Palenstein

Zoetermeer

Wijkvernieuwing en verduurzaming Zoetermeerse wijk Palenstein

De wijk Palenstein is volop in beweging. Er wordt flink gebouwd en onderhoud gepleegd aan woningen. Palenstein wordt steeds aantrekkelijker om te wonen, verblijven en ondernemen. Bovendien wordt Palenstein de eerste aardgasvrije wijk van Zoetermeer. 

Onze visie voor de wijk
In de wijkvisie is vastgelegd dat Palenstein een wijk wordt met meer ruimte voor laagbouw en variatie in woningen. De wijk krijgt een parkachtige uitstraling met veel groen en water. Met de centrale ligging vlakbij de Dorpsstraat en het Stadshart wordt  Palenstein steeds aantrekkelijker om te wonen. De wijkvernieuwing voeren we in fasen uit en over meerdere jaren uit. Centraal bij de uitvoering van alle wijkplannen staat duurzaamheid.

Wij maken onze woningen aardgasvrij
Vóór 2040 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af. Dit betekent onder meer dat we met z’n allen elektrisch moeten koken en onze huizen op een andere manier moeten verwarmen. 

Palenstein wordt de eerste aardgasvrije wijk van Zoetermeer. Wij hebben hiervoor - samen met de gemeente, de corporaties Vestia en De Goede Woning en netbeheerder Stedin - een gezamenlijk plan van aanpak en planning opgesteld. 

Informatie
Wij maken onze woningen in Palenstein in fasen aardgasvrij. Hierover informeren we u als huurder via wijk- en bewonersbrieven. De komende jaren houden we u op de hoogte van de werkzaamheden via onze website.

Aardgasvrije nieuwbouw
Alle nieuwbouw die we nu realiseren is aardgasvrij. Ook in Palenstein. Het eerste voorbeeld daarvan is het project De Nieuwe Morgen.

Aardgasalternatief hoogbouwwoningen Van Cleeflaan en omgeving
Voor de hoogbouwwoningen rondom de flat aan de Van Cleeflaan blijkt - volgens verkennende onderzoeken - dat een ‘warmte-koude opslag (WKO)’ een goed alternatief kan zijn voor aardgas. Via een WKO-installatie wordt warmte uit de grond gebruikt voor het verwarmen van de woningen.

Met de verkregen overheidssubsidie van 6 miljoen euro wordt het WKO-warmtenet voor deze hoogbouwwoningen de komende tijd verder ontwikkeld, zodat het (financieel) uitvoerbaar wordt. Wanneer een eventuele uitvoering plaatsvindt en wat dit betekent voor u als huurder is op dit moment  nog niet bekend. Wij informeren u als huurder van de hoogbouwwoningen zodra er meer bekend is over de uitvoering.   

Aardgasvrij maken van onze overige woningen
Het aardgasvrij maken van onze overige woningen vindt later plaats. Het meest logisch is om het aardgasvrij maken van deze woningen tegelijk uit te voeren met andere (onderhouds)werkzaamheden. Dit bespaart kosten en zorgt voor de minste overlast voor u als bewoner. Concrete plannen voor deze werkzaamheden zijn er nog niet. Wij informeren u als bewoner van de overige woningen zodra er meer bekend is over de uitvoering.

Meer informatie over aardgasvrij wonen vindt u op onze website of op de website van de gemeente Zoetermeer.

Wilt u meer informatie over energiezuinig wonen stuur dan een mail naar de gemeente Zoetermeer via energieloket@zoetermeer.nl.

Sloopplannen
De nieuwbouwprojecten Schoutenhoek fase I en fase II zijn in resp. 2013 en 2016 opgeleverd. De Florens van Brederodeflat is inmiddels gesloopt, op deze plek komen nieuwe woningen. De sloop van de twee flats aan de Goeswijn van der Poellaan en de Dirc van de Doortogelaan start in juni 2019.

Op de website Palenstein leest u meer over de plannen en verschillende deelprojecten.

