Visitatie

Elke 4 jaar beoordeelt een visitatiecommissie het maatschappelijk presteren van corporaties. Dit is een wettelijke verplichting. Vidomes vindt het daarnaast ook zélf belangrijk om haar maatschappelijke meerwaarde aan te tonen.

Onderzoek 2018 over de periode 2014 - 2017

Van ‘het huis op orde’ naar ‘de huurder weer centraal.’ Dat is de beweging die Vidomes de afgelopen periode inzette. Een beweging die de visitatiecommissie herkent: onze focus is veranderd van meer intern, naar meer extern gericht. Wij zijn blij met de complimenten die we kregen voor onze prestaties op betaalbaarheid en beschikbaarheid. En wij zijn er trots op dat de commissie de openheid in onze cultuur waardeert.

Naast complimenten, geeft de commissie ons ook verbeterpunten mee. Zo is de klanttevredenheid een belangrijk aandachtspunt. Ook adviseert de commissie ons om de opgave voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen te intensiveren. En om kritisch te kijken naar onze uitgaven voor inhuur van personeel.

Hoe verliep het onderzoek?

Vidomes liet het onafhankelijke bureau Raeflex de visitatie uitvoeren. Stapsgewijs deden we het volgende:

  • Wij leverden de visitatiecommissie diverse documenten van de afgelopen jaren aan. Zoals jaarverslagen, huurbeleid, convenanten die zijn afgesproken, rapportages. De commissie bekeek dit allemaal.
  • Ook wil de commissie een beeld krijgen van ons bezit. Daarom organiseerden we een rondleiding langs een aantal van onze complexen.
  • Vervolgens sprak de commissie met wethouders en ambtenaren van de gemeentes, onze Huurdersraad en zorginstellingen met wie wij samenwerken. De commissie vroeg deze partners wat zij van onze ambities en prestaties vinden.
  • Ook sprak de commissie met de Raad van Commissarissen, het management en de Ondernemingsraad van Vidomes.

Het rapport van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie daarop van Vidomes vindt u onder 'Documenten' op deze pagina.