Woningruil

Woningruil is het ruilen van een woning tussen twee of meer huurders. Voor woningruil heeft u schriftelijke toestemming nodig van de (beide) verhuurder(s). Vul gezamenlijk het aanvraagformulier woningruil in en lever dit bij ons in. Als u aan alle voorwaarden voldoet, dan is Vidomes in principe bereid haar medewerking te verlenen aan de woningruil.

Veel gevraagd over Woningruil

Kan ik met iemand ruilen van studentenkamer?

Algemeen

Ja, dat kan. U moet hiervoor beiden zelf de huur voor de oude studentenkamer opzeggen. Bij de bevestiging van de huuropzegging ontvangt u een coöptatie-formulier (instemmingsformulier). Dit formulier moet ondertekend worden door uzelf en de kandidaat waarmee u de studentenkamer wilt ruilen. Stuur het ingevulde formulier vervolgens naar ikwilhuren@vidomes.nl.

Ik heb met iemand van woning geruild. Hoe lang moet ik mijn geruilde woning huren?

Algemeen

U krijgt een huurovereenkomst voor minimaal 1 jaar.

Hoe moet ik mijn woning achterlaten?

Algemeen

U laat de woning leeg en schoon achter en de tuin moet netjes zijn. De werkzaamheden die vermeld staan op het inspectierapport van de controle moeten klaar zijn. Meer informatie leest u in de brochure Zo laat u de woning netjes achter.

Wilt u dat de gemeente grofvuil bij u ophaalt? Maak dan op tijd een afspraak. Het kan soms wel tot 15 werkdagen duren vóór de gemeente bij u langs kan komen. Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie.

Moeten we bij een woningruil zelf de huur voor de oude woning opzeggen?

Algemeen

Ja, u moet allebei zelf de huuropzeggen van de oude woning. Dit gebeurt niet automatisch als u toestemming heeft voor de woningruil. U zegt eenvoudig de huur op via het formulier Huur opzeggen. Houd er rekening mee dat u minimaal een maand opzegtermijn heeft.

Goed om te weten: Tijdens de inspectie maken we afspraken met u over hoe u de woning moet opleveren. Vidomes is niet verantwoordelijk voor bijvoorbeeld schade en kan niet aansprakelijk worden gesteld als één van de woningruilkandidaten onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven.

Wat gebeurt er met de huurprijs bij woningruil?

Algemeen

Bij woningruil past Vidomes de huur van de woning aan. De huurprijs voor de nieuwe huurder kan dus anders zijn dan de huur die u betaalt. Wij berekenen de nieuwe huurprijs op basis van de op dat moment geldende wettelijke regels en het door Vidomes bepaalde beleid. Hebben wij de ruilwoning geadverteerd via Woonnet Haaglanden? Dan wordt daar een voorlopige huurprijs getoond. Deze kan dus afwijken van de huurprijs die de nieuwe huurder gaat betalen.

Zijn er kosten verbonden aan woningruil?

Algemeen

Alleen als de woningruil doorgaat, zijn er kosten aan verbonden. Naast de te betalen huur, brengen wij u ook administratiekosten in rekening voor de nieuwe woning. De administratiekosten zijn € 54,33.

Voor woningen in Delft worden ook legeskosten gerekend voor het inschrijven bij de gemeente Delft. Kijk op de website van de gemeente Delft voor het bedrag.

Welke documenten moet ik inleveren voor woningruil?

Algemeen

Naast het invullen van het aanvraagformulier voor woningruil vragen we u om een aantal documenten. Deze documenten vindt u in de documentenlijst. Als u ruilt met iemand buiten de regio Haaglanden dan stuurt u deze documenten mee met het aanvraagformulier voor woningruil. Ruilt u met iemand via Woonnet Haaglanden dan zorgt u dat alle documenten in MijnWoonnet staan opgeslagen.

Gaat het om woningruil tussen 2 Vidomes woningen, dan hebben we van u beiden alle documenten nodig.

