Urgentie: met spoed een woning nodig

Soms zijn er persoonlijke omstandigheden waardoor u op zeer korte termijn (binnen drie maanden) een andere woning nodig heeft. Dit noemen we urgentie. Bij bepaalde sociale- of medische redenen is het mogelijk om urgentie aan te vragen. U verkrijgt urgentie met een voorrangsverklaring. Een voorrangsverklaring wordt ook wel 'urgentieverklaring' genoemd.

Let op: door de vakantieperiode duren de urgentieaanvragen langer dan u van ons gewend bent. We doen ons best om de aanvragen binnen 4 weken af te handelen.

Veel gevraagd over Urgentie: met spoed een woning nodig

Wordt er voor mij bemiddeld als ik een voorrangsverklaring heb?

Algemeen

Nee, er wordt niet voor u bemiddeld als u een voorrangsverklaring heeft. U moet zelf ACTIEF reageren op het beschikbare aanbod op Woonnet Haaglanden. U heeft echter alleen voorrang op de woningen die voldoen aan het profiel van de toekenning.

Welke documenten moet ik aanleveren voor het aanvragen van een voorrangsverklaring? En hoe vraag ik deze aan?

Algemeen

Een aanvraag voor een voorrangsverklaring wordt digitaal aangevraagd en digitaal in behandeling genomen. Als de aanvraag daadwerkelijk in behandeling wordt genomen moeten de documenten afgegeven worden en/of worden opgeslagen bij de inschrijving op Woonnet Haaglanden. In de bevestigingsbrief én aanvraagformulier staat welke documenten waar naartoe moeten. Per situatie kan er naar meerdere documenten gevraagd worde.

Als u voldoet aan de basisvoorwaarden van een voorrangsverklaring, maken wij een afspraak met u voor een intakegesprek.

(Goed om te weten: Voor Zoetermeer geldt een andere werkwijze. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Zoetermeer)

De volgende documenten heeft u  nodig:

 • Een recente inkomensverklaring of de definitieve aanslag inkomstenbelasting van het afgelopen jaar of het jaar daarvoor van uzelf (en uw partner). Een inkomensverklaring kunt u gratis opvragen bij de belastingtelefoon: 0800-0543. Houd uw - - BSN-nummer bij de hand.
 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort/ rijbewijs/ ID-kaart)
 • Een geldig verblijfsdocument
 • Een uittreksel uit het BRP waarin staat vermeld:
  * het adres waar u nu staat ingeschreven
  * het aantal personen dat staat ingeschreven op dit adres
  * een historisch overzicht waaruit blijkt waar u de afgelopen 10 jaar gewoond heeft
 • Bij echtscheiding: het vonnis of de voorlopige voorzieningen
 • Eventuele brieven of verklaringen van hulpverlenende instanties, zoals maatschappelijk werk of een zwangerschapsverklaring.

Hoe vraag ik urgentie aan?

Algemeen

Het aanvragen van een voorrangsverklaring (ook wel 'urgentieverklaring' genoemd) verschilt per gemeente. Woont u buiten de regio Haaglanden? Neem dan contact op met de gemeente waar u staat ingeschreven.

Hoe werkt een voorrangsverklaring ?

Algemeen

U heeft een voorrangsverklaring en reageert op een woning? Dan kan het zijn dat u voorrang krijgt op deze woning. Dit geldt alleen als de grootte van uw huishouden en uw inkomen overeenkomen met de gestelde eisen in de woningadvertentie. Een woningzoekende krijgt alleen voorrang op de woningen die voldoen aan het toegekende profiel op de verklaring van de woningzoekende. Op andere woningen is de voorrangsverklaring niet van toepassing.

Wat is een voorrangsverklaring of urgentieverklaring?

Algemeen

Met een voorrangsverklaring (ook wel 'urgentieverklaring' genoemd) krijgt u voorrang op een woning. Met een voorrangsverklaring (ook wel 'urgentieverklaring' genoemd) krijgt u voorrang op een woning die voldoet aan het profiel van de voorrangsverklaring.

Waar en voor hoe lang is een voorrangsverklaring geldig?

Algemeen

De verklaring is geldig in heel regio Haaglanden. Een voorrangsverklaring is drie maanden geldig. De voorrangsverklaring vervalt als:

 • de geldigheidsduur is verstreken (3 maanden, of 12 maanden in geval van herstructureringskandidaten)
 • er een woning is geaccepteerd
 • als blijkt dat de voorrangsverklaring op onjuiste gronden is afgegeven

Kan ik een voorrangsverklaring verlengen?

Algemeen

U kunt een voorrangsverklaring alleen verlengen als het aantoonbaar is dat er buiten uw schuld nog geen woning is toegewezen. We beoordelen de voorrangsverklaring dan eerst opnieuw. U vraagt een verlenging aan bij Vidomes via het contactformulier of bij de gemeente waar de verklaring als eerste is aangevraagd. Let op: een verlenging voor Zoetermeer kunt u uitsluitend bij de gemeente Zoetermeer aanvragen.

Ik ben dringend op zoek naar een andere woonruimte, maar ik voldoe niet aan alle eisen voor een voorrangsverklaring. Wat kan ik doen?

Algemeen

Vul het contactformulier in en omschrijf uw situatie duidelijk. Wij nemen daarna contact met u op.

Niet gevonden wat u zocht?

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag