Vertalen / Translate

Huurders Vidomes kunnen huurbevriezing of huurverlaging aanvragen

- PERSBERICHT -

Eind april informeerde woningcorporatie Vidomes haar huurders per brief over de jaarlijkse huuraanpassing. Om te voorkomen dat de huurprijs voor huurders te hoog wordt, hanteert Vidomes al jaren een zogenaamde ‘kwijtscheldingsregeling’. Dit jaar is die regeling flink uitgebreid.

Corporaties verhogen elk jaar de huurprijzen. Enerzijds omdat de overheid de belastingen verhoogt. Anderzijds om de woningen te renoveren, bijvoorbeeld om ze energiezuiniger te maken of toekomstbestendig.

Huurbevriezing

Voor een deel van de huurders dreigt de huur onbetaalbaar te worden. Daarom kunnen huurders van Vidomes huurbevriezing aanvragen. Voorwaarde is dat deze huurders een laag inkomen hebben en meer dan € 650,- per maand aan huur betalen. Welke voorwaarden hiervoor gelden staan op de website van Vidomes vermeld.

Nieuwe regeling dit jaar: aanvraag huurverlaging
Sinds dit jaar heeft Vidomes nog een regeling voor haar huurders ingesteld, namelijk het aanvragen van huurverlaging. Hiervoor komen huurders in aanmerking die een maandelijkse huurprijs boven de € 740,- betalen.

Wie kleiner gaat wonen komt ook in aanmerking
Vanaf dit jaar kunnen huurders die volgens ons kleiner kunnen wonen ook huurbevriezing en huurverlaging aanvragen. We proberen deze huurders te stimuleren om naar een kleinere woning te verhuizen. Zo komen er weer meer woningen vrij voor gezinnen die al lang wachten op een grotere woning.

Regelingen in samenspraak met Huurdersraad Vidomes vastgesteld
Bovenstaande regelingen heeft Vidomes in overleg met de Huurdersraad uitgewerkt. De Huurdersraad behartigt de belangen van alle huurders van Vidomes. Ze praat mee en oefent invloed uit op onderwerpen die alle huurders van Vidomes aangaan.

Meer informatie
Op de website www.vidomes.nl/huuraanpassing vinden huurders alle informatie, formulieren en veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Terug naar overzicht