Vertalen / Translate

Verschil maken: Vidomes’ nieuwe strategische visie is klaar!

Vandaag presenteert Vidomes haar nieuwe strategische visie met als titel ‘Verschil maken’. Het verschil maken in stevige maatschappelijke prestaties, zodat mensen prettig en veilig kunnen wonen in toekomstbestendige woningen. Het verschil maken in de dienstverlening aan onze huurders. Klanttevredenheid verbeteren dus, zodat huurders krijgen wat ze van ons mogen verwachten. En met meer aandacht voor hun individuele behoeften.

Onze missie
Onder de titel ‘Verschil Maken’ werken we de komende jaren aan onze missie:

Vidomes geeft mensen die op ons zijn aangewezen, een thuis. Nu, en in de toekomst.

En compacte missie, die het hart van ons werk weergeeft. Met woorden die beklijven, en die een richtsnoer zijn voor ons handelen.

Nieuwe uitdagingen
Er staan ons de komende jaren de nodige vraagstukken te wachten. Aan de menskant bijvoorbeeld, zien we dat woningzoekenden steeds langer op een woning moeten wachten. Ook huisvesten we méér kwetsbare huurders. Een flinke uitdaging om het wonen toch prettig en veilig te houden. Dit alles kunnen we niet alleen. Daarom zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten, politie, zorg en onze bewoners.

Aan de stenenkant is de verduurzamingsopgave veel urgenter en complexer geworden. De overheid wil versneld van het aardgas af. En de corporaties gaan hierbij voorop.

In de visie staan vijf thema’s centraal
Om onze missie waar te maken, hebben we voor de komende jaren vijf belangrijke thema’s benoemd. Drie hiervan zijn eigenlijk ‘vanzelfsprekend’; iedere corporatie heeft deze opgave. Dat betekent echter níet dat het als vanzelf voor elkaar komt:

1. Voldoende geschikte woningen met toekomstwaarde
2. Duurzaam in balans
3. Tevreden klanten

En dan zijn er nog twee thema’s waarmee Vidomes onderscheidend wil zijn. Binnen deze thema’s zijn we graag gangmaker voor vernieuwing en verbetering:

4. Bij elkaar brengen: goede match tussen pand en klant
5. In het oog, in het hart: extra zorg voor prettig en veilig wonen

Eerlijke verhalen
Om het wat abstracte verhaal van de visie te ondersteunen, vindt u per thema twee interviews in het stuk: één met een huurder, en één met een medewerker van Vidomes. Eerlijke, authentieke verhalen van mensen uit de praktijk. Heel mooie verhalen ook, dus ik raad u aan om deze interviews vooral te lezen!

Een heldere koers
De komende periode vertalen we onze strategische visie naar een ondernemingsplan. In dit plan benoemen we concreet waar we over vier jaar willen staan op elk van de vijf thema’s. Zo varen we een heldere koers. Een koers die gericht is op het realiseren van concrete resultaten voor onze huurders.

Terug naar overzicht