Vertalen / Translate

Opening Financieel Servicepunt Rijswijk

Op 5 september opende wethouder Johanna Besteman het Financieel Servicepunt Rijswijk (FSP). Inwoners van Rijswijk kunnen hier tijdens een inloopspreekuur terecht voor gratis advies en vragen over geldzaken. Denk hierbij aan schuldhulpverlening, budgetbegeleiding en vragen over betalingsachterstanden en schulden. Zo kan het FSP inwoners met financiële vragen op tijd ondersteunen, schulden zo veel mogelijk voorkomen en de kans op een schuldenvrije toekomst vergroten.

Convenant ‘Vroeg Eropaf’ getekend
Bij de opening van het Financieel Servicepunt Rijswijk is ook het convenant ‘Vroeg Eropaf Rijswijk’ getekend. Dit convenant is bedoeld om betalingsachterstanden van inwoners eerder te signaleren. Als er signalen zijn dat inwoners betalingsachterstanden hebben, gaan hulpverleners van het FSP langs voor een persoonlijk adviesgesprek. De ervaring leert dat mensen vaak blij zijn met het huisbezoek van de hulpverleners. Veel mensen vinden het namelijk moeilijk om zelf stappen te zetten om hulp te vragen. Vidomes werkt hierbij samen met Rijswijk Wonen, Essent, Dunea, Menzis, Zorg en Zekerheid, CZ, VGZ, Zilveren Kruis-Achmea en Coöperatie De Goede Gieren, project Amargi.

Het belang van het FSP
Wethouder Besteman benadrukt het belang van het initiatief: “We weten dat in Nederland 1 op de 5 huishoudens moeite hebben om rond te komen. Dit vertaald naar Rijswijk, gaat het om ruim 4000 huishoudens. Om te voorkomen dat deze mensen in problematische schulden terechtkomen is het van belang dat we inwoners van Rijswijk met beginnende achterstanden zo snel mogelijk in beeld krijgen en hen hulp bieden om erger te voorkomen. Uiteindelijk betekent dit dat er minder zware hulpverlening wordt ingezet en dat er voor de inwoner eerder uitzicht is op een oplossing.” Het Financieel Servicepunt werkt hierbij nauw samen met maatschappelijke organisaties in en om Rijswijk, zoals de Formulierenhulp, het Sociaal Wijkteam, Humanitas, Sociaal Raadsman, Welzijn Rijswijk, Limor, Vluchtelingenwerk en het Jeugdteam.

Bezoek het inloopspreekuur
Wijkcentrum Stervoorde
Dr. H.J. van Mooklaan 1, Rijswijk
Elke dinsdag en donderdag van 9.00 tot 14.00 uur

Contact met het FSP
Heeft u vragen, of wilt u advies? Neem dan contact op met het Financieel Servicepunt:
Telefoon: 070 – 326 1955
E-mail: fsp@rijswijk.nl
Website: www.fsprijswijk.nl

Terug naar overzicht