Samenwerking klimaatadaptief en biodivers Rijswijk

Ons klimaat verandert. Steeds heftigere buien, langdurige hitte en droogte wisselen elkaar af. De gemeente Rijswijk wil goed voorbereid zijn om deze veranderingen beter op te kunnen vangen. Nu en in de toekomst. Daarom heeft de gemeente Rijswijk, samen met Vidomes, Rijswijk Wonen en het Hoogheemraadschap van Delfland, een handtekening gezet onder de ‘Focusaanpak Rijswijk: Intentieverklaring voor een Klimaatadaptieve en Biodiverse Woonomgeving’.

Met deze gezamenlijke Focusaanpak Rijswijk spreken de vier partijen de intentie uit om de komende jaren samen te werken aan een Rijswijk dat voorbereid is op een extremer klimaat. Met deze ondertekening erkennen de partijen dat de noodzaak hoog is en concrete acties nodig zijn voor een groener en duurzaam Rijswijk. Nog dit jaar maken de partijen afspraken over de aandachtsgebieden, de gezamenlijke inzet en de organisatie.

Voorbereid op de toekomst

Alle partijen voelen de verantwoordelijkheid om Rijswijk klimaatbestendig te maken en de biodiversiteit te verbeteren. Hier wordt al volop aan gewerkt. Onder andere door meer groen aan te brengen in de openbare ruimte om hittestress aan te pakken. Ook worden er maatregelen getroffen tegen wateroverlast door extreme neerslag. Door nu samen op te trekken, kan er nog sneller actie ondernomen worden.

Wethouder Mark Wit: “We doen al veel om Rijswijk groener te maken en de biodiversiteit te versterken. Zo hebben we afgelopen jaar duizend bomen geplant en kunnen inwoners hun eigen geveltuintje maken met een subsidie van de gemeente. Maar we moeten veel meer doen om voorbereid te zijn op de toekomst. De opgave waar we voor staan is enorm. Ik ben dan ook blij dat we met deze intentieverklaring onze samenwerking kunnen verdiepen en uitbreiden.”

Samenwerken

Ook Vidomes, Rijswijk Wonen en het Hoogheemraadschap van Delfland slaan graag de handen ineen om samen te werken aan een Rijswijk dat voorbereid is op een extremer klimaat. Onze bestuurder Daphne Braal zegt hierover: We zijn erg blij dat we samen aan de slag gaan om onze doelen op het gebied van klimaatadaptatie te realiseren. Voor onze huurders is het belangrijk dat we de risicos van de gevolgen van klimaatverandering beperken. Met deze samenwerking willen we de kans op hittestress en wateroverlast verkleinen. Ook zetten we ons in om stapje voor stapje de omgeving rondom onze complexen te vergroenen.”

Het is belangrijk dat iedere partij zijn verantwoordelijk neemt, geeft ook Rob van den Broeke, directeur-bestuurder van Rijswijk Wonen, aan. “Rijswijk Wonen zet de stappen die verstandig zijn ten aanzien van hittestress en waterberging, uiteraard binnen de financiële grenzen die een woningstichting heeft en met de technische mogelijkheden die er op dat moment zijn. Het is belangrijk dat eenieder zijn/haar verantwoordelijkheid neemt; klimaatadaptatie gaat ook vaak over de inrichting van openbaar gebied, het gebied waarover de gemeente vaak zeggenschap heeft. Samen staan we voor een gedeeld doel.”

Hoogheemraad Manita Koop (Hoogheemraadschap van Delfland): “Wij zijn blij met deze samenwerking. Water houdt zich niet aan begrenzingen. Water raakt ons allemaal. Door structureel en op grotere schaal samen te werken, zetten we grotere stappen op weg naar een klimaatbestendige regio”.

Maak Rijswijk groener

Ook u - als inwoner van Rijswijk - kunt een bijdrage leveren aan een groener en klimaatbestendiger Rijswijk. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een geveltuintje of door het adopteren van een boomtuin. Heeft u samen met uw buren een idee om uw straat of buurt groener te maken? Dan kan uw idee in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente tot een bedrag van € 250,-. Kijk voor meer informatie op www.samen.rijswijk.nl/groen.