Aardgasvrij wonen

Als woningcorporatie willen we graag duurzame en schone wereld. Daarom zijn al onze woningen in 2050 aardgasvrij en zo veel mogelijk energieneutraal. Verder passen we onze woningen, complexen en leefomgevingen aan tegen extreme droogte, hitte en wateroverlast. We kunnen ons voorstellen dat dit onderwerp veel vragen oproept. Veel van deze vragen beantwoorden we op deze pagina voor u.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel hem dan via vidomes.nl/contact.

Veel gevraagd over Aardgasvrij wonen

Waarom maakt Vidomes haar woningen energiezuinig en aardgasvrij?

Wij streven naar ‘goed en betaalbaar wonen zónder belasting van het milieu’. Om deze opgave nu en in de toekomst waar te maken verduurzamen we onze woningen, verbeteren we uw woon- en leefomgeving en stimuleren we duurzaam gedrag van huurders. Op deze manier minimaliseren we de impact die wonen heeft op ons milieu. Met onze ambities voldoen we ook aan de eisen uit het Klimaatakkoord van de overheid.

Wat is een Nul-op-de-Meter woning?

Dit is een energieneutraal huis. Dit betekent dat deze woning net zoveel energie opwekt als dat er verbruikt wordt. Het huis levert genoeg energie op voor verwarming, warm water en om uw elektrische apparaten te gebruiken. Dat is goed voor het milieu én voor uw portemonnee, omdat uw energiekosten laag zijn.

Wat is de Energie Prestatie Vergoeding (EPV)?

Dit is een schriftelijke overeenkomst waarin staat dat de huurder een vergoeding betaalt aan Vidomes voor het leveren van energie. Wij vragen deze vergoeding aan huurders van energiezuinige woningen, omdat we in deze woningen energiebesparende maatregelen
(bijvoorbeeld triple glas) en energieopwekkende voorzieningen (bijvoorbeeld zonnepanelen)
hebben aangebracht. Als huurder ontvangt u nog steeds een rekening van uw energieleverancier, omdat u altijd betaalt voor de aansluiting op het elektriciteitsnet (= vastrecht). Verbruikt u meer energie dan uw zonnepanelen opwekken? Dan betaalt u bij voor dit extra gebruik. Verbruikt u minder energie dan de zonnepanelen opwekken? Dan krijgt u geld terug van uw energiebedrijf.

Bezwaar maken tegen de EPV?
Bent u het niet eens met de voorgestelde EPV vergoeding aan Vidomes? Of vindt u dat uw woning onvoldoende energie opwekt? Dan kunt u bezwaar maken bij ons. Wordt u bezwaar afgewezen? Dan kunt u een bezwaarschrift voorleggen aan de Huurcommissie. De Huurcommissie beoordeelt uw bezwaar en doet hierover een uitspraak.

Ik wil meepraten met Vidomes over duurzaamheid. Hoe meld ik me aan voor het klantenpanel?

Op dit moment heeft Vidomes 4 klantenpanels. Dit zijn de klantenpanels duurzaamheid, communicatie, dienstverlening en veiligheid. Aanmelden voor het klantenpanel kan via deze link. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. Op een later moment ontvangt u een uitnodiging voor een overleg met het klantenpanel van uw keuze.

Ik wil graag meedoen aan de pubquiz over duurzaam wonen. Hoe meld ik me aan?

Een paar keer per jaar organiseren we in de gemeenten waar we woningen verhuren een pubquiz over duurzaam wonen. We testen dan op een leuke manier uw kennis over ons klimaat, energiebesparing en de leefomgeving. In de agenda staat een overzicht waar en wanneer we een pubquiz bij u in de buurt organiseren. Per quiz is er plek voor 10 tot 20 personen (afhankelijk van de locatie). Vol = vol. Heeft u interesse? Vul dan het aanmeldformulier in. Op een later moment ontvangt u een uitnodiging met meer informatie en de exacte datum.

Wat levert aardgasvrij wonen mij op?

  • Een besparing op uw energiekosten. De besparing is afhankelijk van het aantal maatregelen en het type woning.
  • De gasaansluiting vervalt en daarmee ook de aansluit- en vastrechtkosten die u jaarlijks aan de netbeheerder moet betalen.
  • Goed geïsoleerde, tochtvrije woningen zijn comfortabeler.
  • Verwarming op lage temperatuur is gezonder. Hete verwarmingen (zoals cv-ketels) verbranden stofdeeltjes die ongezonde lucht opleveren. Dit gebeurt niet bij verwarming met een warmtepomp, omdat de verwarmingstemperatuur lager is.

Wat betekent aardgasvrij wonen voor mij?

Concreet betekent het dat u geen cv-ketel meer gebruikt voor het verwarmen van uw woning, voor warm water en om te koken. Alternatieven zijn bijvoorbeeld warmtepompen of stadsverwarming. De gemeente (en Vidomes) onderzoekt per wijk wat de beste alternatieven zijn.

Aardgas is toch veel beter dan andere fossiele brandstoffen?

Als je puur kijkt naar de uitstoot van CO₂ per eenheid opgewekte energie klopt het dat de uitstoot van kolen en aardolie hoger en meer vervuilend is dan die van aardgas. Elektriciteit van aardgas is bijvoorbeeld zo’n twee keer minder vervuilend dan elektriciteit van kolen. Echter, als wij de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten we stoppen met het gebruik van alle fossiele brandstoffen.

Hoeveel aardgas verbruikt een gemiddeld huishouden en waarvoor?

Nederlandse huishoudens gebruiken gemiddeld rond 1400 m3 aardgas per jaar. Zo'n 80 procent van het aardgas is voor het verwarmen van de woning. De rest wordt gebruikt voor heet tapwater en koken.

Is het verplicht om van het aardgas af te gaan?

In Nederland is afgesproken dat de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam is. Dat lijkt heel ver weg, maar het betekent dat we dan allemaal van het aardgas af moeten zijn. Dit betekent dat we op een andere manier met energie moeten omgaan. Naast isoleren en het verbruiksgedrag aanpassen, moeten we ook nadenken over andere manieren van verwarmen, douchen en koken.

Een flinke operatie die niet van vandaag op morgen gerealiseerd is, maar waar we wel al mee aan de slag moeten. Iedereen in Nederland krijgt hiermee te maken.

Hoe gaat de gemeente om met aardgas bij nieuwbouw?

Het uitgangspunt is aardgasvrije nieuwbouw. Voor nieuwbouw zijn voldoende alternatieven om huizen te verwarmen zonder aardgas. De nieuwe woningen zijn daarmee klaar voor de (aardgasvrije) toekomst. Het kabinet heeft ook in het regeerakkoord laten weten dat nieuwbouw in 2021 in principe niet meer op aardgas wordt verwarmd.

Welke alternatieven zijn er voor aardgas?

Er zijn meerdere alternatieven. Selecteer het onderwerp waar u meer over wilt weten.

Ik kook nu op gas. Kan ik straks niet meer op gas koken?

Afhankelijk van de plannen van uw gemeente kunt u de komende jaren nog op gas koken. Zolang er een aardgasleiding in uw woning aanwezig is, kunt u op gas blijven koken. Als uw keuken of uw kooktoestel aan vervanging toe is, is het verstandig om nu al voor elektrisch koken te kiezen. Vidomes kan u hierover informeren.

Waarom moeten we stoppen met aardgas?

Internationaal zijn er in 2015 afspraken gemaakt tijdens het Klimaatakkoord in Parijs om minder CO₂ uit te stoten. Opwarming van de aarde moet onder de 2 graden blijven in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. Het streven is om dit onder de 1,5 graad te houden. Ook Nederland moet zich aan die afspraken houden.

