Huurbeleid 2023: extra aandacht voor betaalbaarheid

Hogere energieprijzen, duurdere boodschappen – bij Vidomes merken we dat het voor steeds meer huurders moeilijk is om alle rekeningen te betalen. Daarom doen we er alles aan om onze huren betaalbaar te houden. Samen met het kabinet, de corporaties en onze Huurdersraad hebben we afspraken gemaakt over de huuraanpassing per 1 juli. Ik zet ze graag voor u op een rij.

Huur volgt loon

Tot nu toe gingen de huurprijzen altijd mee met de inflatie. Maar die is zo hoog dat maar weinig mensen dat zouden kunnen betalen. Daarom hebben kabinet en corporaties afgesproken om te kijken naar de ontwikkeling van de lonen in Nederland. Hoeveel zijn de cao’s gemiddeld gestegen? Van dat percentage halen we dan nog eens 0,5% af. De huren volgen nu dus de lonen en niet meer de inflatie.

Eenmalige huurverlaging voor minima

Heeft u een laag inkomen (tot 120% van het minimuminkomen)? En betaalt u een huur boven de € 575,-? Dan gaat de huur in één keer omlaag naar € 575,- per maand. Dat is landelijk afgesproken. Ongeveer een derde van onze huurders heeft hier recht op.

Lagere huur bij DEFG-energielabel

Dankzij de grote inzet van onze Huurdersraad voeren we nog een aantal eigen aanpassingen door. Zo krijgen huurders die in een Vidomes-woning met een DEFG-energielabel wonen én met een hoge huur, een tijdelijke huurkorting. Doordat deze woningen niet energiezuinig zijn, betalen de bewoners nu heel veel voor energie. Met de korting proberen we voor hen de woonlasten te beperken. De tijdelijke huurkorting loopt door, totdat we de woning van de huurder hebben verbeterd naar een ABC-energielabel.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Huurders met een hoger inkomen die in een relatief goedkope woning wonen, betalen ook dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging. De Huurdersraad heeft ons wel gevraagd om deze verhoging dit jaar te beperken. Voor middeninkomens is de inkomensafhankelijke huurverhoging € 30,- per maand (in plaats van € 50,-) , voor de hogere inkomens € 60,- per maand (in plaats van € 100,-).

Meer informatie vóór 1 mei

Wilt u weten wat de nieuwe huurafspraken voor u betekenen? Voor 1 mei krijgt u van ons een brief of een e-mail. Daarin staat precies welke huur u gaat betalen en of u in aanmerking komt voor een tijdelijke huurkorting. Op onze website staat alle informatie op een rij.

Vertraging bij reparaties

Tot slot heb ik nog een verzoek aan u. Net als in de zorg en het onderwijs hebben ook onze aannemers te maken met grote personeelstekorten. Hierdoor komt het voor dat bijvoorbeeld een reparatieafspraak op het laatste moment niet doorgaat. Bijvoorbeeld omdat de monteur iemand anders moet helpen met een noodreparatie. We verzetten dan uw afspraak.

We vragen uw begrip

We begrijpen heel goed dat zoiets heel vervelend is. U blijft er voor thuis én u moet ook nog eens langer wachten op de reparatie. Bij Vidomes doen we er dan ook alles aan om nog betere afspraken met onze aannemers te maken. Toch blijft de kans bestaan dat u langer moet wachten op een reparatie. Daar kunnen wij en onze aannemers soms niets aan doen. Wat ik u wel kan beloven, is dat we u goed uitleggen waarom we uw afspraak verzetten. Hopelijk kunnen we dan rekenen op uw begrip. Alvast hartelijk dank!

Daphne Braal
bestuurder