Woningruil aanvragen

Mijn huidige woning is van Vidomes:

Woningruil is het ruilen van een woning tussen twee of meer huurders. Wilt u graag van woning ruilen? Zoek dan zelf een andere huurder die met u van woning wil ruilen.

Wilt u in de regio Haaglanden blijven wonen? Vul dan het woningruil-advertentieformulier in op de website van Woonnet Haaglanden om een ruil-kandidaat voor uw woning te vinden.

Voor de aanvraag van een woningruil moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook hebben we een aantal documenten van u nodig. Deze documenten vindt u in de documentenlijst. Zorg ervoor dat u deze documenten heeft geüpload bij uw inschrijving op de website van Woonnet Haaglanden.

Meer informatie over woningruil vindt u op vidomes.nl/woningruil en op de website van Woonnet Haaglanden.

Mijn huidige woning is van Vidomes:

Gerelateerde vragen

Is woningruil mogelijk met een woning van een andere corporatie?

Algemeen

Ja, dit is mogelijk als er sprake is van een zwaarwichtig belang. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld dat u wilt verhuizen omdat u dichter bij uw werk wilt wonen, door familieomstandigheden, een te groot huis, lichamelijke redenen, burenruzie, mantelzorg of gezinsuitbreiding (vanaf 3 maanden zwangerschap).

Hoe u de aanvraag voor woningruil indient bij Vidomes is afhankelijk van met wie u van woning wilt ruilen. U wilt ruilen met een huurder binnen de regio Haaglanden? Dan verloopt het gehele verhuurproces via Woonnet Haaglanden. Klik hier om te lezen hoe dat werkt.

Wilt u ruilen met een bewoner van buiten de regio Haaglanden? Dan vult de huurder van Vidomes het formulier in van de andere corporatie. De persoon die de woning van Vidomes wil huren, vult het aanvraagformulier woningruil van Vidomes in.

Meer over dit onderwerp

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

Algemeen

Hieronder staan de voorwaarden voor woningruil:

 • U voldoet aan de toewijzingsvoorwaarden. Dit betekent dat de grootte van de woning past bij de grootte en samenstelling van uw huishouden. U voldoet daarnaast ook aan de leeftijdseisen die gelden voor de woning of het woongebouw.
 • U woont minimaal 1 jaar in de huidige woning.
 • U heeft geen huurachterstand.
 • U veroorzaakt geen overlast, ook niet in het verleden.
 • De huurprijs wordt opnieuw berekend door Vidomes en is passend.
 • Het inkomen is voldoende om de huur te betalen.
 • U krijgt een huurovereenkomst voor minimaal 1 jaar.
 • Er is sprake van een zwaarwichtig belang. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld dat u wilt verhuizen omdat u dichter bij uw werk wilt wonen, door familieomstandigheden, een te groot huis, lichamelijke redenen, burenruzie, mantelzorg of gezinsuitbreiding (vanaf 3 maanden zwangerschap).
 • U kunt bewijzen dat u minimaal 6 maanden actief naar een woning heeft gezocht via het woningverdeelsysteem.
 • Het aanvraagformulier voor woningruil is volledig ingevuld en ondertekend door beide ruilkandidaten.
 • U heeft schriftelijk akkoord van (beide) verhuurder(s).
Meer over dit onderwerp