Volkshuisvesting moet prioriteit volgend kabinet zijn

De wooncrisis wordt alleen maar erger, er dreigt een infarct voor de volkshuisvesting. Het volgende kabinet moet koers houden, regie nemen en doorpakken. Dat is de boodschap van Aedes (brancheorganisatie van woningcorporaties) aan alle politieke partijen die bezig zijn met hun verkiezingsprogramma’s. Woningcorporaties maakten met het huidig kabinet afspraken over betaalbare huren, nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid. Ze zijn al volop bezig die waar te maken, samen met andere partijen. De steun van een volgend kabinet blijft daarom hard nodig.

Nederland kampt met een wooncrisis en er zijn extra belemmeringen opgedoemd. Woningcorporaties doen wat ze kunnen en hebben met gemeenten en provincies regiodeals gemaakt. Het is nu tijd om plannen om te zetten in uitvoering. Daarvoor is de steun van een kabinet nodig dat koers houdt, doorpakt en regie neemt. Volkshuisvesting verdient een centrale plek in het regeerakkoord.

Onze bestuurder Daphne Braal zegt hierover: “In maart van dit jaar tekenden we met andere corporaties de Woondeal Haaglanden waarin de ambitie staat dat de corporaties, samen met onze partners, de komende tien jaar zo’n 25.000 nieuwe en betaalbare woningen willen bouwen in onze regio. Deze woondeal gaat ons helpen om het woningtekort en de wooncrisis aan te pakken. Een knellende factor hierbij is onder meer de beschikbaarheid van locaties - en daar hebben we de politiek - landelijk en lokaal - voor nodig. Het is dus zaak dat een nieuwe regering hier straks stevig op doorpakt.”

Voorstellen aanpak woningcrisis

Aedes heeft alle politieke partijen een ‘position paper’ aangeboden met voorstellen om uit de impasses op de woningmarkt te komen. De 10 belangrijkste punten die Aedes aan alle partijen meegeeft voor hun verkiezingsprogramma’s zijn:

  1. Woningnood: samen aanpakken en doorpakken
  2. Een minister van Volkshuisvesting die de regie pakt
  3. Zorg dat woningcorporaties hun bijdrage kunnen blijven leveren
  4. Houd de nieuwbouw op gang. Zorg voor locaties.
  5. Betaalbaar wonen en voldoende inkomen voor iedereen
  6. Duidelijke regels en ruimte voor verduurzaming woningvoorraad
  7. Prioriteit voor leefbare wijken
  8. Investeer in woonvormen voor ouderen zodat zij langer prettig kunnen wonen
  9. Statushouders: van opvang naar huisvesting
  10. Faciliteer lokale oplossingen


(Klik op de afbeelding voor een volledige weergave)