Onze cijfers

We hebben voor u onze belangrijkste volkshuisvestelijke en financiële cijfers van 2022 op een rijtje gezet. 

Kerncijfers volkshuisvestelijk

Voldoende geschikte woningen met toekomstwaarde

Aantal sociale huurwoningen in exploitatie 17.700
Vrije sector huurwoningen 380
Opgeleverde nieuwbouwwoningen 0
Koopgarant verkochte woningen 585
Uitgaven onderhoud woningen € 48,1 miljoen

Duurzaam in balans

Gemiddelde energie-index 1,56
Totaal aantal woningen met zonnepanelen (individuele aansluitingen) 2.164
Totaal aantal woningen voorbereid op elektrisch koken 4.451
Totaal aantal aardgasvrije woningen 810

Tevreden klanten

Tevredenheid nieuwe huurders 8,2
Tevredenheid vertrokken huurders 7,9
Tevredenheid huurders over reparaties 7,6
Tevredenheid huurders over planmatig onderhoud 7,9
Tevredenheid huurders over contact met KCC 7,6

Bij elkaar brengen

Aantal woningen verhuurd in 2022 872
Verhuurd aan huurtoeslagdoelgroep 87%
Gemiddelde wachttijd in regio Haaglanden 72 maanden
Doorstroming vanuit schaarse woning door bemiddeling seniorenmakelaar 91
Aantal keer huurverlaging toegekend 330

In het oog, in het hart

Aantal ontruimingen door huurschuld 9
Ontruimingen door ernstige overlast, hennep, illegale bewoning 10
Bewonersoordeel leefbaarheid 6,8
Verhuringen aan cliënten van zorginstellingen
via directe bemiddeling
69
Huisvesting statushouders 185

Goed georganiseerd

Aantal medewerkers 191 fte
Gemiddelde leeftijd 47 jaar
Gemiddeld aantal jaren werkzaam 9 jaar
Verdeling man / vrouw 46% / 54%
Ziekteverzuim 6,4%
Nieuwe collega’s / doorstroom intern 46 / 11
Collega’s nieuwe baan of pensioen 27
Opleidingskosten per fte € 2.160

Kerncijfers financieel

Financieel

Resultaat exploitatie vastgoed € 36 miljoen
Interest Coverage Ratio (ICR) 2,0
Loan to Value (LTV) 32%
Solvabiliteit beleidswaarde 64%
Verhuurderheffing € 4,8 miljoen
Toename beleidswaarde vastgoed € 302 miljoen