Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH)

Op 18 oktober 2018 ondertekenden vijftien (inmiddels zeventien) huurdersorganisaties de intentieovereenkomst tot samenwerking in de regio Haaglanden. Samen vormen zij de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH). Deze regionale samenwerking tussen huurdersorganisaties is uniek in Nederland.

Door deze samenwerking is de SHH een gelijkwaardige partner voor de beleidsmakers in de regio. In totaal vertegenwoordigt  de SHH meer dan 75% van de huurders (ruim 50.000) van de corporaties in Haaglanden. Ook de Huurdersraad Vidomes (HR) heeft zich als huurdersorganisatie aangesloten bij SHH.

Veel gevraagd over Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH)

Wat doet de SHH?

Algemeen

De SHH komt op voor de belangen van huurders en woningzoekenden in de regio Haaglanden. Ze richt zich op verschillende regionale onderwerpen, zoals regionale prestatieafspraken. Vanuit hun belangen werkt de SHH samen met de SVH, Sociale Verhuurders Haaglanden (samenwerkingsverband van woningcorporaties in de regio) en de BTW, Bestuurlijke Tafel Wonen (samenwerkingsverband van negen gemeente in Haaglanden). Ook geeft de SHH gevraagd en ongevraagd advies aan SVH en BTW.

Op welke aandachtspunten richt de SHH zich?

Algemeen

De regio Haaglanden loopt momenteel stuk op doorstroming. Mensen blijven langer zelfstandig wonen en er is een krappe woningvoorraad. De SHH wil onder meer meewerken aan verbetering in de verdeling van woningen en de huisvestingsverordening. Via zo’n verordening kunnen gemeenten de toewijzing van woningen regelen. Ook wil de SHH komen tot een goede taakstelling voor de doorstroming. Stel dat huurders willen verhuizen naar bijvoorbeeld een vrije sector woning dan moet er wel voldoende aanbod zijn van deze woningen.

Hoe verhouden de SHH en de Huurdersraad zich ten opzichte van elkaar?

Algemeen

Zoals eerder genoemd heeft onze Huurdersraad zich aangesloten bij de SHH. Maar hoe verhouden beide zich ten opzichte van elkaar? De twee organisaties opereren los van elkaar. Beide hebben hun eigen speerpunten en doelstellingen. De Huurdersraad overlegt in lokaal verband met huurders van Vidomes, terwijl de SHH regionaal overlegt op bestuurlijk niveau met de SVH en BTW. De Huurdersraad krijgt input van bewoners terwijl de SHH haar input krijgt van de Huurdersraad en de andere zeventien huurdersorganisaties.

Niet gevonden wat u zocht?

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag