Fikse besparing op inkoop energie

Huurders zonder eigen energieaansluiting maken meestal gebruik van een collectieve energievoorziening. Ze betalen dan aan Vidomes voor hun stroom en/of gas. Dankzij slimme afspraken met Eneco* weet Vidomes de collectieve energiekosten tot en met 2023 laag te houden.

De prijsafspraken zijn ook goed nieuws voor huurders die via de servicekosten meebetalen aan het energieverbruik van bijvoorbeeld liften en algemene verlichting. Door de slimme energie-inkoop blijft de stijging van het energiedeel binnen de servicekosten beperkt.

Kennis van energie-inkoop

Omdat het inkopen van energie een specialisme is, werkt Vidomes samen met EnergieLive. Zij volgen de energiemarkt en weten wanneer zij gunstig kunnen inkopen. In februari 2020, bij het begin van de coronacrisis, wezen hun experts ons op de dalende energietarieven.

Omdat de marktvraag naar energie volledig was ingestort, konden we de energie voor 2022-2023 voor een nog lager tarief inkopen dan voor 2020-2021. Vergeleken met de 2020-2021-tarieven besparen we nu zo’n € 180.000,- per jaar.

Voor de prijsstijgingen uit

De keuze om de tarieven twee jaar van tevoren vast te leggen, was dus de juiste. Zeker ook als je kijkt naar de hoge energieprijzen van oktober 2021. Hadden we onze tarieven dan voor twee jaar moeten vastleggen, dan waren we zo’n € 3 tot 4,5 miljoen (!) extra kwijt geweest.

Door scherp, op het juiste moment, met de juiste partijen en de juiste visie in te kopen, hebben we dit resultaat voor onze huurders voor elkaar gekregen. Daar zijn we zeer trots op.

Toekomst

Hoe de energieprijzen zich in de toekomst ontwikkelen, is onduidelijk. Wel houdt Vidomes samen met EnergieLive de ontwikkelingen op de energiemarkt scherp in de gaten. Zo hopen we voor de inkoop van energie na 2023 de mogelijke prijsstijgingen voor huurders zo klein mogelijk te houden.

* Goed om te weten: het inkoopvoordeel via Eneco geldt voor de meeste collectieve aansluitingen van Vidomes. Uitgezonderd is de inkoop van energie door VvE’s. Complexen waar een VvE actief is, vallen buiten het contract met Eneco.