of de zonnepanelen leiden tot een hoger Energielabel. Zo ja, dan trekken we de extra punten weer af in onze administratie, waardoor de zonnepanelen uw huur dus niet verhogen.