Stakeholdersevent: #SamenDoorpakken en doorbreken met lef

Op 1 juni ontvingen we zo’n 100 samenwerkingspartners op ons stakeholdersevent, met het centrale thema #SamenDoorpakken. Een event om elkaar te inspireren en te ontmoeten. En dat is gelukt! Dagvoorzitter Martijn de Greve zette de zaal ‘aan’ met zijn vlijmscherpe vragen. Eelke Blokker - chef Doorbraakmethode bij het Instituut voor Publieke Waarden - daagde ons uit om door te breken. Om samen de vaak schrijnende problemen van burgers wél op te lossen, als we buiten de regels en procedures denken. En in workshops pakten we door op belangrijke thema’s voor onze huurders.

Daphne Braal, bestuurder bij Vidomes: “Samen maken we meer impact op de leefwereld van mensen, als we het lef hebben om dingen anders aan te pakken. En tijdens ons stakeholdersevent was het voelbaar wat voor positieve energie dat geeft. Daar ben ik ontzettend blij mee - laten we het nu vooral gaan doen!”

Nieuwe strategische visie: Samen doorpakken

Het centrale thema #SamenDoorpakken was geen toeval: het is de titel van onze nieuwe strategische visie. Waarom? Omdat we in een tijd leven met grote maatschappelijke opgaven, die we alleen sámen voor elkaar krijgen. Neem thema’s als verduurzaming, leefbaarheid, de aanpak van energiearmoede en de woningnood. Samenwerken is essentieel. Maar hoe pakken we samen door? Dát stond centraal tijdens ons stakeholdersevent. De verschillende expertises van partners konden we mooi bundelen. Zo waren er vertegenwoordigers aanwezig van zorgpartners, aannemersbedrijven, gemeenten, collega-corporaties, het Hoogheemraadschap en privacy-officers.

Netwerken bouwen en doorbreken

Om iedereen los te maken van de dagelijkse praktijk, begon het event met een onverwachte samenwerking. We namen het #SamenDoorpakken letterlijk en legden in de zaal nieuwe netwerken met bolletjes wol. Met succes!Na deze opwarmer inspireerde Eelke Blokker van het IPW de zaal met de Doorbraakmethode. Het IPW helpt mensen die hopeloos vastlopen in regels en organisaties, omdat ze meerdere problemen tegelijkertijd hebben. “Laten we samen investeren in bestaanszekerheid, zodat mensen gezonder én gelukkiger zijn. Daar hoeven wetten niet voor in de weg te zitten. En vaak is het goedkoper als je voor de oplossing van mensen zélf kiest”, aldus Eelke.

Workshops per strategisch thema

Met de Doorbraakmethode nog vers in het hoofd, maakten we de theorie concreet in zes workshops.

  1. Participatie & bouwprojecten: hoe kunnen we ons tempo verhogen en het draagvlak vergroten?
  2. Betalingsproblemen: hoe bundelen we onze krachten om mensen in één keer te helpen?
  3. Bijzondere klantsignalen: hoe kunnen we deze beter herkennen en er samen actie op ondernemen?
  4. Meer groen in de stad: hoe krijgen we dat samen voor elkaar?
  5. Zorgcapaciteit & communities: hoe kunnen we dat samen slimmer organiseren?
  6. Informatie delen & de AVG: hoe maken we meer mogelijk en waar leggen we de grens?

Uiteraard was de tijd te kort om álles uit te denken, maar we hebben een flinke stap vooruit gezet. Zo zetten deelnemers een denkbeeldige handtekening om samen een vervolg te geven aan het slimmer organiseren van de zorgcapaciteit. Ontdekten deelnemers welke informatie ze wél kunnen delen binnen de AVG - om zo huurders beter te helpen. En werd met een rollenspel duidelijk hoe machteloos je je kunt voelen in de schoenen van een ander, wat tot meer begrip leidde.

Muzikale terugblik

Zangeres Sophie van Hoytema zorgde voor een rake - en grappige! - muzikale samenvatting van deze dag. Bekijk en luister hieronder het laatste couplet. #SamenDoorpakken