Vertalen / Translate

Huurdersraad

De Huurdersraad behartigt de belangen van alle huurders van Vidomes. Ze praat mee en oefent invloed uit op onderwerpen die alle huurders van Vidomes aangaan.

De Huurdersraad en Vidomes hebben regelmatig contact met elkaar. Hierbij worden veel onderwerpen besproken. Graag delen wij met u de onderwerpen die zijn besproken. Zo krijgt u inzicht in de hoeveelheid en de diversiteit van de onderwerpen. Op de website van de Huurdersraad vindt u een overzicht van deze onderwerpen. Bent u geïnteresseerd in een van de onderwerpen en wilt u hier graag over meedenken?  Neem dan contact op met Vidomes of de Huurdersraad.

Huurdersraad

Wat doet de Huurdersraad?

De Huurdersraad behartigt de belangen van álle huurders, dus ook die van u. Ze praat mee en oefent invloed uit op onderwerpen die alle Vidomes-huurders aangaan. Bijvoorbeeld:

  • behouden en liefst uitbreiden van het aantal betaalbare sociale huurwoningen
  • huurverhoging
  • leefbaarheid
  • duurzaamheid
  • zorg

De Huurdersraad heeft nog plek voor nieuwe bestuursleden.

De Huurdersraad houdt goed contact met hun achterban, meestal de lokaal actieve bewonerscommissies. Zo weten ze wat er speelt onder de bewoners. Ook kunnen bewonerscommissies met vragen en opmerkingen bij de Huurdersraad terecht. Kijk voor meer informatie op de website van de Huurdersraad Vidomes.

Wat is de samenstelling van de Huurdersraad?

In de Huurdersraad zitten twee vertegenwoordigers per werkgemeente van Vidomes. Het gaat om Delft, Rijswijk, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag. Deze afgevaardigde bestuurders behartigen de belangen van de huurders en lokale bewonerscommissies van dat gebied. Daarnaast heeft de Huurdersraad een voorzitter en een vice-voorzitter.

Kan ik ook bestuurslid worden van de Huurdersraad?

De Huurdersraad is nog op zoek naar nieuwe leden.

Heeft u interesse?
Bekijk dan de flyer met meer informatie.

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag