Vertalen / Translate

Mooie complimenten van visitatiecommissie voor Vidomes

Elke 4 jaar beoordeelt een visitatiecommissie het maatschappelijk presteren van corporaties. Dit is een wettelijke verplichting. Vidomes vindt het daarnaast ook zélf belangrijk om haar maatschappelijke meerwaarde aan te tonen.

Van ‘het huis op orde’ naar ‘de huurder weer centraal.’ Dat is de beweging die Vidomes de afgelopen periode inzette. Een beweging die de visitatiecommissie herkent: onze focus is veranderd van meer intern, naar meer extern gericht. Wij zijn blij met de complimenten die we kregen voor onze prestaties op betaalbaarheid en beschikbaarheid. En wij zijn er trots op dat de commissie de openheid in onze cultuur waardeert.

Naast complimenten, geeft de commissie ons ook verbeterpunten mee. Zo is de klanttevredenheid een belangrijk aandachtspunt. Ook adviseert de commissie ons om de opgave voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen te intensiveren. En om kritisch te kijken naar onze uitgaven voor inhuur van personeel.

Het rapport van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie daarop van Vidomes vindt u aan de rechterzijde van deze pagina.

Terug naar overzicht