Zorg en maatschappelijke hulp

Soms komt u er zelf even niet uit. Gelukkig zijn er dan zorg- en maatschappelijke instellingen in de wijk die u kunnen helpen.

Meldpunt EMMA: Eerder Melden, Minder Achterstanden

De gemeente heeft de taak om inwoners met schulden te helpen. Samen met partners wil de gemeente huurders zo vroeg mogelijk helpen. En hiermee grotere geldproblemen voorkomen. Daarom werken wij samen met verschillende gemeenten mee aan Meldpunt EMMA.

Meer informatie over EMMA Delft

Meer informatie over EMMA Zoetermeer

Samenwerking Langer en weer thuis

Samen met dertien partijen - gemeente Delft, collega-woningcorporaties, partners in zorg en welzijn en het zorgkantoor - werken we aan voldoende huisvesting voor ouderen, gehandicapten, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Lees meer over deze samenwerking in het convenant ‘Langer en Weer thuis’.

Meer informatie over 'Langer en Weer thuis

LIMOR: hulp voor (bijna) daklozen

LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. LIMOR geeft hulp aan mensen die geen onderdak hebben of die hun thuis dreigen kwijt te raken. Vidomes en LIMOR werken al in verschillende projecten succesvol samen. 

Meer informatie over LIMOR

Fokus: zelfstandig wonen met een lichamelijke beperking

Fokus verleent hulp bij het dagelijks handelen, 24 uur per dag. Op de Juweellaan in Zoetermeer heeft Vidomes 12 volledig aangepaste, gelijkvloerse en rolstoeltoegankelijke woningen (ook wel fokuswoningen genoemd). Deze verhuren wij aan cliënten van Fokus. Heeft u interesse en wilt u weten of u in aanmerking komt voor een fokuswoning? Neem dan contact op met Fokus via 050 – 521 72 00 of fokuswonen.nl.

Meer informatie over Fokus

Fundis: zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen

Fundis helpt mensen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen, ook met zorg. Vidomes en Fundis werkten al in verschillende projecten succesvol samen. 

Meer informatie over Fundis

PerspeKtief

PerspeKtief is er voor mensen die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, die mishandeld of bedreigd worden, die niet zelfstandig kunnen wonen en die geen dagactiviteiten hebben. Vidomes werkt samen met PerspeKtief bij (dreigende) huurachterstanden.

Meer informatie over PerspeKtief

Stichting Budgethulp

Stichting Budgethulp ondersteunt en begeleidt mensen met psychiatrische en psychosociale problematiek. Vidomes samen met Stichting Budgethulp bij (dreigende) huurachterstanden.

Meer informatie over Stichting Budgethulp