Codes

Vidomes wil eerlijk en transparant zijn. Daarom hebben we een aantal codes waar we ons aan houden.

Integriteitscode

Hoe Vidomes met integriteit omgaat, staat in onze integriteitscode. Deze code geeft richting aan onze zakelijke beslissingen en activiteiten. 

Lees meer over de integriteitscode

Governancecode woningcorporaties

De Governancecode woningcorporaties 2015 geeft richting aan de wijze waarop bestuur en Raad van Commissarissen (RvC) functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten. Vidomes onderschrijft de Governancecode.

Lees meer over de Governancecode woningcorporaties

NVP Sollicitatiecode

Deze sollicitatiecode bevat basisregels die arbeidsorganisaties naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelbeleid (NVP) in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures.

Lees meer over de NVP Sollicitatiecode