Vertalen / Translate

Servicekosten en warmtelevering

Als huurder betaalt u huur aan Vidomes. Deze bestaat uit de basishuur en een voorschotbedrag voor servicekosten. Servicekosten zijn vergoedingen voor bijkomende leveringen en diensten. Zoals een glasverzekering of schoonmaakkosten.

Ieder jaar ontvangt u van ons vóór 1 juli de afrekening van de servicekosten over het afgelopen kalenderjaar. In deze afrekening verrekenen wij uw maandelijkse voorschot met de werkelijke kosten. Is uw woning aangesloten op een collectieve verwarmingsinstallatie, dan rekenen we ook de kosten voor warmte met u af.

Servicekosten

Waar kan ik zien voor welke servicekosten ik betaal?

De servicekosten staan in de huurovereenkomst. Woont u al langer in de woning? Kijk dan in de brief 'Voorstel huuraanpassing'. Die ontvangt u ieder jaar vóór 1 mei.
Of kijk op de jaarlijkse afrekening van de servicekosten die u jaarlijks vóór 1 juli ontvangt.

Waarom rekenen jullie de servicekosten en/of warmtelevering een keer per jaar af?

We moeten wachten tot het kalenderjaar is afgelopen om alle kosten inzichtelijk te krijgen en de juiste berekeningen te maken.

U ontvangt altijd alleen een afrekening over de periode waarin u een huurovereenkomst met ons had voor een betreffende woning.

Wat is het verschil tussen het voorschotbedrag en de werkelijke kosten?

In uw huur betaalt u iedere maand een voorschot voor servicekosten en/of warmtelevering. Deze kosten rekenen we ieder jaar met u af op basis van de facturen die Vidomes heeft ontvangen en voor u betaald. In de jaarlijkse afrekening ziet u wat de werkelijke kosten waren. Heeft u te veel betaald in uw voorschot? Dan krijgt u geld terug. Waren de werkelijke kosten juist hoger? Dan betaalt u geld bij.

Wanneer verandert het voorschotbedrag van de servicekosten en/of warmtelevering?

Het voorschotbedrag passen wij één keer per jaar aan op 1 juli. Het nieuwe voorschotbedrag vermelden wij in de brief over de jaarlijkse huuraanpassing. Deze ontvangt u vóór 1 mei. Indien de servicekostenafrekening wordt opgesteld ná het versturen van de brief over de jaarlijkse huuraanpassing, kan het voorschot voor servicekosten en/of warmtelevering worden aangepast. Hier krijgt u dan apart een bericht over.

Waarom betaal ik voor elektraverbruik aan Vidomes? Ik ontvang zelf ook een rekening van een energieleverancier.

Kosten voor elektra die u via de servicekosten betaalt, zijn kosten voor algemene voorzieningen in uw complex. Bijvoorbeeld de lift of de verlichting van het portiek.

Wat zijn servicekosten voor ‘Complexbeheerder/ huismeester’?

Voor de complexbeheerder/ huismeester stelt Vidomes een vaste maandelijkse bijdrage vast. Jaarlijks indexeren we deze bijdrage. Het jaarlijkse voorschot en de jaarlijkse kosten zijn hierdoor gelijk.

Waaruit bestaan de kosten voor warmtelevering?

Als u in een complex woont met een collectieve verwarmingsinstallatie, betaalt u een voorschot voor de warmtelevering. Warmtelevering kan bestaan uit kosten voor verwarming, warm water en/of koud water. 

Woning voorzien van tussenmeters
Is uw woning voorzien van tussenmeters, dan stelt Techem of ista de afrekening op. Deze afrekening is een onderdeel van de jaarlijkse afrekening van Vidomes.

Woning zonder tussenmeters
Is uw woning niet voorzien van tussenmeters, maar wel onderdeel van een collectief verwarmingssysteem, dan ontvangt u alleen een afrekening van Vidomes. U betaalt dan ook voor het component ‘Vaste kosten warmtelevering’. Vidomes stelt het verbruik vast op basis van een verdeelsleutel.

Wat zijn ‘Administratiekosten SSK’?

De administratiekosten rekenen we met u af over de werkelijk gemaakte kosten. De administratiekosten berekenen we volgens de richtlijnen van de Huurcommissie.

Over elektra algemeen en water berekenen we 2,5%, over de overige servicekosten 4,5%. Als de kosten voor water- en/of warmte door derden zijn berekend op basis van werkelijke kosten, rekenen wij 1% administratiekosten.

In uw afrekening van Vidomes staat op de regel ‘Administratiekosten SSK’ het voorschot dat u heeft betaald. Het voorschot verrekenen we met de berekende administratiekosten die u terugvindt in de kolom ‘Administratiekosten’.

Waarom betaal ik administratiekosten over de afrekening servicekosten?

Wij maken kosten voor het opstellen, boeken en betalen van facturen en afrekeningen. Een deel van deze kosten berekenen wij aan u door.

Kan ik een betalingsregeling krijgen voor de afrekening van mijn servicekosten en/of warmtelevering?

Vaak is dit mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden via 088 - 845 66 00.

Het is na 1 juli en ik heb mijn afrekening servicekosten en/of warmtelevering niet ontvangen. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat u de afrekening niet vóór 1 juli heeft ontvangen. Wij informeren u hier altijd over. Wij vragen u nog even geduld te hebben. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

Waarom kan er nog een ‘Naheffing energiekosten’ komen?

Voor de afrekeningen van energie is Vidomes afhankelijk van energieleveranciers. Jaarlijks ontvangen wij de afrekening voor deze kosten. Soms worden deze kosten doorbelast in de servicekostenafrekening. Helaas kunnen energieleveranciers en Vidomes niet uitsluiten dat er naheffingen komen.

De wetgeving geeft aan dat de energieleverancier tot 5 jaar nadat de kosten zijn gemaakt, een rekening mag sturen. Vidomes mag dit bedrag verrekenen tot uiterlijk 24 maanden ná het tijdstip waarop u de afrekening had moeten ontvangen. Vidomes behoudt zich het recht voor een eventuele naheffing binnen deze wettelijke periode, aan u door te berekenen. Ook als het betreffende jaar al is afgerekend.

Ik heb de huur opgezegd. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten en/of warmtelevering?

U krijgt vóór 1 juli de afrekening van het afgelopen jaar. Deze afrekening krijgt u op uw nieuwe adres.

Waarom wordt er een ander bedrag van mijn rekening afgeschreven dan in de brief over de jaarlijkse huuraanpassing staat vermeld?

De voorschotten voor servicekosten en/of warmtelevering zijn na het versturen van deze brief nog aangepast. U heeft hier apart een bericht over ontvangen.

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag