Vertalen / Translate

Unieke samenwerking huurdersorganisaties Haaglanden

Op 18 oktober ondertekenen 12 huurdersorganisaties de intentieovereenkomst tot samenwerking in de regio Haaglanden. Hierna vormen zij officieel de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH). De SHH vertegenwoordigt meer dan 75% van de huurders van de corporaties in Haaglanden en de woningzoekenden. De Huurdersraad Vidomes (HRV) is een van de partijen. De regionale samenwerking tussen huurdersorganisaties is uniek in Nederland.

De SHH is een samenwerkingsverband tussen 12 huurdersorganisaties in de regio Haaglanden
De SHH richt zich op regionale onderwerpen, zoals regionale prestatieafspraken en de huisvestingsverordening. De huurdersorganisaties verenigen zich om de samenwerking met andere partijen mogelijk te maken. Zoals met de Sociale Verhuurders Haaglanden (de vereniging van woningcorporaties) en de Bestuurlijke Tafel Wonen (de samenwerking van de negen gemeenten). Zo kunnen zij als één partij optreden én als volwaardige belangenbehartiger van huurders en woningzoekenden in de regio Haaglanden.

SHH houdt zich bezig met veel verschillende onderwerpen
Op dit moment zit de SHH aan tafel bij discussies over regionale prestatieafspraken en de huisvestingsverordening. Die worden per 1 juli 2019 in de negen gemeenten opnieuw vastgesteld.

Terug naar overzicht