Palenstein

In de Zoetermeerse wijk Palenstein zijn veel sloop- en bouwactiviteiten. Deze wijk wordt namelijk vernieuwd en verduurzaamd. Als alle werkzaamheden zijn afgerond is Palenstein een moderne, duurzame en groene wijk met een gevarieerd woningaanbod waar het aantrekkelijk wonen, verblijven en ondernemen is. Bovendien is het dan de eerste aardgasvrije wijk van Zoetermeer.

Energiezuinige nieuwbouwwoningen

Bij de wijkvernieuwing - die al enkele jaren duurt - staat energiezuinig wonen voorop. Dit betekent dat alle woningen in 2040 aardgasvrij zijn, op een andere verwarmd worden en dat bewoners elektrisch koken.

Met het project De Nieuwe Morgen leverden we in 2019 onze eerste 28 energiezuinige 3-kamer appartementen op. Deze appartementen zijn aardgasvrij en hebben vloerverwarming en een warmtepomp. De zonnepanelen op het dak zorgen voor voldoende energie waardoor de bewoners energiezuinig én comfortabel wonen.

Project Du Meelaan

Dit project bestaat uit 67 sociale huurappartementen, 57 koopwoningen en een binnenterrein met 120 parkeerplaatsen. Alle appartementen worden voorzien van het BENG-label (Bijna Energie Neutraal Gebouwd). Het regenwater wordt straks opgevangen via een groen sedumdak en de zonnepanelen wekken voldoende stroom op voor alle voorzieningen in de algemene ruimten, zoals liften en de ledverlichting. De energie die overblijft wordt gebruikt om de e-bike oplaadpunten van stroom te voorzien. Ook het binnenterrein wordt duurzaam ingericht met gerecyclede klinkers. De verwachte oplevering van de appartementen is eind 2023/begin 2024.

Aardgasalternatief voor woningen rondom de Van Cleeflaan

Voor deze woningen is - volgens onderzoek - een ‘warmte-koude opslag (WKO)’ een goed alternatief voor aardgas. Via een WKO-installatie wordt warmte uit de grond gebruikt voor het verwarmen van de woningen. Wanneer dit warmtenet wordt aangelegd is op dit moment nog niet bekend. Als de plannen concreter zijn, informeren wij alle huurders hierover.

Aardgasvrij maken van onze overige woningen

Het aardgasvrij maken van onze overige woningen in Palenstein doen we zoveel mogelijk tijdens geplande (onderhouds)werkzaamheden. Dit bespaart kosten en zorgt voor de minste overlast. Concrete plannen voor deze werkzaamheden zijn er op dit moment nog niet.

Meer informatie

Over de ontwikkelingen in de wijk informeren wij u via onze website en (nieuws)brieven. Nog meer informatie over de wijkplannen en nieuwbouwprojecten vindt u op palensteinzoetermeer.nl. Meer informatie over aardgasvrij wonen vindt u op de pagina Aardgasvrij wonen.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via vidomes.nl/contact. Dit kan ook via Facebook, of WhatsApp op 06 13 27 59 72. Belt u liever? Neem dan contact met ons op via 088 845 66 00.

Heeft u vragen voor de gemeente Zoetermeer over energiezuinig wonen? Mail dan naar energieloket@zoetermeer.nl.