Uitzonderingen
Bewoners uit Zoetermeer die binnen Zoetermeer willen verhuizen hoeven geen uittreksel BRP aan te vragen en aan te leveren. 
Dit geldt ook voor bewoners uit Leidschendam/Voorburg die binnen Leidschendam/Voorburg willen verhuizen.

Wilt u ruilen met een woning van een andere woningcorporatie?
Dan vraagt u de woningruil aan bij de andere corporatie en levert u daar ook uw documenten in. Wij ontvangen dan alleen de documenten van de ruilkandidaat.

Is woningruil mogelijk met een woning van een andere corporatie?

Algemeen

Ja, dit is mogelijk als er sprake is van een zwaarwichtig belang. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld dat u wilt verhuizen omdat u dichter bij uw werk wilt wonen, door familieomstandigheden, een te groot huis, lichamelijke redenen, burenruzie, mantelzorg of gezinsuitbreiding (vanaf 3 maanden zwangerschap).

Hoe u de aanvraag voor woningruil indient bij Vidomes is afhankelijk van met wie u van woning wilt ruilen. U wilt ruilen met een huurder binnen de regio Haaglanden? Dan verloopt het gehele verhuurproces via Woonnet Haaglanden. Klik hier om te lezen hoe dat werkt.

Wilt u ruilen met een bewoner van buiten de regio Haaglanden? Dan vult de huurder van Vidomes het formulier in van de andere corporatie. De persoon die de woning van Vidomes wil huren, vult het aanvraagformulier woningruil van Vidomes in.

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

Algemeen

Hieronder staan de voorwaarden voor woningruil:

 • U voldoet aan de toewijzingsvoorwaarden. Dit betekent dat de grootte van de woning past bij de grootte en samenstelling van uw huishouden. U voldoet daarnaast ook aan de leeftijdseisen die gelden voor de woning of het woongebouw.
 • U woont minimaal 1 jaar in de huidige woning.
 • U heeft geen huurachterstand.
 • U veroorzaakt geen overlast, ook niet in het verleden.
 • De huurprijs wordt opnieuw berekend door Vidomes en is passend.
 • Het inkomen is voldoende om de huur te betalen.
 • U krijgt een huurovereenkomst voor minimaal 1 jaar.
 • Er is sprake van een zwaarwichtig belang. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld dat u wilt verhuizen omdat u dichter bij uw werk wilt wonen, door familieomstandigheden, een te groot huis, lichamelijke redenen, burenruzie, mantelzorg of gezinsuitbreiding (vanaf 3 maanden zwangerschap).
 • U kunt bewijzen dat u minimaal 6 maanden actief naar een woning heeft gezocht via het woningverdeelsysteem.
 • Het aanvraagformulier voor woningruil is volledig ingevuld en ondertekend door beide ruilkandidaten.
 • U heeft schriftelijk akkoord van (beide) verhuurder(s).

Wanneer is woningruil niet mogelijk?

Algemeen

U kunt niet van woning ruilen als wij plannen hebben om de woning te verkopen, te renoveren of te slopen of de woning tijdelijk willen verhuren. Als u korter dan 1 jaar in uw huidige huurwoning woont. Als u een huurachterstand heeft.

Voordat u een aanvraag voor woningruil doet betaalt u eerst uw huurachterstand.

Er is mogelijk asbest in uw woning. De opzichter van Vidomes onderzoekt dan eerst de situatie in uw woning en dan pas daarna bepalen wij of u uw woning kunt ruilen of dat wij de woning eerst gaan saneren.
Vidomes controleert dus altijd eerst op de aanwezigheid van asbest vóórdat wij op uw verzoek een advertentie van uw woning plaatsen op Woonnet Haaglanden. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Hoe verloopt het aanvragen van een woningruil met een huurder binnen de regio Haaglanden?

Algemeen

We zetten de stappen graag voor u op een rij:

Stap 1. Bent u beiden huurder van Vidomes? Of wilt u ruilen met iemand die huurt van een corporatie binnen de regio Haaglanden? Lees dan de regels over woningruil op de website van Woonnet Haaglanden.

Zorg dat u uw documenten uploadt bij uw inschrijving bij Woonnet Haaglanden. Zie hiervoor de documentenlijst.

Stap 2. Heeft u iemand gevonden die met u van woning wil ruilen? Dan kunt u dit aangeven op het formulier van Woonnet Haaglanden. Bij ontvangst van het formulier onderzoekt de woningcorporatie of uw aanvraag compleet is, en of de woning past bij het inkomen en aantal personen dat in de woning wil gaan wonen.

Heeft u een huurschuld? Dan vragen wij u om deze eerst af te lossen en daarna uw aanvraag in te dienen.

Stap 3. Als alles in orde is, dan wordt er met de vertrekkende huurder een afspraak gemaakt met de opzichter voor een controle van de woning op schoon, heel, veilig, zelf aangebrachte voorzieningen en mogelijke aanwezigheid van asbest. Als de opzichter na deze controle een negatief advies geeft op een van de genoemde controlepunten wordt de woningruil niet geaccepteerd.

Stap 4. De woningcorporatie geeft wel/geen toestemming voor de woningruil. U ontvangt hierover telefonisch of per e-mail een bericht.

Stap 5. Heeft u beiden toestemming voor de woningruil? Dan betekent dit nog niet dat de huur van uw huidige woning is opgezegd. U moet beiden eerst zelf de huur van uw huidige woning opzeggen. Bij Vidomes doet u dat makkelijk online via het Huur opzeggen. Houd u rekening met 1 maand opzegtermijn.

Stap 6. Zijn beide huuropzeggingen ontvangen, dan nemen wij (of de andere woningcorporatie) contact met u op. Vervolgens maken we een afspraak om alles te regelen voor de nieuwe huurovereenkomst.

Uitzonderingen
Bewoners uit Zoetermeer die binnen Zoetermeer willen verhuizen hoeven geen uittreksel BRP aan te vragen en aan te leveren. 
Dit geldt ook voor bewoners uit Leidschendam/Voorburg die binnen Leidschendam/Voorburg willen verhuizen.

Hoe verloopt het aanvragen van een woningruil met een huurder buiten de regio Haaglanden?

Algemeen

We zetten de stappen graag voor u op een rij:

Stap 1. Huurt u nu van Vidomes en wilt u gaan huren van een andere woningcorporatie buiten de regio Haaglanden? Dan vult u het formulier in van de andere corporatie. De persoon die de woning van Vidomes wil huren, vult het aanvraagformulier woningruil van Vidomes in. Bij de aanvraag vragen we u ook een aantal documenten mee te sturen, zie hiervoor de documentenlijst.

Stap 2. Vidomes onderzoekt of de aanvraag compleet is, en of de woning past bij het inkomen en aantal personen dat in de woning wil gaan wonen.

Stap 3. Als alles in orde is, dan wordt er met de vertrekkende huurder een afspraak gemaakt met de opzichter voor een controle van de woning op schoon, heel, veilig, zelf aangebrachte voorzieningen en mogelijke aanwezigheid van asbest. Als de opzichter na deze controle een negatief advies geeft op een van de genoemde controlepunten om te ruilen wordt de woningruil niet geaccepteerd.

Stap 4. Vidomes geeft wel/geen toestemming voor de woningruil. U ontvangt hierover telefonisch of per e-mail een bericht.

Stap 5. Heeft u beiden toestemming voor de woningruil? Dan betekent dit nog niet dat de huur van uw huidige woning is opgezegd. U moet beiden eerst zelf de huur van uw huidige woning opzeggen. Bij Vidomes doet u dat makkelijk online via het Huur opzeggen. Houd u rekening met 1 maand opzegtermijn.

Stap 6. Zijn beide huuropzeggingen ontvangen, dan nemen wij (of de andere woningcorporatie) contact met u op. Vervolgens maken we een afspraak om alles te regelen voor de nieuwe huurovereenkomst.

Niet gevonden wat u zocht?

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag