Een schone omgeving: dat doen we samen

Iedereen woont graag in een schone en nette omgeving. U toch ook? Bij Vidomes dragen we er graag aan bij dat alles netjes en schoon is. Maar u bent ook zelf – samen met uw buren – verantwoordelijk voor het schoonhouden van uw woning en de woningomgeving.

Wat doet Vidomes voor een schone woonomgeving?

Uit de woonbelevingsonderzoeken blijkt dat bewoners het thema ‘schoon’ belangrijk vinden. Daarom besteedt Vidomes er veel aandacht aan:

Controle door wijkbeheerders en wijkmeesters

Onze wijkbeheerders en wijkmeesters lopen regelmatig controlerondes door het complex en de wijk. Zij beoordelen of de complexen schoon zijn.

Controle van de kwaliteit van de schoonmaak

Maakt een schoonmaker uw complex schoon? Dan komt er regelmatig een extern controlebedrijf langs. Zij controleren of de schoonmaker zijn werk doet volgens de afspraken. De uitslag van deze controles bespreken we elk kwartaal met de schoonmaakbedrijven. Zo kunnen zij hun werk het volgend kwartaal nog beter doen.

Overleg met gemeente

Met de gemeente overleggen wij over het schoonhouden van de woonomgeving. We praten onder andere over grofvuil, afvalinzameling en zwerfafval rondom de complexen.

Cameracontrole

In sommige complexen hangen camera’s. Is er sprake van vervuiling? Dan bekijken we de beelden. De schoonmaakkosten berekenen we door aan degene die de vervuiling heeft veroorzaakt.

Aandacht voor meldingen van huurders

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de complexen schoon zijn. Of dat zo blijft, hangt ook van de bewoners af. Helaas komen wij nog regelmatig uitwerpselen van honden, urine en andere vervuiling in en om de complexen tegen. Dat zien wij niet altijd direct. Daarom vinden we het fijn als u het meldt. Dat kan via Mijn Vidomes of vidomes.nl/contact. Belt u liever? Neem dan contact op via 088 – 845 66 00.

Wat verwachten wij van u als huurder?

Als huurder bent u wettelijk verplicht de ‘kleine herstellingen’ uit te voeren. Daaronder valt onder meer het schoonhouden van de woning en de gemeenschappelijke ruimten. Rondom uw woning moet u in ieder geval het volgende zelf schoonmaken:

  • alle bereikbare ramen, deuren en kozijnen (binnen- en buitenzijde)
  • de galerij voor uw woning en uw balkon – inclusief beplating en afscheiding met de buren
  • het pad achter uw woning

Ook als er een schoonmaker in uw complex is, moet u deze schoonmaakwerkzaamheden wel zelf doen.

Is er een schoonmaker in uw complex?

In veel hoogbouwcomplexen maakt een schoonmaker de algemene ruimten schoon. Deze kosten rekenen wij door aan de huurder via de servicekosten. We verdelen ze eerlijk over het aantal woningen. In sommige complexen regelen we ook het wassen van de ramen van woningen. De kosten daarvan rekenen we eveneens met de huurders af.

Woont u in een portiekflat? Dan bent u meestal zelf verantwoordelijk voor de schoonmaak. Een tip: stel samen met uw buren een rooster op. Zo blijft het portiek schoon en is het voor iedereen prettig wonen.

Wilt u uw portiek door een schoonmaker laten schoonmaken?

Via een enquête kunnen we de medebewoners van uw portiek vragen of zij hier interesse in hebben. Is meer dan 70% van de bewoners akkoord met de kosten? Dan regelen wij een schoonmaakbedrijf.

Wilt u meer weten over de schoonmaak?

In de algemene huurvoorwaarden van Vidomes en het Besluit kleine herstellingen leest u meer over het schoonhouden van woning en woonomgeving en wie hiervoor verantwoordelijk is. Heeft u vragen of wilt u meer weten?

  • Loop gerust eens langs bij de wijkbeheerder of wijkmeester. Dat kan bijvoorbeeld tijdens het spreekuur, maar ook wanneer de wijkbeheerder of -meester een ronde loopt door de wijk.
  • Contact opnemen via Mijn Vidomes of vidomes.nl/contact kan natuurlijk ook.
  • Belt u liever? Dat kan via 088 – 845 66 00.