Aangescherpte wetgeving rondom scootmobielen

Misschien heeft u het al gehoord: vanaf 1 juli zijn de wettelijke regels voor de brandveiligheid verder aangescherpt. Er staat nu nadrukkelijk in de wet dat er geen scootmobielen mogen staan in vluchtroutes in de algemene ruimten. Een vluchtroute is de snelste weg naar veiligheid bij nood. Maar wat als er geen stallingsruimte voor scootmobielen is in uw gebouw? Daar zijn we over in gesprek met gemeenten en de Veiligheidsregio Haaglanden. Op zoek naar oplossingen.

Vergroten van uw brandveiligheid

We zijn er dit jaar al volop mee bezig: het vrijmaken en –houden van de algemene ruimten. Want stel er is brand in uw gebouw? Dan wilt u natuurlijk snel naar buiten. Spullen kunnen uw weg dan blokkeren. Of die van hulpdiensten, zoals de brandweer en ambulance. Daarnaast zijn sommige materialen brandgevaarlijk. Daarom vragen we alle bewoners om de algemene ruimten leeg te maken. Voor uw eigen veiligheid. We maakten soms wel een uitzondering voor scootmobielen. Als deze niet in de woning passen bijvoorbeeld, en er geen geschikte stallingsruimte is. Maar dit mag volgens de wet dus niet.

Scootmobielen zijn voor veel bewoners belangrijk

We vinden het belangrijk dat bewoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Scootmobielen zijn voor veel huurders dan ook hartstikke belangrijk! En we begrijpen heel goed dat mensen die slecht ter been zijn hun scootmobiel het liefst dichtbij hun voordeur hebben staan. Helaas zijn scootmobielen vaak te breed om ín de woning te plaatsen. Tegelijkertijd worden ze door de wet gezien als ‘brandgevaarlijke voorwerpen’ die niet in vluchtroutes mogen staan. En veiligheid staat bij ons voorop, want we hebben hierin een zorgplicht naar al onze huurders. Maar dit botst dus soms met elkaar - een scootmobiel nodig hebben en het ontbreken van een veilige stallingsruimte. Ook al is de kans op brand misschien klein, de impact is dan groot.

Samen met partners op zoek naar oplossingen

Het is een ingewikkeld vraagstuk dat wij niet alleen kunnen oplossen. Daar hebben we onze partners voor nodig - zoals gemeenten, andere corporaties en de Veiligheidsregio Haaglanden. Is er nu bijvoorbeeld geen stallingsruimte? Dan moeten we zo'n ruimte in of naast ons complex bouwen. Waar kan en mag dat, wat is veilig en hoe zorgen we dat dit financieel haalbaar is voor corporaties? We onderzoeken nu de mogelijkheden met onze partners.

Wat doen we in de tussentijd?

In de tussentijd kijken we samen met bewoners naar oplossingen. Wat sowieso goed is om te doen, is de kans op brand verkleinen. Heeft u een scootmobiel en staat deze in de gang? Misschien past uw scootmobiel in uw woning. En is er een brandveilige stalling in uw gebouw? Dan moet u uw scootmobiel daar plaatsen. Tegelijkertijd bespreken we ook met onze partners hoe we omgaan met nieuwe aanvragen voor scootmobielen. Het vraagt om maatwerk per gebouw. Is er meer bekend? Dan hoort u dat van ons.