Palenstein

Wijkvernieuwing en verduurzaming van de Zoetermeerse wijk Palenstein.

De wijk Palenstein in Zoetermeer wordt vernieuwd en verduurzaamd. Er wordt flink gebouwd, onderhoud gepleegd en we maken onze woningen energiezuiniger. Palenstein wordt steeds aantrekkelijker om te wonen, verblijven en ondernemen. Ook wordt Palenstein de eerste aardgasvrije wijk van Zoetermeer. In juni 2019 leverden we onze energiezuinige nieuwbouwwoningen (nul-op-de-meter woningen) op in deze wijk.

Een gevarieerde groene wijk
Palenstein wordt een wijk met een gevarieerd woningaanbod en krijgt een parkachtige uitstraling met veel groen en water. Door de centrale ligging vlakbij de Dorpsstraat en het Stadshart is Palenstein aantrekkelijk om te wonen.

Energiezuinige nieuwbouwwoningen
Bij de wijkvernieuwing, die enkele jaren duurt, staat duurzaamheid voorop. Dit betekent dat alle woningen in 2040 aardgasvrij zijn en op een andere verwarmd worden. En dat elke wijkbewoner dan elektrisch kookt.

Vidomes bouwt veel energiezuinige woningen in Palenstein. In 2019 leverden we met het project De Nieuwe Morgen 28 energiezuinige 3-kamer huurappartementen op. Deze nul-op-de-meter woningen zijn aardgasvrij en hebben vloerverwarming en een warmtepomp. De zonnepanelen op het dak wekken voldoende energie om prettig en comfortabel te wonen.

Eind 2021 willen we starten met de bouw van een appartementencomplex vlakbij het nieuwe winkelcentrum. De 67 energiezuinige 2- en 3-kamerappartementen worden rollatortoegankelijk. De totale bouwperiode is zo’n 1,5 jaar. Dit betekent dat we de appartementen rond de zomer van 2023 via Woonnet Haaglanden kunnen aanbieden.

Aardgasalternatief voor woningen rondom de Van Cleeflaan
Voor de woningen rondom de Van Cleeflaan is - volgens diverse onderzoeken - een ‘warmte-koude opslag (WKO)’ een goed alternatief voor aardgas. Via een WKO-installatie wordt warmte uit de grond gebruikt voor het verwarmen van de woningen.

Met de verkregen overheidssubsidie van 6 miljoen euro wordt het WKO-warmtenet voor dit gebied verder ontwikkeld zodat het (financieel) uitvoerbaar wordt. Wanneer dit warmtenet wordt aangelegd is op dit moment nog niet bekend. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij alle huurders rondom de Van Cleeflaan over de uitvoeringsplannen.

Aardgasvrij maken van onze overige woningen
Het aardgasvrij maken van onze overige woningen in Palenstein vindt later plaats. Het aardgasvrij maken van onze woningen willen we zoveel mogelijk doen tijdens geplande (onderhouds)werkzaamheden. Dit bespaart kosten en zorgt voor de minste overlast. Concrete plannen voor deze werkzaamheden zijn er op dit moment nog niet.

Meer informatie
Uiteraard informeren wij u als bewoner van Palenstein over de ontwikkelingen in de wijk via onze website en (nieuws)brieven. Nog meer informatie over de wijkplannen, nieuwbouwprojecten en aardgasvrij wonen vindt u op palensteinzoetermeer.nl of zoetermeer.nl.

Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact met ons op via vidomes.nl/contact. Dit kan ook via Facebook, of WhatsApp op 06 132 759 72. Belt u liever? Neem dan contact met ons op via 088 - 845 66 00. 

Heeft u vragen over energiezuinig wonen? Mail dan de gemeente Zoetermeer via energieloket@zoetermeer.nl.