In Nederland hebben we afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen (ambitie Vidomes is 2035). Aardgas is namelijk een fossiele brandstof die opraakt en bij de verbranding komt het broeikasgas CO₂ vrij. Deze uitstoot versterkt de opwarming van de aarde en klimaatverandering.

Wat is de impact van elektrische oplossingen op het elektriciteitsnet?

Als er in een wijk gekozen wordt voor elektrische oplossingen, is meestal verzwaring van het elektriciteitsnet nodig. Dat betekent dat er meer transformatoren, midden- en laagspanningskabels nodig zijn.

Wat is een goed alternatief voor koken op gas?

Koken op een inductiekookplaat lijkt het meest op koken op gas. Koken op inductie is energiezuiniger en veiliger. Daarnaast is een inductiekookplaat makkelijker schoon te maken.

Kunnen mijn pannen ook op een inductiekookplaat?

Dat hangt af van wat voor pannen u nu heeft. De betere, moderne pannen zijn bijna altijd geschikt voor inductie. Alleen pannen van volledig aluminium of koper zijn niet geschikt voor inductie. Een goede test is of er een magneetje blijft kleven aan uw pannen. Is dit het geval? Dan zijn uw pannen geschikt.

Waar moet ik rekening mee houden als ik overstap op elektrisch koken?

Als u wilt overstappen op elektrisch koken, neem dan altijd eerst contact met ons op via het algemeen contactformulier.
Uw huidige elektriciteitsaansluiting bijvoorbeeld, moet er geschikt voor zijn.

Wat is salderen?

Salderen houdt in dat de opgewekte elektriciteit door zonnepanelen verrekend wordt met de verbruikte elektriciteit. Wanneer de zonnepanelen in een jaar meer elektriciteit opwekken dan u verbruikt dan krijgt u geld terug van uw energieleverancier. Als de zonnepanelen minder energie opwekken dan u verbruikt, dan moet u bijbetalen aan uw energieleverancier. Deze verrekening noemen we salderen.

Hoe werken zonnepanelen?

Zonnepanelen worden meestal op het dak gemonteerd. De zonnepanelen worden geplaatst op een aluminium montagesysteem. Vanaf de zonnepanelen loopt een stroomkabel naar een omvormer die vaak op zolder, bij de meterkast of bij de cv-ketel is bevestigd. Deze
omvormer zet de opgewekte energie van de zonnepanelen om in stroom. De omvormer is alleen actief als de zonnepanelen energie opwekken. Op het display van de omvormer kunt u zien wat het energievermogen in Watt is en hoeveel energie er totaal wordt opgewekt in kilowattuur (kWh).

Elektriciteit is toch ook niet altijd groen?

Nee, dat klopt. Daar moeten we in Nederland ook fors in investeren. Denk bijvoorbeeld aan zonne-energie en windmolenparken. Het verwarmen van uw huis zorgt voor het grootste deel van uw energieverbruik - daarom moeten we daar op korte termijn de alternatieven voor op een rijtje hebben. Natuurlijk parallel aan het ontwikkelen van aanvullende duurzame opwekmogelijkheden van elektriciteit.

Wat is groene stroom?

Groene stroom (ook wel duurzame stroom genoemd) wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen, zoals windenergie, waterkracht of zonne-energie. Door groene stroom af te nemen bij een energieleverancier helpt u ons klimaat en is er minder CO2 uitstoot.
Energiemaatschappijen die groene stroom leveren zijn onder andere Greenchoice, Essent, Vattenfall.

Wat is grijze stroom?

Grijze stroom wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen, zoals kolen, gas en kernenergie. Grijze stroom is slecht voor ons klimaat en zorgt voor meer CO2 uitstoot dan groene stroom. Wij adviseren u daarom om groene stroom af te nemen bij een energieleverancier.

Wat betaalt de energieleverancier voor de terug geleverde stroom?

Alle energieleveranciers zijn verplicht om de opgewekte stroom via de zonnepanelen te verrekenen met het verbruikte stroomverbruik (dit noemen we salderen).

Zie ook

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag