Vertalen / Translate

Rechter: geen verhuisvergoeding voor bewoners Tamboerijnlaan

De rechter heeft onlangs uitspraak gedaan in de zaak Tamboerijnlaan in Rijswijk. 47 bewoners hadden een rechtszaak tegen Vidomes aangespannen. De bewoners vinden dat de werkzaamheden die door Vidomes in hun woning zijn uitgevoerd dermate zwaar, dat ze recht hebben op een verhuisvergoeding van 5.900 euro.

Mr Visser
Tijdens de zitting haalden de bewoners een SBS-uitzending van ‘Mr Visser rijdt visite’ aan. Hierin werd een ander project van Vidomes besproken: het project aan de Hoogkamerlaan.

Uitspraak Tamboerijnlaan in voordeel van Vidomes
De rechter heeft in het voordeel van Vidomes besloten en de vordering van de 47 bewoners afgewezen. Hiermee geeft de rechter aan dat de bewoners volgens de wet geen recht hebben op de verhuisvergoeding. De bewoners kunnen nog in hoger beroep gaan tegen dit vonnis.

Verhuisvergoeding
Wij leggen u graag uit wanneer een bewoner volgens de wet recht heeft op een verhuisvergoeding. En wanneer niet.

De wet zegt dat ‘de verhuisvergoeding aan een bewoner verstrekt moet worden, als verhuizing noodzakelijk is in verband met de renovatiewerkzaamheden in een woning.’ De reden van de verhuizing moet dus zijn de renovatiewerkzaamheden, en niet de onderhoudswerkzaamheden.

Wij leggen beide begrippen hieronder nog verder uit.

Renovatiewerkzaamheden
Het verwarrende aan de wettelijke regeling is het begrip renovatie. Veel huurders zien alle werkzaamheden in hun woning als renovatiewerkzaamheden. Maar dat klopt niet. Renovatiewerkzaamheden zijn ‘díe werkzaamheden die gaan over een verandering aan de woning, waardoor het woongenot stijgt.’ In veel gevallen is er dan ook sprake van een huurverhoging.

Renovatie in een woning is bijvoorbeeld het plaatsen van nieuw isolatieglas, waardoor het woongenot wordt vergroot. Deze werkzaamheden zijn behoorlijk ingrijpend; zo ligt bijvoorbeeld de hele gevel open. Het plaatsen van isolatieglas duurt echter maar één dag. En hoe ingrijpend ook: het is niet nodig daarvoor te verhuizen. Ook het plaatsen van een mechanische luchtafvoer kan gedaan worden terwijl een huurder in zijn woning blijft wonen.

Onderhoudswerkzaamheden
Een voorbeeld van onderhoudswerkzaamheden die echt niet kunnen worden uitgevoerd terwijl een bewoner in de woning verblijft, is het grootschalig verwijderen van asbest uit een woning. Asbestsanering is voor de veiligheid van bewoners, en valt niet onder renovatiewerkzaamheden. Een huurder kan dan beter tijdens het saneren van asbest niet in zijn huis verblijven. Daarnaast duurt het soms meerdere dagen. Andere vormen van onderhoudswerkzaamheden in een woning zijn bijvoorbeeld het vervangen van asbesthoudende riolering of het vernieuwen van de keuken, wc en badkamer.

Logeerwoning
Een verhuurder is niet verplicht om ervoor te zorgen dat een huurder wegens onderhoudswerkzaamheden tijdelijk in een logeerwoning kan wonen. Toch kiest Vidomes er in sommige gevallen voor om deze service wél te verlenen. Dit hangt af van wat we in de woning aan het doen zijn, en soms van de persoonlijke omstandigheden van een bewoner. Bijvoorbeeld als er een medische reden is; dan is maatwerk op zijn plaats. Dit kan per project, en zelfs per bewoner verschillen.

Als een bewoner in een logeerwoning verblijft vanwege de onderhoudswerkzaamheden, kiest Vidomes er vaak voor om in die periode ook alle overige werkzaamheden af te maken. Zo wordt het vaak een mix van renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. En heeft een huurder de minste overlast.

Vidomes stelt in deze gevallen bewoners dus om een andere reden een logeerwoning ter beschikking: niet vanwege de te verwachten overlast door renovatiewerkzaamheden. En daarom heeft een huurder in zo’n geval geen recht op een verhuisvergoeding.

Terug naar overzicht