Reactie Vidomes op Woonbond

De Woonbond roept corporaties op hun huren met 10% te verlagen. Verschillende huurders benaderen ons ook met die vraag. Niet zo gek, want de huren zijn de afgelopen jaren in het hele land fors gestegen. En een half miljoen huurders houdt na het betalen van de huur te weinig over voor alle noodzakelijke uitgaven aan levensonderhoud.

Grote opgave voor corporaties
Het is jammer dat de Woonbond stelt dat corporaties grote winsten maken. Dat is een veel te simpele voorstelling van zaken. Want er gaat veel geld zitten in het bouwen en verbeteren van corporatiewoningen. Hier ligt ook de komende jaren nog een grote opgave, want de wachtlijsten met woningzoekenden groeien. Daarnaast moeten we zorgen dat woningen veel minder energie gaan gebruiken. We kunnen de huren dus niet simpelweg verlagen.

We ontzien de laagste inkomens gericht!
Vidomes ontziet huurders met een krappe beurs die een fors betalingsrisico hebben. Daar zouden we graag nog een stap verder in gaan. Simpelweg voor iedereen de huren verlagen: dát willen we juist niet. Huurders die inmiddels een flink inkomen hebben en dus best een redelijke huur voor hun woning kunnen betalen, willen we niet onnodig subsidiëren. Want die ‘verborgen subsidie’ raken ze kwijt bij verhuizing. Daarom verhuizen de hogere inkomens niet snel, en komen er nog minder woningen vrij voor alle mensen die met smart wachten op een woning.

Het Rijk is aan zet
Voor voldoende betaalbare, energiezuinige woningen en lage huren hebben we niet genoeg geld. Het Rijk doet er daarom goed aan de verhuurdersheffing terug te geven aan de corporaties die dit niet kunnen betalen.

Terug naar overzicht