Aanbod
Koop en huur
Plaats
Zoetermeer
Soort
Wijkvernieuwing
Status
In uitvoering
Architect
Verschilt per deelproject
Ontwikkelaar
Verschilt per deelproject
Aannemer
2022 (gehele herstructurering)

Veelgestelde vragen

Hoeveel woningen worden er gesloopt in Palenstein en hoeveel komen er voor terug?

Om ruimte te maken voor nieuwbouw, worden 5 grote galerijflats gesloopt. In totaal 730 sociale huurwoningen. Daar komt gevarieerde nieuwbouw voor terug. In totaal worden zo'n 528 nieuwe woningen gebouwd.

Hoe kan ik meepraten over de ontwikkelingen in de wijk?

Er is een algemene bewonersgroep Palenstein die meepraat en meedenkt over de algemene ontwikkelingen in de wijk. Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente Zoetermeer. Daarnaast zijn er per project klankbordgroepen. Gaat het om onze projecten? Neem dan contact op met ons KlantContactCentrum.  

Wanneer moeten huurders verhuizen?

De vernieuwing gebeurt in fasen. Bewoners zijn eerder op de hoogte gebracht van de sloopplannen. Zodra het definitieve sloopbesluit voor een flat is genomen, informeert de corporatie de bewoners hierover met een officiële brief. Hierin staat ook de zogenaamde ‘peildatum’. Dat is de datum waarop het sociaal statuut voor de bewoners van de betreffende flat in werking gaat. In het sociaal statuut staan de rechten en de plichten van bewoners. Vanaf de peildatum hebben bewoners twee jaar de tijd om te verhuizen.

Voor wie geldt het sociaal statuut en wat staat erin?

Het sociaal statuut Palenstein is belangrijk voor huurders die tijdens de vernieuwing van de wijk te maken krijgen met de sloop van hun woning. In het sociaal statuut zijn de rechten en plichten van de betrokken huurders vastgelegd. Er staan afspraken in over bijvoorbeeld verhuisvergoedingen en voorrangsregelingen.

Lees hier het sociaal statuut

Wat is er precies besloten over de herstructurering van Palenstein?

In 2012 stelden de gemeente Zoetermeer en de Zoetermeerse corporaties Vidomes, De Goede Woning en Vestia de wijkvisie Palenstein vast. Samen gaan we voor een nieuwe wijkopzet waar meer ruimte is voor laagbouw en variatie in woningen (sociale huurwoningen en koopwoningen). De wijk krijgt een parkachtige uitstraling met veel groen en water. De openbare ruimte gaat op de schop. Zo komt er een nieuwe centrale singel en komt er een nieuw winkelcentrum met twee supermarkten. Palenstein krijgt ook een betere aansluiting op de omliggende wijken. 

Welke galerijflats worden gesloopt en wat is de planning?

Het gaat om de volgende flats:

  • Florens van Brederode (200 woningen), sloop afgerond eind juni 2017
  • Jan van Beieren (170 woningen), sloop begin 2017 – eind 2017
  • Goeswijn van der Poellaan (80 woningen), niet eerder dan juni 2019
  • Dirc van de Doortogelaan (80 woningen), niet eerder dan juni 2019
  • Diederik van Teilingen (200 woningen), niet eerder dan 2020

Waar vind ik meer informatie over de vernieuwingsplannen in Palenstein?

Op www.palensteinzoetermeer.nl vindt u meer informatie en het laatste nieuws over Palenstein. Ook verschijnt er een paar keer per jaar een PalensteinKrant die we huis-aan-huis verspreiden in de wijk. Hierin leest u het laatste nieuws over de ontwikkelingen in de wijk. Daarnaast organiseren we samen met onze partners regelmatig evenementen.

Wanneer is de herstructurering van de wijk klaar?

Volgens planning is de herstructurering afgerond in 2022. Maar dan moet wel alles meezitten.

Ik huur een eengezinswoning van Vidomes in Palenstein. Wanneer worden er bij mij duurzaamheidsmaatregelen genomen?

Voor de komende 5 jaar staan er geen duurzaamheidsmaatregelen op de planning.