Vertalen / Translate

Succesvolle stakeholdersbijeenkomst over verduurzaming

 

Waar bestaan onze energiemaatregelen uit? Hoe zijn de bewoners betrokken bij onze projecten? Onder meer deze en andere duurzaamheidsvragen stonden op 30 oktober centraal tijdens onze jaarlijkse stakeholderbijeenkomst. Het thema dit jaar was de ‘veerkracht van onze huurders bij verduurzaming.’ Bijna 70 vertegenwoordigers van gemeenten, corporaties, zorgpartijen, welzijnspartners, vastgoedbedrijven waren aanwezig. Ook de huurdersraad en diverse duurzaamheidsadviseurs discussieerden deze middag mee.

Bewoners betrokken bij onze projecten
Verduurzaming is een belangrijk internationaal thema. Hierover hebben vele landen doelen gesteld en afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in het Parijs-akkoord. Ook Nederland heeft dit akkoord getekend. In het Nederlandse klimaatakkoord ligt de focus op CO2-reductie en maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Bij onze onderhoudsprojecten werken we hard aan de verduurzaming. Zo leggen we onder meer zonnepanelen op daken en voorzien we huizen met enkel glas van dubbel glas. Bij onze onderhoudsprojecten zijn we voortdurend in overleg met onze huurders. Verduurzaming kan namelijk als behoorlijk ingrijpend worden ervaren door bewoners. Door met bewoners te overleggen betrekken we ze bij het project en nemen we hun inbreng mee in onze plannen. 

Experts aan het woord
Er waren meerdere sprekers aanwezig om de aanwezigen te inspireren vanuit hun eigen expertise. Zo vertelde Matthijs Uyterlinde – onderzoeker en expert op het gebied van verduurzaming en wijkaanpak – over het creëren van draagvlak voor energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking. Hij schetste de belangrijkste uitdagingen en ging in op de vraag hoe kennis uit de gedragswetenschappen benut kan worden.

Collega-corporatie Woonbedrijf uit Eindhoven was ook aanwezig. Koj Koning - districtsmanager – deelde haar initiatieven met ons. Ook vertelde ze hoe ze met haar team werkt aan de ambitie van Woonbedrijf om binnen tien jaar volledig circulair te bouwen, onderhouden en slopen. In haar verhaal lag de focus met name op het collectieve bewustzijn: hoe neem je bewoners mee in de duurzaamheidsambitie? 

Kijkje in onze projectenkeuken
Na de presentaties werd in drie groepen verder gesproken over de ingrepen in ons woningbezit. Via speed- en slowdates spraken onze medewerkers en bewoners met de stakeholders over drie projecten in Rijswijk. De Vidomes-medewerkers informeerden de deelnemers met name over de aanpak en uitvoering van de projecten. De bewoners vertelden vooral welke impact de verbouwing op hun heeft gehad, zowel vooraf, tijdens en na afloop van de werkzaamheden.

Vooral onze kwetsbare opstelling werd gewaardeerd door de aanwezigen. We hebben veel geleerd van de besproken projecten en nemen alle vragen en opmerkingen mee in komende projecten.

Komische noot
Op humoristische wijze sloot stand-up comedian Tom Sligting onze geslaagde stakeholdersbijeenkomst af.

Terug naar overzicht