Organisatiestructuur

Onze bestuurders geven sturing aan Vidomes en leggen verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Het bestuur, de management- en de stafleden van Vidomes zijn verantwoordelijk voor de inrichting en aansturing van de afdelingen, het opstellen van het jaarplan, en voor de begroting en de realisatie daarvan.

Organogram van Vidomes