Doelenkaart (ondernemingsplan)

Vidomes werkt met een strategische visie en een Doelenkaart. Samen vormen zij het ondernemingsplan van Vidomes voor de periode 2023-2026. Op de Doelenkaart staat waar het ons echt om gaat: de bedoeling, of het 'waarom'. De Doelenkaart stellen we jaarlijks bij op basis van veranderende opgaven, nieuwe inzichten en de raming van wat we aankunnen.

Onze missie is:
Samen werken aan betaalbaar en prettig wonen voor iedereen.
Nu en in de toekomst.

Deze missie geeft aan waar we het allemaal voor doen, de hogere bedoeling. De missie is verdeeld over zes thema's. Bij elk thema leest u onze ‘bedoelingen’, de daarbij behorende concrete resultaten en wat ervoor nodig is.