Jaarverslag en jaarrekening

In 2021 hebben we samen met gemeenten, bouw- en zorgpartijen, collega-corporaties en andere partners mooie resultaten behaald. De belangrijkste delen we in ons jaarverslag.

Met een gemiddelde wachttijd van zeven jaar is het nog steeds heel moeilijk om een woning te vinden. Om voor woningzoekenden de kansen te vergroten, zetten we in op verschillende fronten. Zo leverden we in 2021 175 nieuwbouwwoningen op. En we bouwen door: via Bouwstroom Haaglanden kopen we samen met elf corporaties conceptwoningen in. Deze worden in de fabriek gemaakt en op locatie in elkaar gezet. Zo kunnen we sneller en betaalbaarder bouwen.

Een deel van onze nieuwbouw maken we geschikt voor senioren. Met de grotere woning die zij bij een verhuizing achterlaten, kunnen wij een gezin blij maken. Bouwlocaties vinden is een uitdaging.
Samen met de gemeenten stropen we de mouwen op.

Zowel bij nieuwbouw als onderhoud hebben we aandacht voor duurzaamheid. Door bijvoorbeeld te isoleren, is er meer comfort in huis en daalt het energieverbruik. Zo helpen we ook de energielasten betaalbaar te houden.

We kijken uit naar de nabije toekomst. Door afschaffing van de verhuurderheffing kunnen we nog meer investeren voor onze bewoners. Samen met onze samenwerkingspartners zetten we de schouders eronder om passend en betaalbaar wonen mogelijk te maken.

Bekijk onze beknopte versie van het jaarverslag (bladerbaar)

Download onze beknopte versie van het jaarverslag (pdf)