Twee nieuwe commissarissen benoemd

De Raad van Commissarissen heeft onlangs twee nieuwe commissarissen benoemd: mevrouw Jamila Eddini en mevrouw Artie Ramsodit.

Mevrouw Jamila Eddini is op voordracht van de Ondernemingsraad benoemd en mevrouw Artie Ramsodit op voordracht van de Huurdersraad Vidomes. Mevrouw Eddini is directeur HRM bij ROC Zadkine, een onderwijsinstelling in Rotterdam. Mevrouw Ramsodit is eigenaar van Citysolutions.nl, een adviesbureau gespecialiseerd in bewonersgerichte methodieken voor lastige stedelijke vraagstukken. 

De benoemingen gaan in op 1 september 2018. Vidomes is blij met de benoemingen en heet mevrouw Eddini en mevrouw Ramsodit van harte welkom.

Terug naar overzicht