Vidomes tekent woondeal Haaglanden: en nu #SamenDoorpakken

De handtekeningen zijn gezet onder de woondeal Haaglanden! Ook Vidomes ondertekende deze op 14 maart 2023 – net als andere woningcorporaties en gemeenten binnen de regio Haaglanden, de provincie Zuid-Holland en het Rijk. Met deze deal spreken de partners de ambitie uit om in de regio tot en met 2030 ongeveer 75.000 nieuwe woningen te bouwen. Van deze woningen zal twee derde betaalbaar zijn, waarvan de helft gebouwd wordt door de woningcorporaties.

Deze woondeal wordt voluit de Regionale Realisatieagenda Wonen Haaglanden genoemd. Daphne Braal, bestuurder bij Vidomes: “Het is een mooi startschot om het woningtekort aan te pakken. Nu is het zaak om samen door te pakken. Welke locaties zijn beschikbaar en wie gaat op welke plek bouwen? Dáár maken we de komende maanden heldere afspraken over met de gemeenten en de andere woningcorporaties in de regio Haaglanden. En daar is nu een goede basis voor gelegd.”

Meer betaalbare woningen nodig

Er is een groot woningtekort in Haaglanden. De prijzen van huur- en koopwoningen zijn sterk gestegen en de bevolking is hard gegroeid. In de woondeal slaan gemeenten, provincie, Rijk en woningcorporaties de handen ineen om een oplossing te bieden. Marktpartijen, netbeheerders, drinkwaterbedrijven en huurdersorganisaties ondersteunen dat.

Alle partijen hebben een enorme ambitie: er moeten veel (betaalbare) woningen bijkomen. Dat wordt gedaan in twee fases: de komende jaren (tot 2025) ligt de focus op uitvoeren en versnellen van bestaande projecten, vanaf 2025 en 2030 werken we toe naar een structureel hoger bouwtempo.

35 woondeals in totaal

De woondeal Haaglanden is één van de 35 woondeals in totaal. Want om de woningnood tegen te gaan wil minister Hugo de Jonge (van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) dat er tussen nu en 2030 in heel Nederland 900.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Waarbij de provincie Zuid-Holland de ambitie heeft uitgesproken om zo’n 250.000 woningen te bouwen. Zuid-Holland heeft de provincie opgedeeld in vijf bouwregio’s, waaronder Haaglanden. Per regio zijn heldere afspraken gemaakt over het aantal woningen dat wordt bijgebouwd, en welk deel door corporaties.

Meer weten? Lees dan het persbericht van SVH.

Daphne Braal, bestuurder bij Vidomes