Roggeakker

Zoetermeer

Vidomes werkt momenteel een plan uit om de woningen van het gebouw aan de Zoetermeerse Roggeakker op te knappen en toekomstbestendig te maken.

Tegelijkertijd willen we de veiligheid en leefbaarheid in en om het gebouw verbeteren. Voor een deel van de werkzaamheden hebben we instemming van de bewoners nodig. We zijn nu in overleg met de bewoners over onze plannen.

Voorgenomen sloopbesluit zes brugwoningen
Uit onderzoek blijkt dat het te veel geld kost om de zes brugwoningen in Roggeakker toekomstbestendig te maken. Ook geeft de brug onveilige situaties door hangjongeren. Daarom hebben we het voornemen om deze brugwoningen te slopen. We willen hier twee rustige en overzichtelijke hofjes creëren en ruimte maken voor twee nieuwe woningen. We zijn nu in overleg met de gemeente. Gaat de gemeente akkoord met de sloopplannen? Dan is het sloopbesluit definitief.

In juni zijn we langsgegaan bij onze bewoners van deze zes woningen om de plannen toe te lichten. We verwachten hen in september meer duidelijkheid te kunnen geven over het besluit en de planning. Als het sloopbesluit definitief is, is dat natuurlijk ingrijpend voor onze bewoners. Dat begrijpen wij heel goed. Dan moeten zij immers verhuizen. Daarom zal Vidomes bij alle bewoners langsgaan voor een persoonlijk gesprek om hen te helpen bij alle voorbereidingen. 

Meer informatie?
Neem dan gerust contact met ons op.

Aanbod
Huur
Plaats
Zoetermeer
Soort
Groot onderhoud
Status
Bouwvoorbereiding

1. Is het sloopbesluit voor de zes brugwoningen definitief?

Nee, nog niet. De sloopplannen liggen nu ter goedkeuring bij de gemeente Zoetermeer. Gaat de gemeente akkoord met deze plannen? Dan is het sloopbesluit voor deze zes woningen in Roggeakker definitief. We verwachten de bewoners van deze woningen in september meer duidelijkheid te kunnen geven over het besluit en de planning.

2. Ik ben bewoner van een brugwoning die Vidomes wil slopen. Vanaf wanneer heb ik recht op de regelingen uit het sociaal plan?

Dat is nog niet bekend. Het sociaal statuut gaat in op de zogenoemde ‘peildatum’. Deze datum kan Vidomes pas vaststellen als de gemeente Zoetermeer akkoord gaat met de sloopplannen. Deze plannen liggen nu ter goedkeuring bij de gemeente. U krijgt bericht van ons als er een definitief besluit is genomen.

3. Ik vind nu - vóór de peildatum - een nieuwe woning. Heb ik dan ook recht op de regelingen?

Nee, dan kunt u geen gebruikmaken van regelingen uit het sociaal plan (voorrangsverklaring, verhuiskostenvergoeding etc.). Deze regelingen gaan pas in vanaf de peildatum (zie vorige vraag).

4. Is het sociaal plan definitief?

Het sociaal plan is nog niet definitief. Het sociaal plan stellen we samen met de Huurdersraad vast nadat we alle bewoners van de zes sloopwoningen hierover hebben gesproken. Zodra het sociaal plan definitief is, informeren we de bewoners en komt het op deze website te staan.