Vertalen / Translate

Geschillencommissie

Heeft u een klacht en komen we er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland. Deze commissie geeft een onafhankelijk oordeel over de klacht. Dit kost u niets.

Veel gevraagd over Geschillencommissie

Wat kan de Geschillencommissie voor mij betekenen?

De commissie doet bindende en adviserende uitspraken. Bindende uitspraken moet Vidomes opvolgen. Hierbij gaat het om klachten over de uitvoering van werkzaamheden door Vidomes zelf of door anderen die voor Vidomes werken.

Gaat uw klacht over onze procedures, over de mensen die ze uitvoeren, of over de inhoud en uitvoering van het Serviceabonnement? Dan geeft de commissie alleen een advies.

Wanneer neemt de Geschillencommissie mijn klacht in behandeling?

De Geschillencommissie neemt uw klacht alleen in behandeling als u aan de volgende regels voldoet:

  • U heeft bewijs dat u uw klacht al bij Vidomes heeft gemeld.
  • U heeft bewijs dat de klacht niet meer bij Vidomes (of bij een andere instantie) in behandeling is.
  • U heeft uw klacht binnen een redelijke tijd na de reactie van Vidomes gemeld. De klacht mag niet verouderd zijn.
  • Een rechter of andere instantie heeft nog niet eerder een uitspraak over deze klacht gedaan.

Meer informatie vindt u op de website van de Geschillencommissie.

Welke geschillen neemt de Geschillencommissie niet in behandeling?

De volgende geschillen neemt de Geschillencommissie niet in behandeling:

  • Een geschil over woonruimteverdeling. Het beoordelen van de woonruimteverdeling behoort tot de taken van de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden.
  • Bezwaren tegen de huurverhoging. Deze kunt u voorleggen aan de Huurcommissie.
  • Klachten die gaan over ons algemene beleid. Wij betrekken bewonerscommissies bij ons beleid. Als u kritische vragen heeft over het beleid, kunt u het beste contact opnemen met uw bewonerscommissie. Geen bewonerscommissie of weet u niet wie u moet benaderen? Neem dan contact met ons op of vul het klachtenformulier in.

Zie ook

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag