Visitatie

Elke 4 jaar beoordeelt een visitatiecommissie het maatschappelijk presteren van corporaties. Dit is een wettelijke verplichting. Vidomes vindt het daarnaast ook zélf belangrijk om haar maatschappelijke meerwaarde aan te tonen. Er ligt weer een rapport waar we trots op zijn!

Verbeterpunten vorige visitatierapport

We zijn de afgelopen jaren hard aan de slag gegaan met de verbeterpunten uit de vorige visitatie. In het bijzonder het verbeteren van de klanttevredenheid, het beheersen van de bedrijfslasten en het realiseren van onze doelen en resultaten. Ons motto de afgelopen jaren was: uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren. We zijn dan ook blij met het compliment dat we krijgen van de visitatiecommissie dat we ons op alle prestatievelden van de visitatie verbeteren!

Visitatie over de periode 2018 - 2021

Ook over de afgelopen 4 jaar staan veel mooie zaken in het rapport. Zo is onze stevige en vasthoudende koers goed zichtbaar, net als ons duidelijke verhaal. Ook de energie die in de Vidomes-organisatie zit - en die we richten op de prestaties in de buitenwereld - wordt duidelijk herkend. Onze stuurmanskunst en voortrekkersrol in een politiek-bestuurlijk complexe omgeving wordt gewaardeerd, net als vastgoedprojecten waar met kleine details veel aandacht is voor individuele bewoners. Vidomes is een kundige partij - open, nauwgezet, constructief - en altijd gericht op verbinding.

Naast complimenten geeft de commissie ons ook verbeterpunten mee

Zo gaan we aan de slag met de feedback op onze prestatieafspraken, met het continu verbeteren van onze klantdienstverlening en werken we aan korte lijnen met onze huurders. Onze hoge ambitie en voortrekkersrol vragen om veel aandacht voor goed luisteren en verbinden met onze stakeholders. Daarnaast krijgen we als aandachtspunt mee dat de buurt en wijk meer startpunt van ons handelen mogen zijn. Dit draagt bij aan onze zichtbaarheid in de wijk. Verder gaan we met onze werkgemeenten en collega-corporaties nog meer sturen op monitoren en realiseren van de afspraken.

Hoe verliep het onderzoek?

Vidomes liet het onafhankelijke bureau Ecorys de visitatie uitvoeren. Stapsgewijs deden we het volgende:

  • Wij leverden de visitatiecommissie diverse documenten van de afgelopen jaren aan. Zoals jaarverslagen, huurbeleid, convenanten die zijn afgesproken, rapportages. De commissie bekeek dit allemaal.
  • Daarnaast wil de commissie een beeld krijgen van ons bezit. Daarom organiseerden we een tour langs een aantal van onze complexen.
  • Vervolgens sprak de visitatiecommissie met wethouders en ambtenaren van de gemeenten, met onze Huurdersraad en met andere partijen met wie wij samenwerken. De commissie vroeg deze partners wat zij van onze ambities en prestaties vinden.
  • Ook spraken zij met de Raad van Commissarissen, het management en de Ondernemingsraad van Vidomes.

Het rapport van de visitatiecommissie én de bestuurlijke reactie daarop van Vidomes vindt u onder 'Documenten' op deze pagina.