Circulariteit

Grondstoffen worden steeds schaarser. Enerzijds neemt de concurrentie op grondstoffen toe door een groeiende bevolking en toenemende welvaart in de wereld. Anderzijds zijn bepaalde grondstoffen op een gegeven moment op, waardoor we gedwongen worden om véél zuiniger om te gaan met onze materialen.

In een circulaire economie staat het hergebruik van producten en grondstoffen centraal en worden afval en schadelijke uitstoot naar bodem, water en lucht zo veel mogelijk voorkómen (‘het sluiten van kringlopen’).

Bij Vidomes zijn we gestart met het leerproces op circulariteit. Door ervaringen op te doen vergroten we onze bewustwording op dit thema, maar zetten we ook stappen om ons droombeeld en doelstellingen te concretiseren.

Niet gevonden wat u zocht?

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag