Servicekosten

Voor het gebruik van uw woning betaalt u maandelijks huur aan Vidomes. Uw huurprijs bestaat uit een basishuur plus een voorschotbedrag voor de servicekosten. Servicekosten zijn vergoedingen voor bijkomende leveringen en diensten, zoals warmtelevering, groen, een glasverzekering of schoonmaakkosten (vooral appartementen).

Ieder jaar ontvangt u van ons vóór 1 juli de eindafrekening van de servicekosten over het afgelopen kalenderjaar. Met deze eindafrekening verrekenen we de werkelijk gemaakte kosten met uw maandelijkse voorschotten. Als uw woning is aangesloten op een collectieve verwarmingsinstallatie, dan rekenen we via de eindafrekening ook meteen de kosten voor warmte met u af.

Veel gevraagd over Servicekosten

Waarom wordt er een ander bedrag van mijn rekening afgeschreven dan in de brief over de jaarlijkse huuraanpassing staat vermeld?

Algemeen

De voorschotten voor servicekosten en/of warmtelevering zijn na het versturen van deze brief nog aangepast. Hierdoor kan het bedrag verschillen. U heeft hier apart een bericht over ontvangen.

Wanneer ontvang ik de afrekening servicekosten en/of warmtelevering?

Algemeen

U krijgt vóór 1 juli de afrekening van de servicekosten en/of warmtelevering van het afgelopen jaar.

Ik heb de huur opgezegd. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten en/of warmtelevering?

Algemeen

U krijgt vóór 1 juli de afrekening van het afgelopen jaar. Deze afrekening krijgt u op uw nieuwe adres.

Waarom kan er nog een ‘Naheffing energiekosten’ komen?

Algemeen

Voor de afrekeningen van energie is Vidomes afhankelijk van energieleveranciers. Jaarlijks ontvangen wij de afrekening voor deze kosten. Soms worden deze kosten doorbelast in de servicekostenafrekening. Helaas kunnen energieleveranciers en Vidomes niet uitsluiten dat er naheffingen komen.

De wetgeving geeft aan dat de energieleverancier tot 5 jaar nadat de kosten zijn gemaakt, een rekening mag sturen. Vidomes mag dit bedrag verrekenen tot uiterlijk 24 maanden ná het tijdstip waarop u de afrekening had moeten ontvangen. Vidomes behoudt zich het recht voor een eventuele naheffing binnen deze wettelijke periode, aan u door te berekenen. Ook als het betreffende jaar al is afgerekend.

Het is na 1 juli en ik heb mijn afrekening servicekosten en/of warmtelevering niet ontvangen. Wat kan ik doen?

Algemeen

Het kan zijn dat u de afrekening niet vóór 1 juli heeft ontvangen. Wij informeren u hier altijd over. Wij vragen u nog even geduld te hebben. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Waarom is de afrekening van mijn servicekosten anders dan de afrekening van mijn buren die een koopwoning hebben?

Algemeen

De servicekosten van eigenaren van een koopwoning bestaan uit alleen verwarmingskosten (ook wel ‘afrekening stookkosten’ genoemd). De overige kosten zijn VvE-kosten en deze ‘eigenaarsbijdrage’ betalen zij aan hun Vereniging van Eigenaren (VvE). Uw servicekosten bestaan uit andere onderdelen, bijvoorbeeld kosten voor schoonmaak, wassen van de ramen, elektra algemene ruimtes, groenonderhoud, de wijkbeheerder of wijkmeester, glasverzekering en riool. Uw servicekosten stelt Vidomes vast op basis van de afrekeningen die we krijgen.

Kan ik een betalingsregeling krijgen voor de afrekening van mijn servicekosten en/of warmtelevering?

Algemeen

Vaak is dit mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de afrekening?

Algemeen

Via het contactformulier kunt u bezwaar indienen als u het niet eens bent met de afrekening.

De afrekening kunt u ook laten toetsen door de Huurcommissie, meer informatie vindt u op de website van de Huurcommissie.

Waarom betaal ik administratiekosten over de afrekening servicekosten?

Algemeen

Wij maken kosten voor het opstellen, boeken en betalen van facturen en afrekeningen. Een deel van deze kosten berekenen wij aan u door.

De administratiekosten rekenen we met u af over de werkelijk gemaakte kosten. De administratiekosten berekenen we volgens de richtlijnen van de Huurcommissie.

Over elektra algemeen en water berekenen we 2,5%, over de overige servicekosten 4,5%. Als de kosten voor water- en/of warmte door derden zijn berekend op basis van werkelijke kosten, rekenen wij 1% administratiekosten.

In uw afrekening van Vidomes staat op de regel ‘Administratiekosten SSK’ het voorschot dat u heeft betaald. Het voorschot verrekenen we met de berekende administratiekosten die u terugvindt in de kolom ‘Administratiekosten’.

Wat zijn subsidiabele servicekosten?

Algemeen

Subsidiabele servicekosten zijn servicekosten die u mag meetellen in de berekening van de huurtoeslag. Het gaat om 1 of meer van de volgende servicekosten:

  • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
  • energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
  • kosten voor de diensten van een wijkbeheerder of wijkmeester
  • kosten voor dienst- en recreatieruimten

Voor deze servicekosten kunt u huurtoeslag aanvragen. Ga daarbij uit van maximaal € 12,- per kostensoort, ook als u een hoger bedrag betaalt.

Wat zijn servicekosten voor de ‘wijkbeheerder of wijkmeester'?

Algemeen

Voor de wijkbeheerder of wijkmeester stelt Vidomes een vaste maandelijkse bijdrage vast. Jaarlijks indexeren we deze bijdrage. Het jaarlijkse voorschot en de jaarlijkse kosten zijn hierdoor gelijk.

Wat zijn servicekosten voor ‘Ontstoppen riool’?

Algemeen

De kosten zijn gebaseerd op het contract dat Vidomes heeft afgesloten met het rioolbedrijf. Het jaarlijkse voorschot en de jaarlijkse kosten zijn hierdoor gelijk.

Wat zijn servicekosten voor ‘Glasverzekering’?

Algemeen

De kosten zijn gebaseerd op de jaarlijkse polis van de glasverzekering die Vidomes afsluit voor alle woningen. Het jaarlijkse voorschot en de jaarlijkse kosten zijn hierdoor gelijk.

Wat zijn servicekosten voor ‘Onderhoud groenvoorziening’?

Algemeen

De kosten voor het onderhoud van het gemeenschappelijk groen rond een complex verdelen we eerlijk over het aantal woningen.

Wat zijn servicekosten voor ‘Schoonmaak algemeen/ glasbewassing’?

Algemeen

De kosten voor het schoonhouden van de algemene ruimten van een complex en het wassen van de ramen van de algemene ruimten zijn voor rekening van de huurder. Deze kosten rekenen we door via de servicekosten, eerlijk verdeeld over het aantal woningen.

In een aantal complexen rekenen wij met onze huurders ook de kosten voor het wassen van ramen van woningen af.

Wat zijn servicekosten voor ‘Elektra algemeen/ energie’?

Algemeen

De kosten voor het elektraverbruik in de algemene ruimten van een complex (bijvoorbeeld de verlichting, liften). We verdelen deze eerlijk over het aantal woningen. Het vervangen van lampen valt onder dagelijks onderhoud en maakt geen deel uit van de servicekosten.

In een aantal complexen rekenen we de kosten af voor het individuele elektraverbruik in de woning.

Waarom betaal ik voor elektraverbruik aan Vidomes? Ik ontvang zelf ook een rekening van een energieleverancier.

Algemeen

Kosten voor elektra die u via de servicekosten betaalt, zijn kosten voor algemene voorzieningen in uw complex. Bijvoorbeeld de lift of de verlichting van het portiek.

Wanneer verandert het voorschotbedrag van de servicekosten en/of warmtelevering?

Algemeen

Het voorschotbedrag passen wij één keer per jaar aan op 1 juli. Onze brief met het nieuwe voorschotbedrag ontvangt u elk jaar in mei.

Wat is het verschil tussen het voorschotbedrag en de werkelijke kosten?

Algemeen

In uw huur betaalt u iedere maand een voorschot voor servicekosten en/of warmtelevering. Deze kosten rekenen we ieder jaar met u af op basis van de facturen die Vidomes heeft ontvangen en voor u betaald. In de jaarlijkse afrekening ziet u wat de werkelijke kosten waren. Heeft u te veel betaald in uw voorschot? Dan krijgt u geld terug. Waren de werkelijke kosten juist hoger? Dan betaalt u geld bij.

Waarom rekenen jullie de servicekosten en/of warmtelevering een keer per jaar af?

Algemeen

We moeten wachten tot het kalenderjaar is afgelopen om een juiste berekening te maken. U ontvangt een afrekening over de periode waarin u een huurovereenkomst met ons had.

Waar kan ik zien voor welke servicekosten ik betaal?

Algemeen

De servicekosten staan in de huurovereenkomst. Woont u al langer in de woning? Kijk op de jaarlijkse afrekening van de servicekosten. Deze ontvangt u jaarlijks vóór 1 juli.

Niet gevonden wat u zocht?

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag