Onze Huurdersraad zoekt vier nieuwe bestuursleden!

Het bestuur van de Stichting Huurdersraad Vidomes bestaat nu uit 6 personen en is actief sinds mei 2016. De Huurdersraad praat namens alle huurders van Vidomes mee over allerlei zaken, zoals huuraanpassingen, renovatie-en/of sloopplannen, energiebesparende maatregelen en groot woningonderhoud.

De Huurdersraad Vidomes bestaat in principe uit 10 leden: een voorzitter, een vicevoorzitter en 8 algemeen bestuursleden. De bestuursleden vertegenwoordigen 4 regio’s: Delft, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. De Huurdersraad zoekt nieuwe collega’s voor Delft, Rijswijk en Zoetermeer. 

Wat gaat u doen?
Als bestuurslid is uw belangrijkste taak het aansturen en begeleiden van de bewonerscommissies en werkgroepen in de regio. Ook onderhoudt u het lokale huurdersnetwerk en bent u betrokken bij overleg met de gemeenten.

Heeft u interesse?
Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld welke eigenschappen u nodig heeft om bestuurslid te kunnen worden? In de flyer die de Huurdersraad heeft gemaakt staat alle informatie op een rijtje. Ook kunt u contact opnemen met de vicevoorzitter van de Huurdersraad, Rien van der Winden: m.vanderwinden@huurdersraadvidomes.nl.

Terug naar overzicht