Aanbod
Koop en huur
Plaats
Zoetermeer
Soort
Wijkvernieuwing
Status
In uitvoering
Architect
Verschilt per deelproject
Ontwikkelaar
Verschilt per deelproject
Aannemer
2022 (gehele herstructurering)

Hoe kan ik meepraten over de ontwikkelingen in de wijk?

Er is een algemene bewonersgroep Palenstein die meepraat en meedenkt over de algemene ontwikkelingen in de wijk. Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente Zoetermeer. Daarnaast zijn er per project klankbordgroepen. Gaat het om onze projecten? Neem dan contact op met ons KlantContactCentrum.  

Hoeveel woningen worden er gesloopt in Palenstein en hoeveel komen er voor terug?

Om ruimte te maken voor nieuwbouw, worden 5 grote galerijflats gesloopt. In totaal 730 sociale huurwoningen. Daar komt gevarieerde nieuwbouw voor terug. In totaal worden zo'n 528 nieuwe woningen gebouwd.

Ik huur een eengezinswoning van Vidomes in Palenstein. Wanneer worden er bij mij duurzaamheidsmaatregelen genomen?

Voor de komende 5 jaar staan er geen duurzaamheidsmaatregelen op de planning. 

Voor wie geldt het sociaal statuut en wat staat erin?

Het sociaal statuut Palenstein is belangrijk voor huurders die tijdens de vernieuwing van de wijk te maken krijgen met de sloop van hun woning. In het sociaal statuut zijn de rechten en plichten van de betrokken huurders vastgelegd. Er staan afspraken in over bijvoorbeeld verhuisvergoedingen en voorrangsregelingen.

Lees hier het sociaal statuut

Waar vind ik meer informatie over de vernieuwingsplannen in Palenstein?

Op www.palensteinzoetermeer.nl vindt u meer informatie en het laatste nieuws over Palenstein. Ook verschijnt er een paar keer per jaar een PalensteinKrant die we huis-aan-huis verspreiden in de wijk. Hierin leest u het laatste nieuws over de ontwikkelingen in de wijk. Daarnaast organiseren we samen met onze partners regelmatig evenementen.

Wanneer is de herstructurering van de wijk klaar?

Volgens planning is de herstructurering afgerond in 2022. Maar dan moet wel alles meezitten.

Wanneer moeten huurders verhuizen?

De vernieuwing gebeurt in fasen. Bewoners zijn eerder op de hoogte gebracht van de sloopplannen. Zodra het definitieve sloopbesluit voor een flat is genomen, informeert de corporatie de bewoners hierover met een officiële brief. Hierin staat ook de zogenaamde ‘peildatum’. Dat is de datum waarop het sociaal statuut voor de bewoners van de betreffende flat in werking gaat. In het sociaal statuut staan de rechten en de plichten van bewoners. Vanaf de peildatum hebben bewoners twee jaar de tijd om te verhuizen.

Wat is er precies besloten over de herstructurering van Palenstein?

In 2012 stelden de gemeente Zoetermeer en de Zoetermeerse corporaties Vidomes, De Goede Woning en Vestia de wijkvisie Palenstein vast. Samen gaan we voor een nieuwe wijkopzet waar meer ruimte is voor laagbouw en variatie in woningen (sociale huurwoningen en koopwoningen). De wijk krijgt een parkachtige uitstraling met veel groen en water. De openbare ruimte gaat op de schop. Zo komt er een nieuwe centrale singel en komt er een nieuw winkelcentrum met twee supermarkten. Palenstein krijgt ook een betere aansluiting op de omliggende wijken. 

Welke galerijflats worden gesloopt en wat is de planning?

Het gaat om de volgende flats:

  • Florens van Brederode (200 woningen), sloop afgerond eind juni 2017
  • Jan van Beieren (170 woningen), sloop begin 2017 – eind 2017
  • Goeswijn van der Poellaan (80 woningen), niet eerder dan juni 2019
  • Dirc van de Doortogelaan (80 woningen), niet eerder dan juni 2019
  • Diederik van Teilingen (200 woningen), niet eerder dan 2020