Urgentie

Soms zijn er persoonlijke omstandigheden waardoor u op zeer korte termijn (binnen drie maanden) een andere woning nodig heeft. Dit noemen we urgentie. Bij bepaalde sociale- of medische redenen is het mogelijk een urgentieverklaring aan te vragen.

Hoe vraag ik urgentie aan?

Het aanvragen van een urgentieverklaring verschilt per gemeente.

Wat is een urgentieverklaring?

Met een urgentieverklaring kunt u voorrang krijgen op een woning. Alleen in speciale gevallen komt u in aanmerking voor deze voorrangsregeling.

Wat kost een urgentieaanvraag voor een woning?

 
Deze kosten verschillen per gemeente:

 • Den Haag
  € 72,75
 • Zoetermeer
  € 50,00
 • Rijswijk
  €0,00
 • Leidschendam/Voorburg
  € 59,65
 • Delft
  € 62,30

Hoe werkt een urgentieverklaring?

U heeft een urgentieverklaring en reageert op een woning? Dan kan het zijn dat u voorrang krijgt op deze woning. Dit geldt alleen als de grootte van uw huishouden en uw inkomen overeenkomen met de gestelde eisen in de woningadvertentie.

Wat neem ik mee naar het intakegesprek voor een urgentieverklaring?

Als u voldoet aan de basisvoorwaarden van een urgentieverklaring, maken wij een afspraak met u voor een intakegesprek. Neem hiervoor de volgende zaken mee:

 • een inkomensverklaring 2015 of de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2014 van uzelf (en uw partner). Een inkomensverklaring kunt u gratis opvragen bij de belastingtelefoon: 0800-0543. Houd uw BSN-nummer bij de hand.
 • geldig legitimatiebewijs (paspoort/ rijbewijs/ ID kaart)
 • een geldig verblijfsdocument
 • een uittreksel uit het BRP* waaruit de volgende zaken blijken:
  - het adres waar u nu staat ingeschreven
  - het aantal personen dat staat ingeschreven op dit adres
  - een historisch overzicht waaruit blijkt waar u de afgelopen 10 jaar woonachtig is geweest
  - bij echtscheiding: het vonnis of de voorlopige voorzieningen
  - eventuele brieven of verklaringen van hulpverlenende instanties, zoals maatschappelijk werk of een zwangerschapsverklaring.


* het Basis Registratie Personen (BRP), heette voorheen Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Hoe kom ik met mijn urgentie in aanmerking voor een woning?

Op www.woonnet-haaglanden.nl reageert u op woningen waar u belangstelling voor heeft. Met uw urgentie krijgt u voorrang op deze woningen. Let op! Dit geldt niet voor alle woningen.

Kan ik een urgentieverklaring verlengen?

U kunt een urgentieverklaring alleen verlengen als het aantoonbaar is dat er buiten uw schuld nog geen woning is toegewezen. We beoordelen de voorrangsverklaring dan eerst opnieuw. U vraagt een verlenging aan bij Vidomes of bij de gemeente waar de verklaring als eerste is aangevraagd. Let op: een verlenging voor Zoetermeer kunt u uitsluitend bij de gemeente Zoetermeer aanvragen.

Wordt er voor mij bemiddeld als ik een urgentieverklaring heb?

Nee, er wordt niet voor u bemiddeld als u een urgentieverklaring heeft. U moet zelf op woningen reageren.

Waar en voor hoe lang is een urgentieverklaring geldig?

De verklaring is geldig in heel regio Haaglanden. Een urgentieverklaring is drie maanden geldig. De voorrangsverklaring vervalt als:

 • de geldigheidsduur is verstreken (3 maanden, of 12 maanden in geval van herstructureringskandidaten)
 • er een woning is geaccepteerd
 • als blijkt dat de voorrangsverklaring op onjuiste gronden is afgegeven

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag