Vertalen / Translate

Huuraanpassing

Uw huurprijs mogen we op verschillende momenten aanpassen. De jaarlijkse huuraanpassing is altijd op 1 juli. Maar we kunnen de huur bijvoorbeeld ook aanpassen na het aanleggen van een centrale verwarming of het plaatsen van dubbel glas. Verandert uw huur? Dan krijgt u altijd vooraf en ruim op tijd bericht van ons.  

>> Ik heb een brief gekregen van de gemeente Delft met onderwerp ‘Huurverhoging: niet voor iedereen?’

Jaarlijkse huuraanpassing op 1 juli
Ieder jaar passen we op 1 juli de huren aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt altijd vóór 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs (= huuraanzegging). Soms heeft u recht op een  huurverlaging of huurbevriezing.

Huurverlaging of huurbevriezing bij jaarlijkse huuraanpassing
In sommige gevallen kunt u huurverlaging of huurbevriezing aanvragen. 

>> Check of u in aanmerking komt voor huurverlaging of huurbevriezing

Betaalt u een basishuur van minder dan € 650,- per maand?
Dan kunt u geen huurverlaging of huurbevriezing aanvragen.

Huurverlaging vanwege aanvraag huurtoeslag
Is uw huurprijs hoger dan € 720,- per maand en vraagt u voor het eerst huurtoeslag aan? Dan kunt u een huurverlaging naar € 720,-  aanvragen.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met de huuraanpassing? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit in ieder geval vóór 1 juli 2019. Ook als u geen inkomensverklaring over 2018 heeft. Lees hier meer over bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Huuraanpassing

Heb ik recht op huurverlaging of huurbevriezing?

Geef hieronder uw situatie op om dit te achterhalen:

Mijn jaarinkomen is hoger dan € 42.436,-. Ik ben niet AOW-gerechtigd en ons huishouden bestaat uit minder dan 4 personen. Wat is mijn huuraanpassing?

Betaalt u nu een huur die op 95% (of meer) van de maximaal toegestane huurprijs ligt?
Dan krijgt u een huurverhoging van minder dan 1,6% (inflatie).

Is uw huur minder dan 95% van de maximale huurprijs?
Dan krijgt u een huurverhoging van 5,6%.

Ik krijg een AOW-uitkering. Wat is mijn huuraanpassing?

Als u een AOW-uitkering ontvangt, krijgt u geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit geldt alleen als u op 1 juli 2019 de leeftijd van 66 jaar en 4 maanden (of ouder) heeft. Dit is een besluit van de Tweede Kamer. Uw huuraanpassing is bepaald op basis van de huidige huur en hoe ver deze af ligt van de maximale huurprijs. Zie het overzicht bepaling huuraanpassing AOW.

Ik huur een vrije sector woning. Wat is mijn huuraanpassing?

Ligt uw huurprijs op het niveau van wat in de vrije sector markt gebruikelijk is (= marktwaarde), dan krijgt u een huurverhoging volgens inflatie, namelijk 1,6%. Is uw huur lager, dan krijgt u een huurverhoging van 3,6%. Heeft u nog een oud huurcontract (contract met huurprijs zonder prijsindexcijfer) dat een huurverhoging van 3,6% niet toestaat, dan krijgt u een huurverhoging die wel past binnen dat contract.    

Het lukt me niet om vóór 1 juli 2019 mijn gedaalde inkomen aan te tonen. Wat kan ik doen?

Maak dan vóór 1 juli 2019 bezwaar bij ons. Lever vervolgens voor 1 januari 2020 alle gevraagde gegevens bij ons aan:

  • uittreksel BRP
  • inkomensverklaring(en) van alle bewoners van 18 jaar en ouder die op uw adres wonen

Als wij alle gegevens van u binnen hebben controleren wij uw jaarinkomen. Als blijkt dat uw jaarinkomen in een lagere inkomenscategorie valt, dan passen we uw huurprijs alsnog aan. De vanaf juli 2019 te veel betaalde huur betalen we aan u terug.

Mijn inkomensverklaring van de Belastingdienst 2017 klopt niet. Wat moet ik doen?

Volgens de verklaring van de Belastingdienst is uw jaarinkomen hoger dan € 42.436,-. Is dit volgens u niet juist? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan via het formulier dat vanaf 23 april beschikbaar is op onze website.

Let op! U moet zelf nagaan waarom uw jaarinkomen niet klopt en ons de wijziging doorgeven.

Hoe kan het dat mijn gegevens bij de Belastingdienst niet kloppen?

Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. Er is een administratieve fout gemaakt bij de Belastingdienst.
  2. Uw inkomen of dat van een medebewoner is na maart 2019 gewijzigd en vastgesteld door de Belastingdienst. Deze kans is erg klein, omdat van bijna alle burgers het inkomen over 2017 al eerder definitief is vastgesteld.
  3. Het aantal personen met een inkomen dat op uw adres is ingeschreven klopt niet.

Hoe bepaalt de Belastingdienst mijn huishoudinkomen?

In maart 2019 stelt de Belastingdienst vast wie er op dat moment op uw adres bij de gemeente staat ingeschreven. Van alle bewoners van 18 jaar en ouder worden de inkomens over 2017 opgeteld. Dit gezamenlijke huishoudinkomen bepaalt in welke inkomenscategorie u valt.

Hoe komt Vidomes aan mijn inkomensgegevens?

Van de Belastingdienst krijgen we een overzicht van al onze sociale huurwoningen waarbij de huuraanpassing afhangt van het inkomen van onze huurders. In dit overzicht staat in welke inkomenscategorie uw huishouden valt. Wij weten dus niet wat uw jaarinkomen is. In de huuraanpassingsbrief die u eind april 2019 van ons krijgt sturen we de verklaring van de Belastingdienst mee als bijlage.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Ja, dat mag en het heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie. Als u gaat verhuizen, gelden de inkomensregels ook voor u.

Ik huur een berging, kelder of tuin. Wat is mijn huuraanpassing?

U krijgt een huurverhoging van 3,6 %.

Ik huur een garage. Wat is mijn huuraanpassing?

U krijgt een huurverhoging van € 5,- per maand.

Is de huurprijs van uw garage nu al hoger dan € 100,- per maand?
Dan krijgt u een huurverhoging volgens inflatie, namelijk 1,6%.

Ik huur een parkeerplaats. Wat is mijn huuraanpassing?

U krijgt een huurverhoging van € 1,- per maand. Ligt uw huurprijs op het niveau van de markthuur? Dan krijgt u een huurverhoging volgens inflatie, namelijk 1,6%.

De energiekosten stijgen in 2019. Waar komt dit door en welke gevolgen heeft dit voor mijn afrekening?

Dit komt vooral door de hogere energiebelasting en deels door de hogere energietarieven. Dit betekent dat uw jaarafrekening over 2019 hoger uitvalt.

Uw jaarafrekening wordt opgesteld op basis van uw individuele verbruik. Wij weten dus niet wat uw verbruik voor dit jaar is. De hoogte van uw eindafrekening kunnen we daarom niet voorspellen. Om een te hoge naheffing te voorkomen, hebben we uw voorschot per 1 juli 2019 herberekend en aangepast. Deze herberekening kan zowel een verhoging als verlaging zijn. Het voorschotbedrag is  afgestemd op uw energieverbruik over 2018. In de huuraanpassingsbrief die u vöör 1 mei 2019 ontvangt, leest u wat uw nieuwe voorschotbedrag is.

Wordt uw eindafrekening na 1 mei 2019 opgesteld?
Dan ontvangt u nog een apart bericht van ons wat uw nieuwe voorschotbedrag wordt per 1 juli 2019. 

Bovenstaande situatie geldt alleen als Vidomes de afrekening voor u opstelt.

De energiekosten stijgen in 2019. Waarom wordt mijn voorschot dan verlaagd?

Wij verlagen uw energievoorschot per 1 juli 2019 omdat uw voorschot in 2018 veel hoger was dan uw aandeel in de kosten. Wilt u toch uw oude voorschotbedrag blijven betalen? Vul dan het formulier ‘Mijn voorschot warmtelevering verhogen’ in.

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag