Vertalen / Translate

Afspraken over sociaal wonen in Delft

Samen met de gemeente Delft en woningcorporaties Vestia en Woonbron, de Huurdersraad Vidomes en huurdersvertegenwoordigingen van Vestia en Woonbron, ondertekende Vidomes in december de jaarlijkse prestatieafspraken voor sociaal wonen. In de periode 2020-2023 werken we samen aan de verdere uitbreiding van de sociale woningvoorraad, het vroegtijdig signaleren van huurachterstanden en verduurzaming. Wat is er afgesproken?

Locaties voor nieuwbouw
De partijen spraken af zo min mogelijk sociale huurwoningen te verkopen en te zoeken naar locaties om sociale huurwoningen te bouwen. We beginnen als eerste te bouwen in de Schoemakerplantage (ons eerste project samen met ontwikkelaar AM). Daarna volgt nieuwbouw in Tanthof (scholenlocaties) en Juniusstraat. Ook willen we graag in zone Schieoevers, een grote nieuwbouwlocatie, bouwen. De gemeenteraad verwacht in de eerste helft van 2020 nog meer nieuwe woningbouwlocaties aan te wijzen in samenspraak met alle woningcorporaties en buurtbewoners. Ook zoeken de partijen naar een geschikte locatie voor wonen in combinatie met zorg.

We zijn blij dat we samen met de gemeente Delft zo constructief zoeken naar nieuwbouwlocaties. Het huidige college wil het aantal nieuwbouwwoningen (minimaal) op peil houden, in tegenstelling tot het vorige college dat een afname van de sociale woningvoorraad - via de Woonvisie - vaststelde.

Langer zelfstandig wonen
De partijen stellen samen geld beschikbaar om wooncomplexen (brand)veiliger en toegankelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk aanbrengen van automatische deuropeners of het inrichten van bergingen voor scootmobielen. Juist om het langer zelfstandig wonen van senioren te stimuleren.

Vroegsignalering huurachterstanden
In 2020 starten de gemeente en de woningcorporaties met de vroegsignalering van huurachterstanden. Dat doen we met EMMA (Eerder Melden Minder Achterstand) met wie we in Zoetermeer al ervaring hebben. Onze inspanningen hebben een positief resultaat: het aantal en de hoogte van de huurachterstanden daalt en dat is precies wat we samen willen. De afspraak is ook om meer met elkaar samen te werken als het gaat om inwoners met verward gedrag.

Duurzaamheid en leefbaarheid
Hoe kunnen we een bestaande wijk succesvol aardgasvrij maken? Hoe pakken de gemeente, woningcorporaties en huurderorganisaties de energietransitie aan? Om die vragen te kunnen beantwoorden is veel praktijkervaring nodig. In Delft lopen we daarmee voorop in de uitwerking voor Voorhof en Buitenhof.

Bij groot onderhoud van woningen isoleren de corporaties deze niet alleen, maar kijken ook naar de mogelijkheden om zonnepanelen aan te brengen en de woningen aardgasvrij te maken. Dit alles mag niet leiden tot een stijging van de woonlasten. Vidomes en de andere woningcorporaties verwijderen de laatste open verbrandingstoestellen, zodat de woningen gezonder en veiliger worden.

Terug naar overzicht