Woningen met een Energieprestatievergoeding (EPV)

Onze nieuwbouwwoningen bouwen we energieneutraal. Dit betekent dat deze woningen zeer energiezuinig zijn omdat er in deze woningen meerdere energiezuinige installaties zijn aangebracht die de woningen verwarmen, koelen en ventileren. Denk aan zonnepanelen, warmtepomp en triple glas. Ook zijn deze nieuwbouwwoningen goed geïsoleerd en aardgasvrij. Voor het gebruik van de energiezuinige installaties vragen we een ‘Energieprestatievergoeding’, afgekort EPV. We noemen deze woningen daarom ook wel ‘woningen met een EPV-vergoeding’. Wonen in een EPV-woning is comfortabel en prettig, omdat deze woningen in de winter aangenaam warm blijven en in de zomer koel.

Een EPV-woning heeft een aantal energiezuinige installaties

Elke EPV-woning heeft meerdere installaties die ervoor zorgen dat de woning energiezuinig is. De volgende installaties zijn in woningen met een EPV-vergoeding aangebracht:  

 • De warmtepomp: deze heeft meestal een ‘bodemwarmtewisselaar’ die bodemwarmte gebruikt voor het verwarmen van de woning en het tapwater.
 • Het ventilatiesysteem: dit systeem zuigt verse buitenlucht naar binnen en verspreid dit schoon gefilterd en op een aangename temperatuur in de woning. Vochtige en vervuilde lucht verdwijnt via de afzuigventielen uit de woning, zodat er altijd een prettig binnenklimaat is.
 • Triple glas en extra isolatie: beide zorgen voor een goed wooncomfort.
 • De zonnepanelen op de woning: deze wekken in een jaar gemiddeld evenveel energie op als er verbruikt wordt (bij gemiddeld en energiezuinig gedrag). Dit heeft als voordeel dat de  energiekosten lager zijn dan in een minder energiezuinige woning.

De Energieprestatievergoeding

Woont u in een energiezuinige woning met een EPV-vergoeding? Dan betaalt u een maandelijkse vergoeding aan Vidomes. Dit noemen we de Energieprestatievergoeding (EPV). De EPV-vergoeding betaalt u bovenop uw maandelijkse huurbedrag. Voor de EPV-vergoeding krijgt u een zogenaamde energiebundel. Met deze bundel krijgt u gegarandeerd de hoeveelheid opgewekte energie die nodig is bij een gemiddeld energieverbruik.

Bij een gemiddeld bewonersgedrag en gemiddelde weersomstandigheden is het netto energieverbruik op jaarbasis nul. Het voordeel van de EPV-vergoeding is dat deze vergoeding lager is dan wat u zou betalen aan energie in een minder energiezuinige woning.

De hoogte van zowel de Energieprestatievergoeding als de energiebundel leggen we vast in de ‘Huurovereenkomst’. Verbruikt u meer of minder energie dan is vastgelegd in de energiebundel? Dan wordt dit automatisch verrekend via de jaarrekening van uw energieleverancier.

Veel gevraagd over Woningen met een Energieprestatievergoeding (EPV)

Kan ik bezwaar maken tegen de EPV-vergoeding?

Algemeen

Ja dat kan. Maar alleen als u het niet eens bent met de door Vidomes vastgestelde EPV-vergoeding of als u vindt dat uw zonnepanelen onvoldoende energie opwekken. Wordt uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u een bezwaarschrift voorleggen aan de Huurcommissie. De Huurcommissie beoordeelt uw bezwaar en doet hierover een uitspraak.

Heeft de Energieprestatievergoeding invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

Nee. De Energieprestatievergoeding wordt niet meegenomen in de berekening van uw huurtoeslag. De EPV-vergoeding betaalt u boven op uw huurbedrag.

Is de Energieprestatievergoeding gekoppeld aan de jaarlijkse huuraanpassing?

Algemeen

Nee. En andersom heeft de jaarlijkse huuraanpassing geen invloed op de hoogte van de Energieprestatievergoeding. Voor de berekening van de energiebundel volgen we de richtlijnen van de EPV-wetgeving. Elk jaar op 1 juli wordt de maximale EPV-vergoeding door de overheid geïndexeerd.

Ik woon in een woning met een EPV-vergoeding. Heb ik dan nog wel een elektriciteitsaansluiting nodig?

Algemeen

Ja. Uw woning blijft aangesloten op het elektriciteitsnet, omdat de zonnepanelen niet altijd energie opwekken, bijvoorbeeld als de zon niet schijnt. Op momenten dat de zon wel schijnt en u weinig elektriciteit gebruikt, levert u elektriciteit terug aan het net.

Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet betaalt u maandelijks een voorschotbedrag aan uw energieleverancier. De energieleverancier verrekent automatisch de opgewekte energie van uw zonnepanelen met uw werkelijke energieverbruik op uw jaarrekening. Op deze jaarrekening zijn dan ook alle kosten gespecificeerd, inclusief de vastrechtkosten.

Welke kosten betaal ik aan wie?

Algemeen

Voor de energiebundel betaalt u maandelijks een Energieprestatievergoeding (EPV) aan Vidomes.   
  
Ook betaalt u maandelijks een voorschotbedrag aan uw energieleverancier voor de aansluiting op het elektriciteitsnet. Op uw eindafrekening verrekent uw energieleverancier automatisch de ‘teruggave energiebelasting’ en het verschil tussen uw energiebundel en uw werkelijk energieverbruik.

Is het verstandig om het voorschotbedrag van mijn energieleverancier aan te passen?

Algemeen

Ja, dit is verstandig. Ga hierbij uit van uw gezinssamenstelling en uw eigen energieverbruik. Heeft u een groot gezin dan is het verstandig het voorschotbedrag te verhogen. Bent u alleenstaand? Dan kunt u dit bedrag misschien verlagen omdat u minder energie verbruikt.

Krijg ik nog wel een jaarafrekening van mijn energieleverancier?

Algemeen

Ja, elk jaar ontvangt u van uw energieleverancier een eindafrekening. Op deze eindafrekening staan de door u betaalde: 

 • Voorschotbedragen voor aansluiting op het elektriciteitsnet 
 • Vastrechtkosten 
 • Overige belastingen 

Ook uw energieverbruik en de teruggeleverde stroom van het afgelopen jaar staan vermeld op de eindafrekening. Was uw energieverbruik hoger dan de energiebundel? Dan betaalt u bij. Was uw energieverbruik lager dan uw energiebundel? Dan krijgt u geld terug. Op uw jaarrekening verrekent de energieleverancier automatisch de opgewekte energie van uw zonnepanelen met uw werkelijke energieverbruik.  

Is het monitoren van de installaties in mijn woning privacygevoelig?

Algemeen

Ja. Daarom vraagt Vidomes - bij de ondertekening van het huurcontract - altijd uw toestemming voor het monitoren van alle installaties. Wij behandelen uw monitoringsgegevens vertrouwelijk. Dit geldt ook voor de bedrijven die toegang hebben tot deze gegevens.

Hoe weet ik wat mijn energieverbruik is?

Algemeen

U kunt uw energieverbruik of de opgewekte energie van de zonnepanelen altijd inzien via uw persoonlijke account van het monitoringssysteem. Dit systeem meet uw energieverbruik voor verwarming, warmwater, ventilatie en huishoudelijk verbruik. Elk jaar ontvangt u van Vidomes een overzicht van de opgewekte en verbruikte energie.

Waarom worden de installaties van mijn woning met EPV-vergoeding op afstand gemonitord?

Algemeen

Vidomes is verplicht om elk jaar aan te tonen dat uw energiezuinige woning met EPV-vergoeding voldoet aan de wettelijke EPV-regeling. Daarom monitoren wij alle energiezuinige installaties in uw woning op afstand. Ook monitoren wij uw huishoudelijk verbruik via de geïnstalleerde slimme meter. Door inzage in uw verbruik kunnen wij u goed adviseren over uw energieverbruik. En ook bewaken we op afstand de werking en instellingen van alle installaties in uw woning.  
 
Voor het monitoren op afstand heeft u schriftelijk toestemming verleend tijdens het tekenen van uw huurcontract. Elk jaar ontvangt u van ons een overzicht van de opgewekte en verbruikte energie.

Wat is het voordeel van het wonen in een energiezuinige woning met een Energieprestatievergoeding (EPV)?

Algemeen

Het voordeel is dat u in een zeer comfortabele, goed geïsoleerde en aardgasvrije woning woont waarin energiezuinige installaties zijn aangebracht. Deze installaties zorgen voor het verwarmen, koelen en ventileren van uw woning. De zonnepanelen leveren stroom op voor deze installaties en alle huishoudelijke apparatuur. Deze zonnepanelen wekken in een jaar gemiddeld evenveel energie op als u verbruikt (bij gemiddeld energieverbruik en energiezuinig gedrag). Dit heeft als voordeel dat de energiekosten laag zijn.

Hoe bepaalt Vidomes de hoogte van mijn Energieprestatievergoeding?

Algemeen

De overheid heeft regels opgesteld waar een EPV-woning en de energiezuinige installaties aan moeten voldoen. Voor de berekening van uw energiebundel volgen we de richtlijnen van de EPV-wetgeving. Dit betekent dat we uitgaan van jaargemiddelden en van gemiddeld energiezuinig bewonersgedrag. De hoogte van de energiebundel kan per woning verschillen.  De maximale EPV-vergoeding wordt elk jaar op 1 juli door de overheid geïndexeerd.     
  
De hoogte van zowel de Energieprestatievergoeding als de energiebundel hebben we vastgelegd in de ‘Huurovereenkomst’. Verbruikt u meer of minder energie dan is vastgelegd in de energiebundel? Dan wordt dit automatisch verrekend via de jaarrekening van uw energieleverancier. 

Wat als ik minder of meer energie verbruik dan mijn energiebundel?

Algemeen

Uw werkelijk elektriciteitsverbruik kan elk jaar afwijken van uw energiebundel, bijvoorbeeld omdat u meer of minder warm water gebruikt dan gemiddeld. Of als u de thermostaat anders instelt dan de gemiddelde instelling. Ook het klimaat heeft invloed op uw elektriciteitsverbruik. In een zonnig en warm jaar wekken de zonnepanelen meer energie op en is uw verbruik minder. In een minder zonnig jaar leveren uw zonnepanelen minder energie op. En tijdens een koude winter zal uw energieverbruik hoger zijn dan tijdens een milde winter. 
  
Verbruikt u minder energie dan uw energiebundel? Dan krijgt u geld terug van uw energieleverancier. Verbruikt u meer energie dan uw energiebundel? Dan moet u bijbetalen. Het verschil tussen uw energiebundel en uw werkelijk energieverbruik wordt automatisch jaarlijks door uw energieleverancier verrekend op uw jaarrekening.

Voor het betalen van de Energieprestatievergoeding (EPV) krijg ik een energiebundel. Wat houdt dit in?

Algemeen

Voor de EPV-vergoeding krijgt u een energiebundel die opgewekt wordt door de zonnepanelen. Met deze bundel krijgt u gegarandeerd de hoeveelheid opgewekte energie die nodig is bij een gemiddeld energieverbruik (gebaseerd op een gemiddeld energieverbruik, energiezuinig bewonersgedrag, het gemiddeld aantal zonuren per jaar en de gemiddelde buitentemperatuur per jaar). Het voordeel van de EPV-vergoeding is dat deze vergoeding lager is dan wat u betaalde aan energiekosten in uw vorige minder energiezuinige woning.

Welke duurzame installaties heeft mijn energiezuinige woning met EPV-vergoeding?

Algemeen

In uw woning zijn installaties aangebracht die zorgen voor het verwarmen, koelen en ventileren van uw woning en voor verwarmd tapwater. De volgende installaties zijn in woningen met een EPV-vergoeding aangebracht:  

 • Warmtepomp: deze heeft een zogenaamde ‘bodemwarmtewisselaar’ die bodemwarmte gebruikt voor het verwarmen van uw woning en het tapwater.
 • Ventilatiesysteem met warmteterugwinning: dit systeem zuigt verse buitenlucht naar binnen en verspreidt dit schoon gefilterd en op een aangename temperatuur in uw woning. Vochtige en vervuilde lucht verdwijnt via de afzuigventielen uit uw woning.   
 • Isolatiematerialen: de gevels, daken en vloeren zijn zeer goed geïsoleerd.
 • Triple glas: alle ramen hebben triple glas.
 • Zonnepanelen: deze wekken jaarlijks gemiddeld evenveel energie op als u verbruikt bij energiezuinig gedrag. De zonnepanelen wekken energie op voor de warmtepomp, het ventilatiesysteem en uw huishoudelijke apparaten.

Wat is de Energie Prestatie Vergoeding (EPV)?

Algemeen

De EPV is een vergoeding die u maandelijks aan Vidomes betaalt voor het gebruik van de energiezuinige installaties in uw woning en de zonnepanelen op het dak. Voor deze vergoeding krijgt u elke maand een energiebundel die opgewekt wordt door de zonnepanelen. Met deze bundel krijgt u gegarandeerd de hoeveelheid opgewekte energie die nodig is bij een gemiddeld energieverbruik. Het voordeel van de EPV-vergoeding is dat deze lager is dan de energiekosten van een minder energiezuinige woning.

Ik woon in een energiezuinige woning met een Energieprestatievergoeding (EPV). Wat betekent dit?

Algemeen

Dit betekent dat u in een goed geïsoleerde en aardgasvrije woning woont waarin energiezuinige installaties zijn aangebracht. Deze installaties zorgen voor het verwarmen, koelen en ventileren van uw woning en voor verwarmd tapwater. De zonnepanelen leveren stroom op voor deze installaties en uw huishoudelijke apparatuur. Voor het gebruik van de energiezuinige installaties en de zonnepanelen betaalt u maandelijks een Energieprestatievergoeding (EPV) aan Vidomes. Voor deze vergoeding krijgt u elke maand een energiebundel die opgewekt wordt door de zonnepanelen.

Niet gevonden wat u zocht?

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag