Vertalen / Translate

Bewoners in de rol van Vidomes

Woensdagavond 29 november ontving Vidomes – samen met de Huurdersraad – ruim 30 bewoners, om te praten over vastgoedkwaliteit. Sylvie Seubert, voorzitter van de Huurdersraad: ‘We hebben de avond als erg prettig ervaren en vinden het absoluut voor herhaling vatbaar.’

Denken we hetzelfde?
Doel van de avond was om meer gevoel te krijgen bij wat voor onze huurders belangrijk is bij de kwaliteit van een woning of woongebouw. Het ging niet over hun eigen woning, maar over de Vidomes woning in het algemeen. Vanuit Vidomes hadden we al nagedacht wat daarbij belangrijk is. Maar of dat hetzelfde is als wat huurders denken, en of we zaken vergeten waren, was onderwerp van gesprek. Bij veiligheid denken wij bijvoorbeeld aan een woning zonder geiser. Maar misschien denken huurders bij veiligheid wel als eerste aan een intercom of verlichting in het complex.

Stapelen met legoblokjes
Na een presentatie gingen de bewoners in vier groepen uiteen. De bedoeling was te reageren op: Wat is voor u een veilige of gezonde woning? Wanneer is deze technisch op orde en duurzaam? En wat vraagt u in het gebruik? Er was een grote overlap tussen wat Vidomes en bewoners belangrijk vinden. Maar ook kwamen nieuwe zaken langs. Bijvoorbeeld dat het belangrijk is dat isolatie wel goed wordt aangelegd. Dat geluidsoverlast tussen woningen heel vervelend is. En dat inbraakveiligheid meer aandacht verdient. Met legoblokjes brachten bewoners prioriteit aan in diverse onderwerpen.

Kruip in de huid van Vidomes
Na de pauze was er een tweede opdracht voor de groepen: ‘Kruip in de rol van Vidomes’. Bedoeling was dat de groep bedacht wat het beste plan zou zijn voor de aanpak van een aantal voorbeeld woningen en hoeveel geld dat de huurder waard was. Kan dat nog wel zonder lift? Hoe zit het met de keukens, kunnen die nog wachten? Hoe kunnen we de indeling van de woning veranderen voor de toekomst? Leuk om te zien was dat bewoners in eerste instantie vaak vanuit hun gevoel reageerden en bijvoorbeeld kozen voor sloop. Nadat Vidomes ze meenam in een stappenplan, zagen ze dat je met diverse ingrepen toch weer anders naar een woning kunt kijken. En deze weer toekomstbestendig kunt maken. Bijvoorbeeld door de plattegrond aan te passen.

Samen met de Huurdersraad
Vidomes organiseerde de avond samen met de Huurdersraad. De Huurdersraad gaf aan dat het fijn was dit samen met Vidomes te organiseren. Ook omdat dit voor de huurders en bewonerscommissieleden ‘dicht bij huis’ is en bewoners dit graag willen. Een bewoner verwoordde het als volgt aan het eind van de avond: ‘Goed dat jullie dit organiseren voor bewoners. We zijn dichterbij elkaar gekomen’. Vidomes op haar beurt wil de Huurdersraad heel hartelijk bedanken voor haar rol en inzet voor deze bewonersbijeenkomst!

Hoe nu verder?
Er moet vanuit Vidomes nog heel veel gebeuren. We gaan de komende jaren veel woningen onderhouden of verbeteren. Het is goed dat er nu een plan ligt. Het overleg met groepen bewoners of een bewonerscommissie is daarbij heel belangrijk. Wat wij en onze huurders onder vastgoedkwaliteit verstaan is in ieder geval weer een stukje duidelijker geworden. De bewoners die aanwezig waren krijgen een kort verslag van de avond. Ook komen we er in onze huurdersnieuwsbrief op terug die in december verschijnt. Hierna pakken we de uitkomsten samen met de Huurdersraad op en geven we er samen met hen een vervolg aan.

 

 

 

Terug naar overzicht