Vertalen / Translate

Robin Koning vertelt: "Luisteren naar bewoners is winst"

Robin Koning is onze participatie-adviseur. Hij is de schakel tussen de Huurdersraad en Vidomes. En Robin hoort graag van huurders wat er speelt en leeft in hun woonomgeving. ‘Hoe en waarover?’, denkt u misschien. Robin vertelt.

Bewoners kennen ieder hoekje
 "Vidomes vindt iedere vorm van samenwerking met haar huurders belangrijk en waardevol. We willen graag weten wat er speelt in en rond onze woongebouwen. Bewoners weten dat het best, zij kennen ieder hoekje en gaatje. We hebben heel veel aan betrokken bewoners die ons vertellen hoe medebewoners over hun woning en woonomgeving denken. Vanuit die extra betrokkenheid kunnen ook leuke ideeën ontstaan. En soms kunnen we problemen voorkomen als we vroegtijdig signalen krijgen."

Luisteren is winst
 "Als organisatie kan het je zo veel winst opleveren als je goed naar bewoners luistert. We hebben natuurlijk onze Huurdersraad, die met ons meepraat over beleids- en overkoepelende zaken. En bewonerscommissies die ook een belangrijke schakel zijn tussen ons en onze huurders. Maar we willen meer onderwerpen kunnen voorleggen aan een nog bredere groep huurders. Het is de uitdaging om de huurders te betrekken waar we nu nog niet zo veel van horen. Daarom zoeken we ook naar andere vormen van samenwerking en betrokkenheid."
 
Belletje trekken
"Natuurlijk heeft niet iedereen behoefte aan samenwerking met ons. Of meer contact met buren. Maar we gaan wel proberen om meer huurders enthousiast te maken. Wij kunnen wel achter ons bureau bedenken hoe bewoners betrokken willen worden, maar dat is natuurlijk niet de manier. We horen het graag van bewoners zélf. Daarom gaan we nu naar 5 woongebouwen met verschillende huurders, zoals ouderen, jongeren, families, statushouders… In het ene gebouw gaan we ‘belletje trekken’, in het andere delen we koppen soep uit. Zo hopen we van bewoners te horen hoe zij het liefst met ons in gesprek gaan."

Een woonomgeving is van bewoners samen
 "Een student of jongere is misschien veel meer van digitale samenwerking. Een oudere vindt het misschien leuk om de tuin samen te onderhouden. Alle vormen van meedoen en meepraten zijn voor Vidomes belangrijk. Hopelijk komen er ook meer leuke bewonersprojecten, zoals een gezamenlijke moestuin of misschien wel een gezamenlijke schoonmaak. Of met kinderen muurschilderingen maken in een saaie keldergang. We streven er naar dat bewoners een woonomgeving veel meer zien als iets dat van hun samen is. Dat zij elkaar op dingen kunnen aanspreken. En prettiger met elkaar kunnen leven."

Meer informatie
Lees meer over samenwerking met Vidomes.

Terug naar overzicht