Haalbaarheidsonderzoek naar warmtenet Rijswijk-West

Samen met woningcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes en warmtebedrijf HVC is de gemeente Rijswijk een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een warmtenet in het westen van de stad. Het gaat om de wijken Stervoorde, Ministersbuurt, Presidentenbuurt, Hoekpolder, Strijp, Kleuren- en Artiestenbuurt en Muziekbuurt.

Wat is haalbaar?

De verkenning vloeit voort uit de Transitievisie Warmte van de gemeente. Hierin staat dat een warmtenet in deze wijken een overstap naar gasloze verwarming mogelijk maakt tegen de laagste maatschappelijke kosten. Deelnemende partijen willen beoordelen of het haalbaar is om zowel het corporatiebezit- alsook het particuliere woningbezit aan te sluiten op het warmtenet.

Tegelijk verduurzamen

Corporaties onderzoeken welke woningaanpassingen nodig zijn voor aansluiting op het warmtenet. Daarbij kijken we ook of we de woningen gelijk verder kunnen verduurzamen. De corporaties nemen de bewoners mee in deze veranderingen. Bij belangrijke wijzigingen is instemming van de huurders nodig.

Niet duurder dan gas

Voor corporaties en huurders is het belangrijk dat HVC betaalbare warmte levert. De warmte van het net mag – op het moment van overstappen – niet duurder zijn dan gas. Op termijn moet HVC duurzame warmte leveren. In het begin kan dat nog met tijdelijke gasketels. Uiteindelijk moet bijvoorbeeld restwarmte via WarmtelinQ of uit aardwarmte worden gebruikt. HVC onderzoekt welke warmtebron het beste past bij het warmtenet in Rijswijk. Voor de bewoners is het daarnaast belangrijk dat er voldoende leveringszekerheid is. Niemand wil storingen. Ook hier maken we afspraken over met elkaar.

Aanleg in stappen

In de loop van 2024 hebben we de eerste uitkomsten uit het haalbaarheidsonderzoek. Dan bepalen we samen of we verder gaan met de plannen en voorbereidingen voor het warmtenet. De verwachting is dat het warmtenet in fases wordt aangelegd. In één keer aanleggen is voor zo’n groot gebied niet haalbaar.

Over HVC

HVC is een publiek warmtebedrijf met veel ervaring in warmtenetten. Ze hebben onder andere in de Dordrecht en omgeving een groot warmtenet in exploitatie. Dit warmtenet wordt steeds verder uitgebreid.